Михайло Глушко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Михайло Глушко

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Коня дехто жаліє, яким оре хто-небудь»: нове прочитання літописного факту Істор. Стаття 2002
Problems and prospects of development of ethnotourism in the Ukrainian Carpathians (англ.) Наук. Стаття
Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – 30-ті роки XX ст.) Істор. Стаття 2010
Артефакт воза з археологічних досліджень Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби Істор. Стаття 2009
Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби Істор. Стаття 2009
Весілля у селі Дубрівці Баранівського району Житомирської області Істор. Стаття 2012
Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: Реконструкція первісного образу та історичного змісту Істор. Стаття 2000
Водний транспорт поліщуків Істор. Стаття 2003
Григорій Дем'ян Істор. Стаття 2009
Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова Істор. Стаття 2007
Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини Істор. Стаття 2014
Дослідження традиційного будівницва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX — початок XXI ст.) Істор. Стаття 2013
Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ - початку ХХІ ст.) Істор. Стаття 2009
Етнографічне районування української Галичини (За матеріалами наукових досліджень XIX – початку XXI ст.) Істор. Стаття 2008
Етнографія бойківського лісосплаву Істор. Стаття 1992
Етнологiя: дефiнiцiї i предмет студiй в НТШ (кiн. XIX – 30-тi рр. ХХ ст.) Істор. Стаття 2010
Жниварський обряд Дібровчан Істор. Стаття 1985
З глибин народного досвіду (Рец.: Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції і сучасність (на польових етнографічних матеріалах)... Істор. Рецензія 2013
З наукової спадщини Корнелія Кутельмаха як етнографа-експедиційника Істор. Стаття 2011
Засоби зв'язку і транспорту [на Лемківщині] Істор. Стаття 1999
Засоби пересування Істор. Стаття 1994
Історико-етнографічна Волинь: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) Істор. Стаття 2007
Історико-етнографічне районування Галичини: сучасний стан Істор. Стаття 2009
Історія народної культури українців Істор. Підручник 2014
Конференції, симпозіюми, академії: Хроніка наукових і громадсько-культурних подій Істор. Стаття 2011
Корнелій Кутельмах — дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків Істор. Стаття 2011
Купальські пісні Східної Волині з села Дубрівки Баранівського району Житомирської області Істор. Стаття 2009
Лісозаготівлі Істор. Стаття 1987
Лісорубство і сплав лісу [на Лемківщині] Істор. Стаття 1999
Методика польового етнографічного дослідження Істор. Підручник 2008
Методика реконструкції об'єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) Істор. Стаття 2006
Мирослав Мороз - етнограф і фольклорист (до 80-річчя з дня народження) Істор. Стаття 2006
Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ Істор. Стаття 2008
Наукова співпраця професора Миколи Крикуна з Науковим Товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013 рр.) Істор. Стаття 2014
Наукові зв'язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013) Істор. Стаття 2014
Невидана стаття Юрія Павловича з історії примітивного транспорту Істор. Стаття 1992
Невідомий Андрій Веретельник Істор. Стаття 2012
Основні типи тяглових засобів колісного транспорту поліщуків XVI-XVIII століть Істор. Стаття 1995
Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови Істор. Стаття 2001
Пам'ять про Василя Доманицького незгасна Істор. Стаття 2011
Передмова Істор. Стаття 1997
Підгір'я – окрема етнографічна одиниця України? Істор. Стаття 2013
Полозні і колісні засоби пересування Істор. Стаття 1999
Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) Істор. Стаття 2012
Походження традиційного парного ярма в українців (нова концепція) Істор. Стаття 2001
Початки вживання терміна «фольклор» в українській науці та його значення Істор. Стаття 2010
Релікти водного транспорту поліщуків Київщини Істор. Стаття 1995
Рец. на: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego / Pod red. naukową J. Bohdanowicza. – Wrocław: Wyd-wo PTL, 1997. – T. IV: Transport i komunikacja łądowa / Red. tomu Z. Kłodnicki. – 316 s., il. Істор. Рецензія 2001
Рец. на: Кримський Аг. Звенигородщина. Шевченкова Батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: відтворення з авторського макету 1930 р.; [автор передм. А.Ю. Чабан]. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2009. Істор. Рецензія 2010
Рец. на: Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: видавець Олег Зень, 2008. - 119 с. Істор. Рецензія 2008
Рец. на: Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.П. Попова. – К.: Знання, 1998. – 262 с. Істор. Рецензія 2001
Рибальські снасті та способи їх застосування Істор. Стаття 1999
Роман Кирчiв – невтомний член НТШ в Українi Істор. Стаття 2010
Роман Кирчів Істор. Стаття 2010
Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку Істор. Стаття 2008
Середнє Полісся у системі етнографічного районування України : Локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ - початку ХХІ ст.) Істор. Стаття 2008
Системи запрягу гужових тварин та упряж Істор. Стаття 1999
Софроній Колтатів і Вільховець Істор. Стаття 1993
Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові Істор. Стаття 2012
Сплав лісу в басейні Ужа Істор. Стаття 1999
Сухопутний транспорт поліщуків Істор. Стаття 2003
Традиційне рибальство Істор. Стаття 2003
Традиційний сухопутний транспорт Істор. Стаття 1997
Українське народознавство Навч. Посібник 1994
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської ґубернії»? Істор. Стаття 2011
Човни та їх локальна специфіка Істор. Стаття 1997
Шляхи сполучення i традицiйний транспорт Старосамбiрщини Істор. Стаття 2009
Ювілейний збірник наукових праць патріарха української етнології. Рец.: Всеволод Наулко. Пошуки. Роздуми. Студії... Істор. Рецензія 2014