Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 310
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 – початку 1920-х рр. (Музичко Олександр Євгенович)
«Тевло». Етимольоґічна розвідка (Пюрко Богдан)
«Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. (Павленко Сергій)
«Тіні забутих предків»: історія однієї акції (Секо Ярослав)
«Тіні» Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року: сучасна українська історіографія (історико-правовий аспект) (Ухач Василь)
«Тісні роки». Причинки до істориї Галичини 1846—1861 рр. (Зубрицький Михайло)
«Товариш Павлов» і розкол РУП (Федьков Олександр)
«Тоземльцы и иноплємєнникы»: «руський патріотизм», «образ світу» та етнічні стереотипи середньовічньої галичини й волині (Роман Голик)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Путро Олексій)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Портнова Лариса)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Стрельська Лариса)
«Тут повстали нові Карпатські Крути» (до біографії автора спогадів «Березневі дні Карпатської України» Василя Филоновича) (Власенко Валерій)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Демченко Тамара)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Онищенко Валентина)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Шраг Ілля)
«У війні над мапою»: український образ міжнаціональних відносин на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Гаухман Михайло)
«Угорське дитинство» князя Данила Романовича (1206–1210 рр.) (Волощук Мирослав)
«Украинская жизнь» - науково-літературний і громадсько-політичний журнал українців Москви та Росії у 1912-1917 роках (Ідзьо Віктор)
«Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) (рос.) (Міллер Олексій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Даниленко Віктор)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Верменич Ярослава)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Бондарчук Петро)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Гриневич Людмила)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Ковальчук Олена)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Масненко Віталій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Чумак Василь)
«Україніка» в приказній документації Московії XVI–XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу (Брехуненко Віктор)
«Українська ідея» в Галичині в середині XIX століття (Турій Олег)
«Українське дев'ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках Олександра Русова [Рец.:]: О.О. Русов. Щоденники та спогади (Іваницька Світлана)
«Українське питання» в Карловецькому договорі (1699 p.): турецька ретроспекція (Туранли Ферхад)
«Українське питання» на віленських переговорах 1656 р. (Газін Володимир)
«Український джентельмен західньо-европейського покрою і жидівської національности»: штрихи до етнополітичного портрета видавця Якова Оренштайна (Монолатій Іван)
«Український дім» добродія Хрінникова (Голуб Ірина)
«Український дім» добродія Хрінникова (Старостін Валентин)
«Український інженерний центр» – філіал «Промпартії» в Україні (1930–1931 рр.) (Гнітько Світлана)
«Український катинський список» − за і проти (Кривошея Володимир)
«Український катинський список» − за і проти (Онишко Леся)
«Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) (Музичко Олександр Євгенович)
«Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) (Петровський Едуард)
«Український проект» у діяльності та оцінках П. Я. Стебницького (1905-1908) (Іваницька Світлана)
«Український шістдесятник» Вільям Беренштам - дослідник місцевих старожитностей (Іваницька Світлана)
«Українські декабристи чи декабристи на Україні?». Рух декабристів очима істориків 1920-х років (Збірник статей)
«Українські збірники» О. Лазаревського (Білокінь Сергій)
«Украшеной партретъ» військового отамана Чепіги та «Козак-Запорожець» (Клименко Пилип)
«Управа мовити и справедливости доводити»: інститут захисту у 60–70-х роках XVI ст. у Великому князівстві Литовському (Блануца Андрій)
«Устное повествование запорожца Н.Л. Коржа» та його походження і значення (Біднов Василь)
«Утерянная коллекция» Ивана Суручана в Херсонском областном краеведческом музее (рос.) (Костенко Антон)
«Фенноманія» - фінський аналог українського народництва (Ковальов Денис)
«Феодосіїв монастир Печерський» (Арістов Вадим)
Сторінки:  1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 310