Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 323
«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918-1924 років (Кривоший Олександр)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (Гаухман Михайло)
«Справа запорожців» (Ковальчук Михайло)
«Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. (Блануца Андрій)
«Сталінська революція "згори"» в Україні: насилля, протидія, результати (Васильєв Валерій Юрійович)
«Старий» європейський мiський республiканiзм в епоху раннього Модерну (ХVI - ХVII ст.) (Дятлов Володимир)
«Старина» як інститут регулювання економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець XV - перша третина XVI ст.) (Ващук Дмитро)
«Старовинний малоросійський письмовник» як історична пам'ятка та джерело документознавчих студій (Леміш Наталія)
«Старьци» та «старѣишины» в «Повісті временних літ» і давньослов’янському Восьмикнижжі (Вілкул Тетяна)
«Статті Богдана Хмельницького» в редакції 1659 р. (Яковлів Андрій)
«Статут друкований» (Грушевський Михайло)
«Стужа» въ Малороссіи въ мартѣ 1748 г. (рос.) (Пархоменко Володимир)
«Супруніада»: уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): ґенеза цивілізаційної ідентичності (Куций Іван)
«Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853-1854) (Швагуляк Михайло)
«Східне питання»: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (Туранли Ферхад)
«Східний світ» як втілення традицій і досягнень Українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 р. (Черніков Ігор)
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 – початку 1920-х рр. (Музичко Олександр Євгенович)
«Тевло». Етимольоґічна розвідка (Пюрко Богдан)
«Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. (Павленко Сергій)
«Тіні забутих предків»: історія однієї акції (Секо Ярослав)
«Тіні» Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року: сучасна українська історіографія (історико-правовий аспект) (Ухач Василь)
«Тісні роки». Причинки до істориї Галичини 1846—1861 рр. (Зубрицький Михайло)
«Товариш Павлов» і розкол РУП (Федьков Олександр)
«Тоземльцы и иноплємєнникы»: «руський патріотизм», «образ світу» та етнічні стереотипи середньовічньої галичини й волині (Роман Голик)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Путро Олексій)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Портнова Лариса)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Стрельська Лариса)
«Трилогія» Генрика Сенкевича в польській і українській історіографії (Сінкевич Євген)
«Тут повстали нові Карпатські Крути» (до біографії автора спогадів «Березневі дні Карпатської України» Василя Филоновича) (Власенко Валерій)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Демченко Тамара)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Онищенко Валентина)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Шраг Ілля)
«У війні над мапою»: український образ міжнаціональних відносин на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Гаухман Михайло)
«Угорське дитинство» князя Данила Романовича (1206–1210 рр.) (Волощук Мирослав)
«Украинская жизнь» - науково-літературний і громадсько-політичний журнал українців Москви та Росії у 1912-1917 роках (Ідзьо Віктор)
«Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) (рос.) (Міллер Олексій)
«Украинский треугольник» Степана Томашивського (1875-1930) или об особенностях «воображаемой географии» начала XX века (рос.) (Бережна Лілія)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Даниленко Віктор)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Верменич Ярослава)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Бондарчук Петро)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Гриневич Людмила)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Ковальчук Олена)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Масненко Віталій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Чумак Василь)
«Україніка» в приказній документації Московії XVI–XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу (Брехуненко Віктор)
«Українська ідея» в Галичині в середині XIX століття (Турій Олег)
«Українське дев'ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках Олександра Русова [Рец.:]: О.О. Русов. Щоденники та спогади (Іваницька Світлана)
«Українське питання» в Карловецькому договорі (1699 p.): турецька ретроспекція (Туранли Ферхад)
Сторінки:  1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 323