Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 419
«Двір» в історико-юридичних пам'ятках Давньої Русі (Козюба Віталій)
«Двовір'я» на Русі (архітектурно-археологічний погляд на проблеми Khazaro-Slavica) (Диба Юрій)
«Двоногі сталінські шакали?» (Гогун Олександр)
«Дворъ демьстиковъ» середньовічного Києва (Ричка Володимир)
«Дело о восстановлении независимости Малороссии» 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) (Бачинська Олена)
«Дерзнул ругать указ…»: бувші запорожці та межування Новоросійської губернії (Швайба Надія)
«Джерела свідчать»: кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині (Старченко Наталя)
«Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1980-х рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Дивна то і несказанна мужність...». Козаки у Хотинській війні 1621 р. (Брехуненко Віктор)
«Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI - середини XVII ст.) (Вирський Дмитро)
«Дискурс про козаків» Кшиштофа Пальчовського (Пилипенко Володимир)
«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) (Подкур Роман)
«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) (Подкур Роман)
«Дії у відповідь»: новий етап позасудових репресій родичів повстанців (1948–1949 рр.) (Вронська Тамара)
«Для загальної користі»: репрезентація влади і церемоніал крізь призму врегулювання фландрського питання на ганзетагах другої половини XIV ст. (Подаляк Наталія)
«Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа»: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.) (Волошин Юрій)
«Дніпропетровська козаччина» (історія козацтва в працях дніпропетровських істориків останнього десятиліття) (Журба Олег)
«До готової колоди добре вогонь підкладати» (Варшавська Маргарита)
«До готової колоди добре вогонь підкладати» (Федорова Лариса Данилівна)
«До мене-де никто не имеетъ власти, кромъ ясневелможного»: самоідентифікація могилянського студента крізь призму конфлікту 1752 р. (Яременко Максим)
«Добрий історик, але поганий політик»: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року (Тельвак Віталій)
«Договори та постанови» 1710 р. як модернізаціний проект: спроба міждисциплінарного дослідження тексту (Кононенко Василь)
«Домашній протокол» 1717-1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті українського щоденникарства ХУІІІ ст. (Зінченко Ольга)
«Дорога смерті» – недобудована автотраса Ленінград – Одеса, що прокладалася на людських кістках (Кондратюк Олександр)
«Дранґ нах Остен» і коли він почався (Король Нестор)
«Друга Малоросійська колегія» та освітні ініціативи 1765–1780 рр. (Маслійчук Володимир)
«Дума Хотинська» - малознане джерело до історії великої битви 1621 р. (Ковалець Тарас)
«Дума Хотинська» – малознане джерело до історії великої битви 1621 р. (Ковалець Тарас)
«Дюк Степанович» і київсько-галицькі відносини XII століття (Конча Сергій)
«Еведенційні картки» УПА як статистичне джерело (Патриляк Іван)
«Енеолітичні» ідоли степової України: парадокси датування (Довженко Надія)
«Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика (Смолій Валерій)
«Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика (Боряк Геннадій)
«Ересиарх украинского движения» (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському правомонархічному середовищі першої третини XX ст.) (Тельвак Віталій)
«Єретики» і «римляни» в уявленні православних полемістів Речі Посполитої кінця XVI – початку XVII ст. (Степанов Максим)
«Жаль намъ души и сумнѣнья вашей милости» (київський митрополит Онисифор Дівочка перед викликами часу) (Тимошенко Леонід)
«Жива історія Бережан та околиць 1930-х – 1945 років»: Інтерв’ю з Галиною Скасків (Сусак Віктор)
«Життя окрім роботи я собі й помислити не можу»: Вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890–1892 рр.) (Грушевський Михайло)
«Жонатий ксьондз»: справа з одруженням Станіслава Оріховського-Роксолана 1551 р. (Вирський Дмитро)
«З вірою і надією в серці». Похідні групи українських націоналістів на Великій Україні (1941–1943 рр.): сучасний історіографічний дискурс (Ухач Василь)
«З письма та письменних людей нема добра»? Запорозька Військова канцелярія, військова «простота» й «проста вольниця» (Кузик Тетяна)
«За відсутністю складу злочину…» Про одну із сторінок життя видатного українського вченого (Граб Василь)
«За сто літ»: покажчик змісту (Панькова Світлана)
«За сто літ»: покажчик змісту (Шевчук Галина)
«Забійник» та «літератор» або «Рутинна робота» слідчого НКВС Юрія Толкачова (Бажан Олег)
«Забійник» та «літератор» або «Рутинна робота» слідчого НКВС Юрія Толкачова (Золотарьов Вадим)
«Задунайський запорожець» і «Дунавецька Запорозька Січ» у виданні «З української старовини» Д. Яворницького, С. Васильківського та М. Самокиша (Ковалевська Ольга)
«Законник» як джерело до вивчення соціально-економічної історії Сербії доби Стефана Душана (Томин Юрій)
«Законник» як джерело до вивчення соціально-економічної історії Сербії доби Стефана Душана (Стасюк Богдан)
«Закордот» в системі спецслужб радянської України: Збірник документів (Сідак Володимир)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 419