Наталія Яковенко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Наталія Яковенко

Докторка історичних наук, професорка.
нар. 16.10.1942
Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Освоєний простір»: місця поховань волинської шляхти (середина XVI – середина XVII ст.) Істор. Стаття 2012
«Погреб тілу моєму вибираю с предки моє ми»: місця поховань волинських князів у XV – середині XVІІ століть Істор. Стаття 2011
«Про Україну можна без краю...»: зміни у сприйнятті польськими істориками минулого давньої України (1960-ті - 2000-ні рр.) Істор. Стаття 2010
A "Portrait" and "Self-Portrait" of the Borderlands: The Cultural and Geographic Image of "Ukraine" in the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries (англ.) Істор. Стаття 2009
Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku (пол.) Істор. Праця 2000
The events of 1648–1649: Contemporary reports and the problem of verification (англ.) Істор. Стаття 2003
Бібліографія праць (1974-2012) Наук. Довідник 2012
В кольорах пролетарської революції Істор. Рецензія 2000
Вступ до історії Істор. Праця 2007
Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — початку XVIII століття Істор. Праця 2012
Ідентичність чи ідентичності, або Про мозаїку українського простору ХVІІ століття Істор. Рецензія 2002
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Історія України в особах: Литовсько-польська доба Істор. Праця 1997
Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. Істор. Довідник 1999
Кого та як іншує Михайло Грушевський в «Історії України-Руси» Істор. Стаття
Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) Наук. Праця 2009
Латинська мова Навч. Підручник 1993
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України Істор. Праця 2006
Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Істор. Праця
Нове джерело про Київський замок Істор. Стаття 1980
Очерк истории Украини в средние века и раннее новое время (рос.) Істор. Нарис 2005
Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - XVII ст. Істор. Есей 2002
Пародії і жарти в актових книгах Житомира та Луцька першої половини XVII ст. Істор. Стаття 1993
Приймаючи боронюсь... Істор. Стаття 2009
Про критерії автентичності поземельних актів XV – першої половини XVII ст. (текстологічний аспект) Істор. Стаття 1991
Про методологію досліджень середньовічної і ранньомодерної історії України Істор. Стаття 2000
Пропозиції до концепції історичної освіти в Україні: матеріали ІІI Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України Істор. Нарис 2009
Родинна хроніка останньої чверті ХVI ст. Істор. Документ 1999
Руська (Волинська) метрика: регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 Істор. Довідник 2002
Скільки істориків – стільки уній (з нагоди 440-ліття Люблінської унії) Істор. Стаття 2009
Соціальна термінологія латинського документа українського походження XIV–XVI ст. Істор. Праця 1985
Спроба обрахунку чисельності шляхти на Правобережній Україні у першій половині XVII ст. Істор. Стаття 1991
Торгівля на Україні, XIV — середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина Істор. Документ 1990
У пошуку меценатів та патронів: могилянський панегірик 1648 року на честь князя Яреми Вишневецького Істор. Стаття 2004
Україна і Польща в період феодалізму (збірка) Наук. Стаття 1991
Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна Істор. Праця 2008
Український переклад Хроніки Стрийського кінця XVI – початку XVII століття Істор. Не визначено 1993
Шкільна історія очима істориків-науковців: матеріали Робочої наради з моніторинґу шкільних підручників історії України Наук. Нарис 2008
Шляхта в козацькій революції середини XVII ст. (полемічні зауваги до схеми В'ячеслава Липинського) Істор. Стаття 1996
Переклади:
Історія Польщі до кінця XV століття (авт. Єжи Клочовський) Наук. Праця
Пов'язані твори:
Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко (авт. Збірник) Істор. Не визначено 2012