Олена Бачинська
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олена Бачинська

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Дело о восстановлении независимости Малороссии» 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) Істор. Документ 2009
«Козацька» полтавська губернія в революційному зламі 1917–1918 рр. (за матеріалами «Полтавских епархиальных ведомостей») Істор. Стаття 2018
«Малоросійські козаки» ХІХ ст.: соціо-демографічна характеристика та територіальне розселення Істор. Стаття 2012
«Один только безсовестный отказывается от призыва в совестный суд» Істор. Стаття 2012
«Полуденні землі» України в польському ірредентизмі 1850—1870-х рр. Істор. Стаття
«Стамбульський напрямок» походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця XIX – початку XX ст.) Істор. Стаття 2015
«Чоловік з шармом, державним розумом та вмінням ризикувати...» Наук. Рецензія
Відомі та невідомі постаті україно-болгарської історії Наук. Рецензія
Враження від «червоного коня» Наук. Рецензія
Гуляє по Дону козак молодий… Наук. Рецензія
До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська Істор. Не визначено 1997
Дунайське козацьке військо. 1828—1868 рр. (До 170-річчя заснування) Істор. Праця 1998
Етносоціальний склад і шляхи міграцій населення Придунайського регіону кінця XVIII — початку ХІХ століть (на прикладі міста-фортеці Ізмаїл) Істор. Стаття 2008
З Історії Дунайського козацтва (1828—1869 рр.) Істор. Стаття 1995
Забуті козаки. Історія козацтва після зруйнування Запорозької Січі: 1775–1905 рр. Істор. Праця 2015
Задунайські запорожці у вирі Російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Істор. Стаття 2005
Задунайські запорожці: козацьке буття в «післякозацьку добу» Істор. Стаття 2012
Запорозька Січ в Османській імперії на межі XVIІІ і ХІХ ст.: трансформація військово-політичного устрою (за матеріалами османської та російської адміністрацій) Істор. Стаття 2017
Запорозькі залоги Нижнього Придунав'я у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. (за біографіями задунайських козаків) Істор. Стаття 2006
Злочини, покарання та їх виконання у станицях Дунайського (Новоросійського) козацького війська (1828–1868 рр.) Наук. Стаття
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2 Істор. Нарис 2007
Катирлезька Задунайська Січ: поява, статус, організація козацької служби Істор. Стаття 2015
Козацтво в документах товариств української діаспори в Болгарії (1921-1939) Істор. Стаття 2017
Козацьке порубіжжя у великій політиці та повсякденні між двома російсько-турецькими війнами першої третини ХІХ ст. (за матеріалами Держархіву Одеської області) Наук. Стаття
Козацький слід в османському історичному візерунку Наук. Рецензія
Козацькі гетьмани – магнати – королі Наук. Рецензія
Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIIIст. Істор. Стаття 2003
Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: Український шлях до Чорного моря Істор. Праця 2016
Опис земель межиріччя південного Бугу та Дністра в кінці XVIII ст. (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) Наук. Стаття
Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад / Bucak Vilayetinde Osmanlı Kaleleri: Garnizonların Yapısı Ve İşleyişi (XVIII. Yüzyıl Sonu – XIX. Yüzyıl Başları) (укр./тур.) Істор. Праця 2013
Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828–1829 рр. Наук. Стаття
Османсько-турецькі документи про службу задунайського козацтва під час російсько-турецької війни 1806–1812 рр. Наук. Стаття
Особливості інституалізації задунайських запорожців та дунайських козаків за матеріалами cфрагістики, вексилології та просторової локалізації Наук. Стаття
Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи Істор. Стаття 2004
Прапори козацьких військ Південної України у фондах Державного архіву Одеської області Наук. Стаття
Прообраз «Особового листка з обліку кадрів» Наук. Рецензія
Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) Істор. Стаття 2019
Роль чорноморських козаків у формуванні козацьких військ Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст. Істор. Стаття 2007
Сезонне відхідництво на Південь України та його вплив на повсякденне життя козаків Наддніпрянської України наприкінці ХІХ століття (За спостереженнями парафіяльних священиків) Істор. Стаття 2018
Сучасна Браїла (Румунія) і колишні запорожці: історична пам’ять і залишки топографії Наук. Стаття
Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.) Істор. Стаття 2010
Українська складова у польському національному русі: з повідомлень російського консула в Галаці 1863 р. Істор. Стаття 2010
Українське козацтво. Золоті сторінки історії Істор. Праця 2015
Українське населення придунайських земель XVIII — початок XX ст. (Заселення й економічне освоєння) Істор. Праця 2002
Українці та німці в південній Бессарабії: деякі аспекти взаємодії в ХІХ столітті Істор. Стаття 2004
Хаджибей-Одеса у міграційних процесах кінця XVIІІ – початку ХІХ ст. Наук. Стаття
Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську Істор. Стаття 2008