Тарас Чухліб
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Тарас Чухліб

Український історик.
нар. 20.08.1966
Україна
(українець)
Власні твори:
…Нехай тільки настане у Війську Запорозькому щирість та зичливість до короля: з історії політичних відносин між Польщею та Україною (1660-ті – перша половина 1670-х рр.) Істор. Стаття 2012
«Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIIІ ст. (причини повстанського руху в світлі джерел з українського табору) Істор. Стаття 2008
«Їхав козак за Дунай...»: похід українського козацтва до Угорщини і Словаччини у 1683 р. Істор. Стаття 2011
«Колективна біографія» генералітету Російської імперії українського походження Істор. Стаття 2013
«Людина меча»: просопографічний портрет учасників Віденської кампанії 1683 р. з української сторони Істор. Стаття 2020
«Отчизна наша Україна», «природні українські діти», «українська земля»: патріотична лексика гетьмана П. Дорошенка Істор. Стаття 2016
«Руїна» Гетьманщини чи боротьба за утвердження Української козацької держави? (Спроба започаткувати наукову дискусію щодо одного історичного терміну) Істор. Стаття 2004
«Усі жителі української породи…»: мовна та свідомісна еволюція поняття «народ» у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.) Істор. Стаття 2017
«Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи Істор. Стаття 2010
100 великих постатей і подій козацької України Істор. Довідник 2008
539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського [Рецензія] Істор. Стаття 2011
Богдан Хмельницький очима сучасників Істор. Стаття 1995
Василь Чухліб. Біо-бібліографічний нарис: 1941 – 1997 роки Істор. Не визначено 2016
Відновлення гетьманського устрою - основа існування Української держави в ХХІ ст. Істор. Стаття 2005
Відповідь Українського гетьманату на російсько-польські домовленості в Андрусові 1667 р. Істор. Стаття 2003
Гадяцька угода та ідея її відновлення в українсько-польських відносинах другої половини XVII ст. (до 350-річчя укладання) Істор. Стаття 2008
Гадяч – гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663 – 1668 роках Істор. Стаття 2013
Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті - початок 1680-х рр.) Істор. Праця 2008
Гетьман П. Суховієнко (Суховій) у союзі з Кримським ханством проти Польщі і Росії Істор. Стаття 2000
Гетьман С. Куницький у боротьбі Правобережної України та Речі Посполитої проти Османської імперії (1683-84 рр.) Істор. Стаття 2000
Гетьман Юрій Хмельницький та його наступники у турецьких планах завоювання Центрально-Східної Європи (1676-1699 рр.) Істор. Стаття 2005
Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 - 1714 рр. Істор. Праця 2003
Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) Істор. Праця 2004
Гетьманська Україна Істор. Праця 1998
Гетьманування Петра Дорошенка: причини «вірності» та «зради» королю, султану й царю (1665-1676 pp.) Істор. Стаття 2007
Джерела до політичної історії Правобережної України останньої чверті XVII ст. в архівосховищах Польщі Істор. Стаття 1995
Дипломатія на «межі світу»: міжнародні відносини та зовнішня політика Української держави (XVII ст. – 1750-ті рр.) Навч. Посібник 2016
Дипломатія Українського Гетьманату в міжнародних політичних комбінаціях раннього нового час Істор. Праця 2022
Документи про фінансування козацьких полків Річчю Посполитою та Ватиканом у 80–90-х роках XVII століття Істор. Документ 2002
Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI–XVIII ст.) Істор. Праця 2014
Еволюція поняття «Україна» в офіційному тезаурусі Великого Князівства Литовського, Корони Польської, Московського царства та Війська Запорозького (1490-ті - 1640-ві рр.) Істор. Стаття 2018
Економічна історія України: історико-економічне дослідження. Том 1 Істор. Праця 2011
Є. Гоголь - полковник Війська Запорозького та наказний гетьман Правобережної України Істор. Стаття 1997
Забуті козаки. Історія козацтва після зруйнування Запорозької Січі: 1775–1905 рр. Істор. Праця 2015
Зимовий похід 1683/1684 рр. українського козацтва проти Османів до причорноморського Степу Істор. Стаття 2008
Іван Мазепа (пер. Іван Мазепа) Істор. Нарис
Іван Мазепа як полководець: військові походи до Хаджибею, Північного Причорномор'я та Криму у 1687 – 1699 рр. Істор. Стаття 2015
Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми «вірності» і «зради» українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії Істор. Стаття 2013
Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року Істор. Праця 2011
Ідея відмови кошового отамана Запорозької Січі К. Гордієнка від протекції Москви в умовах північної війни 1700 – 1721 рр. Істор. Стаття 2009
Історик, любов і війна Публ. Не визначено 2016
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2 Істор. Нарис 2007
Історія української «Руїни» очима російського історика: рецензія на монографію Яковлева Т. «Гетьманщина в другій половині 50-х років 17 ст. Причини і початок Руїни» Істор. Стаття 1999
Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр. Істор. Праця 2009
Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років Істор. Праця 2010
Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр. Істор. Стаття 2011
Козацтво Правобережної України у політичних планах королівського уряду Речі Посполитої (1675–1702 рр.) Істор. Стаття 1998
Козацтво та шляхта з України-Русі у Віденській битві 1683 року Істор. Стаття 2011
Козацьке коріння Миколи Гоголя Істор. Праця 2013
Козацький пращур Миколи Гоголя: гетьман від імені короля Речі Посполитої Євстафій Гоголь Істор. Стаття 2009
Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVІІ ст.) Істор. Нарис 1996
Кучюк-Кайнарджийський мир 1774 р.: український рахунок Істор. Стаття 2006
Львівський єпископ Йосиф Шумлянський - військовий діяч та дипломат Корони Польської (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) Істор. Стаття 2012
Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції Істор. Стаття 2009
Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 рр.: особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу Істор. Стаття 2009
Микитинська Січ (1639–1652 рр.) Істор. Стаття 1998
Між Європою та Московією: «ідейна війна» українських козаків проти російської тиранії Істор. Стаття 2015
Мінлива доля української Стародубщини у ХХ столітті Істор. Стаття 2012
Назви «Україна» та «Українний» в офіційному тезаурусі держав Східної Європи та Малої Азії: діахронно-семантичний аналіз (1490-ті рр. — середина XVII ст.) Істор. Стаття 2018
Наказний гетьман Правобережної України Григорій Іванович (Гришко) та формування антитурецьких планів «Священної ліги» (1689 - 1692) Істор. Стаття 2001
Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба Істор. Нарис 2004
Нова книга російського історика про гетьмана Мазепу (Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства») Істор. Рецензія 2011
Організація дипломатичної служби Української козацької держави в середині XVII ст. Істор. Стаття 2001
Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблема міжнародного становища українського гетьманату в 1672-1686 рр. Істор. Стаття 2005
Особливості турецької політики гетьмана Б. Хмельницького Істор. Стаття 2007
Передісторія Олешківської Січі: політичні причини переходу запорожців під зверхність Кримського ханства (1709 – 1711 рр.) Істор. Стаття 2011
Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної Української держави: причини, укладення, наслідки Істор. Нарис 2003
Петро Дорошенко Істор. Нарис
Пилип Орлик Істор. Праця 2008
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 2 Істор. Праця 2004
Поняття «Україна» та «Українний» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.) Істор. Стаття 2015
Поняття «Україна», «Український», «отчизна», «народ» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1666–1672 рр.) Істор. Стаття 2017
Поняття «Україна», «українські козаки», «український народ» в положеннях Андрусівського перемир'я та міжнародній офіційній документації 1667-го року Істор. Стаття 2016
Поширення назви «Україна» в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. Істор. Стаття 2019
Правобережна Україна в міжнародних договорах у другій половині XVII - на початку XVIII ст. Істор. Стаття 1993
Про місце і роль О. Суворова в українській історії Істор. Стаття 2000
Проект «козацького князівства» – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини? Істор. Стаття 2014
Рец.: «Війна і мир» гетьмана Богдана Хмельницького в прочитанні історика Ярослава Федорука Істор. Рецензія 2012
Рец.: Т.Ґ.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія «зради» Істор. Рецензія 2011
Русин з Литви - польський комісар Війська Запорозького (С. Друшкевич: 1621 - 1699) Істор. Стаття 2015
Самійло Іванович (Самусь) – полковник та наказний гетьман правобережної частини Українського гетьманату Істор. Стаття 2004
Соратники Богдана Хмельницького: військово-політична діяльність Євстафія Гоголя (1648—1679 рр.) Істор. Стаття 1995
Спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.) Істор. Стаття 2020
Територія та кордони правобережного Українського гетьманату Істор. Стаття 2009
Уживання назви «Україна» в міжнародних угодах Війська Запорозького зі Швецією, Туреччиною та Кримом (1710-1712 рр.) Істор. Стаття 2024
Україна — назва держави гетьманів Війська Запорозького: політико-лінгвістична трансформація номену (1673–1677 рр.) Істор. Стаття 2021
Україна та Польща під час правління короля Яна III Собеського: пошуки втраченого миру Істор. Стаття 2002
Україна у переговорах Стамбула з Варшавою і Москвою за посередництва господаря Молдавського князівства (1676 – 1681 рр.) Істор. Стаття 2014
Українська булава та Шведська корона: Карл Х Густав, Богдан Хмельницький, Іван Виговський (1654 - 1658 рр.) Істор. Стаття 2016
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українське гетьманство у війні європейської Священної Ліги з Османською імперією 1684-1699 рр. Істор. Стаття 2007
Українське козацтво. Золоті сторінки історії Істор. Праця 2015
Український відгомін битви європейської коаліції з Османами під Віднем 1683 р. Істор. Стаття 2007
Український гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською імперією (1667 - 1699 рр.): міжнародне становище, зовнішня політика, зміна сюзеренів Істор. Дисертація 2008
Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження Істор. Праця 2007
Українсько-польська військова взаємодія під час гетьманування С.Куницького (1683-1684 рр.) Істор. Стаття 2000
Фінансування Війська Запорозького урядами Речі Посполитої та Ватикану в останні чверті ХVІІ ст. Істор. Стаття 2002
Чи вирішена проблема участі українських козаків у битві під Віднем 1683 року? Істор. Стаття 1996
Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні оцінки Істор. Стаття 2008
Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи Істор. Стаття 2008
Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи Істор. Праця 2008
Ще раз про Віденську битву 1683 року та участь у ній українського козацтва включно з його походами до Угорщини, Молдавії та Буджаку Істор. Стаття 2006