Віталій Щербак
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Віталій Щербак

Декан гуманітарного факультету НаУКМА, доктор історичних наук, професор.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Козацький слід» у вітчизняній історії XVI-XVIII ст. Істор. Стаття 2004
Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648—1654 рр. Істор. Праця 1989
Базавлуцька Січ (1593–1638 рр.) Істор. Стаття 1998
Взаємовідносини козацтва з іншими соціальними верствами, королівською та місцевою владою в Речі Посполитій Істор. Стаття 2012
Взаємовідносини між Гетьманщиною і Запорожжям у добу Івана Брюховецького Істор. Стаття 2016
Витоки та становлення козацького права Істор. Стаття 2000
Відкриття нових можливостей до вивчення непересічної події української історії Істор. Рецензія 2013
Генеза національно-визвольного руху в Україні Істор. Стаття 2004
Державна ідея в ранньомодерній Україні Істор. Праця 2019
Джерела формування українського козацтва Істор. Стаття 1994
До витоків українського козацтва Істор. Стаття 2009
Еволюція державної ідеї на першому етапі Визвольної війни середини XVII ст. Істор. Стаття 2010
Запорізька Січ на Базавлуці Істор. Стаття 2011
Запровадження козацьких реєстрів Істор. Стаття 2010
Зростання чисельності українського козацтва (кінець XVI - середина XVII ст.) Істор. Стаття 2001
Імперські перетворення в Гетьманщині після Полтавської битви Істор. Стаття 2009
Історичне підґрунтя взаємин українського козацтва з королівською та місцевою владою в Речі Посполитій (друга половина XVI – середина XVII ст.) Істор. Стаття 2019
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Історія України в особах: Литовсько-польська доба Істор. Праця 1997
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Козацтво XVI - першої половини XVII ст. як потенційний чинник українського державотворення Істор. Стаття 2007
Козацтво як чинник українського державотворення нового часу Істор. Стаття 2014
Козацька верхівка другої половини XVI — середини XVII століть Істор. Стаття 1997
Козацька старшина в період Національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр. Істор. Стаття 2007
Козацький реєстр 1638 р. як історичне джерело Істор. Стаття 2002
Коли козаки «православними стали»?: // рец. на Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні Істор. Стаття 2006
Конфесійний чинник генези козацької автономії в складі Речі Посполитої Істор. Стаття 2017
Між Сходом і Заходом. Рецензія на: // Чухліб Т. Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр. Істор. Стаття 2010
Нова публікація потужного джерела. Рец. // Олександр Гваньїні. Хроніка Європейської Сарматії. Упорядкування та переклад з польської о. Юрія Мицика Наук. Стаття 2007
Нова сторінка з історії гетьманування Івана Мазепи: рецензія Істор. Рецензія 2012
О. Юрій Мицик. Чигирин - гетьманська столиця Істор. Стаття 2008
Османський чинник у становленні українського державотворення ранньомодерної доби Істор. Стаття 2015
Особовий та етнічний склад запорожців і реєстрових Істор. Стаття 1998
Павло Бут Істор. Стаття 2004
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Предтеча козацької твердині на Запорожжі Істор. Стаття 1998
Реформи гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та київського митрополита Петра Могили в контексті становлення концепції «руського народу» Істор. Стаття 2016
Руйнація ідеологічних засад державотворення в козацькій Україні другої половини XVII ст. Істор. Стаття 2013
Рядове козацтво за польської доби: характер занять, здобуття і відстоювання станових прав Істор. Стаття 2000
Сокирко Олексій. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної гетьманщини 1669-1726 Істор. Стаття 2007
Соціальний портрет козацької верхівки другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Істор. Стаття 2004
Становлення ідеї козацької автономії в Речі Посполитій Істор. Стаття 2009
Становлення козацького права Істор. Стаття 1993
Становлення концепції «руського народу» і творення держаної ідеї в Україні Істор. Стаття 2014
Тарас Федорович Істор. Стаття 2004
Трансфорація суспільного статусу козацької старшини в період національно-визвольної старшини в період національно-визвольної війни 1648-1657 рр. Істор. Стаття 2007
Україна в політичних планах Швеції, Польщі і Російської держави в другій половині 20-х – на початку 30-х років XVII ст. Істор. Стаття 1989
Україна і Польща в період феодалізму (збірка) Наук. Стаття 1991
Українське козацтво XVI - першої половини XVII ст. в історіографії Істор. Стаття 2005
Українське козацтво XVI-XVIII ст. у вітчизняній історії Істор. Стаття 2004
Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. Істор. Праця 2000
Українське козацтво. Золоті сторінки історії Істор. Праця 2015
Утвердження політичного статусу гетьманщини Істор. Стаття 2012
Формування козацької самосвідомості: (кінець XVI - перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2000
Чинники становлення козацької самосвідомості Істор. Стаття 1995
Чортомлицька Січ (1652–1709) Істор. Стаття 1998