Олена Бачинська
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олена Бачинська

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Дело о восстановлении независимости Малороссии» 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) Істор. Документ 2009
«Козацька» полтавська губернія в революційному зламі 1917–1918 рр. (за матеріалами «Полтавских епархиальных ведомостей») Істор. Стаття 2018
«Малоросійські козаки» ХІХ ст.: соціо-демографічна характеристика та територіальне розселення Істор. Стаття 2012
«Один только безсовестный отказывается от призыва в совестный суд» Істор. Стаття 2012
«Стамбульський напрямок» походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця XIX – початку XX ст.) Істор. Стаття 2015
До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська Істор. Не визначено 1997
Дунайське козацьке військо. 1828—1868 рр. (До 170-річчя заснування) Істор. Праця 1998
Етносоціальний склад і шляхи міграцій населення Придунайського регіону кінця XVIII — початку ХІХ століть (на прикладі міста-фортеці Ізмаїл) Істор. Стаття 2008
З Історії Дунайського козацтва (1828—1869 рр.) Істор. Стаття 1995
Задунайські запорожці у вирі Російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Істор. Стаття 2005
Задунайські запорожці: козацьке буття в «післякозацьку добу» Істор. Стаття 2012
Запорозька Січ в Османській імперії на межі XVIІІ і ХІХ ст.: трансформація військово-політичного устрою (за матеріалами османської та російської адміністрацій) Істор. Стаття 2017
Запорозькі залоги Нижнього Придунав'я у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. (за біографіями задунайських козаків) Істор. Стаття 2006
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2 Істор. Нарис 2007
Катирлезька Задунайська Січ: поява, статус, організація козацької служби Істор. Стаття 2015
Козацтво в документах товариств української діаспори в Болгарії (1921-1939) Істор. Стаття 2017
Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIIIст. Істор. Стаття 2003
Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: Український шлях до Чорного моря Істор. Праця 2016
Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад / Bucak Vilayetinde Osmanlı Kaleleri: Garnizonların Yapısı Ve İşleyişi (XVIII. Yüzyıl Sonu – XIX. Yüzyıl Başları) (укр./тур.) Істор. Праця 2013
Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи Істор. Стаття 2004
Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) Істор. Стаття 2019
Роль чорноморських козаків у формуванні козацьких військ Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст. Істор. Стаття 2007
Сезонне відхідництво на Південь України та його вплив на повсякденне життя козаків Наддніпрянської України наприкінці ХІХ століття (За спостереженнями парафіяльних священиків) Істор. Стаття 2018
Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.) Істор. Стаття 2010
Українська складова у польському національному русі: з повідомлень російського консула в Галаці 1863 р. Істор. Стаття 2010
Українське козацтво. Золоті сторінки історії Істор. Праця 2015
Українське населення придунайських земель XVIII — початок XX ст. (Заселення й економічне освоєння) Істор. Праця 2002
Українці та німці в південній Бессарабії: деякі аспекти взаємодії в ХІХ столітті Істор. Стаття 2004
Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську Істор. Стаття 2008