Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ... 460
«Соловецький реквієм»: з думкою про Dies irae (Подкур Роман)
«Спадкоємці», «власники» та «охоронці» києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. (Затилюк Ярослав)
«Спогади про участь жінок в Громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918 – 1924 років (Кривоший Олександр)
«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918-1924 років (Кривоший Олександр)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (Гаухман Михайло)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії та історіографія (Гаухман Михайло)
«Справа запорожців» (Ковальчук Михайло)
«Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. (Блануца Андрій)
«Справа Сташевського» і Київський університет (Верба Ігор)
«Сталінська революція "згори"» в Україні: насилля, протидія, результати (Васильєв Валерій Юрійович)
«Стамбульський напрямок» походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця XIX – початку XX ст.) (Бачинська Олена)
«Старий» європейський мiський республiканiзм в епоху раннього Модерну (ХVI - ХVII ст.) (Дятлов Володимир)
«Старина» як інститут регулювання економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець XV - перша третина XVI ст.) (Ващук Дмитро)
«Старовинний малоросійський письмовник» як історична пам'ятка та джерело документознавчих студій (Леміш Наталія)
«Старообрядницький Єрусалим». З історії поселення липованів у с. Біла Криниця на Буковині (Таранець Сергій)
«Старьци» та «старѣишины» в «Повісті временних літ» і давньослов’янському Восьмикнижжі (Вілкул Тетяна)
«Статті Богдана Хмельницького» в редакції 1659 р. (Яковлів Андрій)
«Статут друкований» (Грушевський Михайло)
«Стужа» въ Малороссіи въ мартѣ 1748 г. (рос.) (Пархоменко Володимир)
«Супруніада»: уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): ґенеза цивілізаційної ідентичності (Куций Іван)
«Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853-1854) (Швагуляк Михайло)
«Східне питання»: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (Туранли Ферхад)
«Східний світ» як втілення традицій і досягнень Українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 р. (Черніков Ігор)
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 – початку 1920-х рр. (Музичко Олександр Євгенович)
«Тевло». Етимольоґічна розвідка (Пюрко Богдан)
«Тернопільський край» у складі Російської імперії (1810-1815 рр.): приємна несподіванка чи важкий тягар? (Олійник Сергій)
«Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. (Павленко Сергій)
«Ті, хто натискали на гачок»: коменданти НКВС УРСР та УНКВС Київської області у часи «Великого терору» (Бажан Олег)
«Ті, хто натискали на гачок»: коменданти НКВС УРСР та УНКВС Київської області у часи «Великого терору» (Золотарьов Вадим)
«Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя» (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Тіні забутих предків»: історія однієї акції (Секо Ярослав)
«Тіні» Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року: сучасна українська історіографія (історико-правовий аспект) (Ухач Василь)
«Тісні роки». Причинки до істориї Галичини 1846—1861 рр. (Зубрицький Михайло)
«Товариш Павлов» і розкол РУП (Федьков Олександр)
«Того-жъ року Москва Переяслова допалила…» (царський гарнізон міста Переяслава і антимосковське повстання 1668 р.) (Іваненко Анатолій)
«Тоземльцы и иноплємєнникы»: «руський патріотизм», «образ світу» та етнічні стереотипи середньовічньої галичини й волині (Роман Голик)
«Торгсин» та його представлення в музейних експозиціях (Горох Микола)
«Торгсин» у Глухові: особистісний вимір (Горох Микола)
«Торгсин» у Кролевці (Горох Микола)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Путро Олексій)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Портнова Лариса)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Стрельська Лариса)
«Трилогія» Генрика Сенкевича в польській і українській історіографії (Сінкевич Євген)
«Тут повстали нові Карпатські Крути» (до біографії автора спогадів «Березневі дні Карпатської України» Василя Филоновича) (Власенко Валерій)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Демченко Тамара)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Онищенко Валентина)
«Тягне до участи у громадських справах…». Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького (Шраг Ілля)
«У війні над мапою»: український образ міжнаціональних відносин на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Гаухман Михайло)
Сторінки:  1 ... 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ... 460