Дмитро Вирський
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Дмитро Вирський

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, відділ української історіографії.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI - середини XVII ст.) Істор. Праця 2005
«Жонатий ксьондз»: справа з одруженням Станіслава Оріховського-Роксолана 1551 р. Істор. Стаття 2014
«Конкуренція принципів»: місто і територіальна держава за доби Гетьманату (середина XVII-XVIII ст.) Істор. Стаття 1999
Академічні й доакадемічні образи української історіографії Істор. Нарис 2012
Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) Істор. Документ 2014
Анонімний «Катафалк рицерський» (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанія 1648 р.) Істор. Стаття 2012
Битва під Білою Церквою 1626 р. та «Реляція правдива...» Яна Доброцеського Істор. Стаття 2010
Великое княжество Литовское как исторический опыт: случай Украины (рос.) Істор. Стаття 2004
Виправа князя С.К. Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) Істор. Стаття 2015
Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) Істор. Стаття 2015
Війни українні: хроніки татарського прикордоння України (ХVI – середина XVII ст.) Істор. Праця 2016
Військова кампанія на Україні 1649 р. в анонімному «Катафалку рицерському» (1650) Істор. Стаття 2013
Географія Запоріжжя: за описами М. Пашковського (1615) та С. Шимановського (1642) Істор. Стаття 2012
До історії Дніпровського пікінерського полку (1764–1784) Істор. Стаття 2012
До питання про вплив діяльності кн. М. Л. Глинського на формування політичної культури українського суспільства XVI-XVII cт. Істор. Стаття 1999
До проблеми спадковості стереотипів поведінки політичного лідера за доби феодалізму в Україні Істор. Стаття 2000
Землі Червоної Русі в «Описі давньої та нової Польщі» (1585) С. Сарницького Істор. Стаття 2008
Йосипа Верещинського проект реєстрового козацького полку 1594 р. Істор. Стаття 2015
Козаки - рід війська чи народ? Еволюція наративного образу козацтва у Річпосполитській історіографії другої половини XVI - середини XVII ст. Істор. Стаття 2015
Королівське надання на Хортицю князю Яремі Вишневецькому 1648 року Істор. Документ 2009
Кременчук Новоросійський: «Потьомкінська деревня», або епізод з історії фаворитизму Істор. Стаття 2005
Кременчук: початок історії (1571–1648) Істор. Стаття 2011
Новоросія Incognita: Кременчук 1764-1796 рр. (матеріали з історії регіональної столиці) Істор. Праця 2019
Опис Українських земель у «Polonia» Шимона Стравольського (1632) Істор. Стаття 2007
Пам'ятка ренесансного історіописання в Україні: «Аннали» С. Оріховського-Роксолана Істор. Стаття 2001
Поділля в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) Істор. Стаття 2009
Полковник Михайло Криса — малознаний герой/антигерой Козацької революції Істор. Стаття 2009
Початок сучасності : друга хвиля глобалізації, кінець Старого Порядку та Україна (XV – середина XІХ ст.) Істор. Праця 2019
Регіональні особливості самоврядних та майнових засад в Лівобережній Україні в другій половині XVIІ ст.: побутування міських магдебургій, церковних латифундій та адміністративні експерименти на Кременчуччині Істор. Стаття 2017
Рецензія на: А.В. Пивовар. Поселення «Задніпрських місць» до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ ст. Істор. Рецензія 2005
Рецензія на: Черкас Б. Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (ХІІІ–ХІV ст.) Істор. Рецензія 2015
Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). Частина 1 Істор. Праця 2008
Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). Частина 2 (додатки) Істор. Документ 2008
Річпосполитська історіографія України як етап вітчизняного історіографічного процесу Істор. Стаття 2008
Річпосполитський досвід України: представлення/конструкція уявлень в ранньомодерній історіографії Істор. Стаття 2019
Роксолани серед Сарматів: річпосполитська історіографія України (кінець XV ст. – 1659) Істор. Нарис 2013
Ротундус проти Оріховського: дискусія 1564/1566 р. про волю і неволю у Великому князівстві Литовському Істор. Стаття 2015
Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель Істор. Праця 2001
Станіслав Оріховський-Роксолан: життя і пам'ять Істор. Праця 2013
Татарська війна взимку: опис битви під Ольшаницею 1527 р. Й.Л. Деція Істор. Стаття 2008
У борні з козацькою фортуною (специфіка одного літературного образу «гетьманського подвигу» С.Жолкевського у війні з С.Наливайком) Істор. Стаття 2004
Україна в перших «полоніях» (країнознавчі видання Я. А. Красіньського та М. Кромера про українські землі) Істор. Стаття 2008
Українське козацтво у хроніці Я.І. Петриція (бл. 1622 та 1637 рр.) Істор. Стаття 2008
Українське Подніпров'є в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) Істор. Стаття 2009
Українські землі за описом «Полонії» Шимона Старовольського (1632) Істор. Стаття 2007
Шляхетська революція XVI ст.: військова проекція успіху Істор. Стаття 2020