Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 304
«Самые опасные книги», исторические мифы и ответственность интеллектуалов (рос.) (Осіпян Олександр)
«Самый образованный священник Западной Украины…» Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках (Вєдєнєєв Дмитро)
«Самый образованный священник Западной Украины…» Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках (Лисенко Олександр)
«Санація» прикордоння УСРР: поборювання «польсько-українського фашизму» на Поділлі, 1930-ті роки (Тітова Наталія)
«Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) (Ясь Олексій)
«Сводный» Патерик у південно-слов'янських, українському та московському письменствах (Єрьомін Ігор)
«Святиня і голодомор»: Свідчення очевидців (Білокінь О.В.)
«Сильна жінка зі зброєю» в українському історіографічному дискурсі XVI-XIX ст. (Кривоший Олександр)
«Сіроманці». Відділ окремого призначення (Допіра Богдан)
«Сказки» козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело (Кривошея Ірина)
«Скіпетр цариці» з Куль-Оби (Яковенко Е.В.)
«Славетні та вільні» в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці) (Близняк Микола)
«Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький (Ульяновський Василь)
«Словарь малорусской старины» 1808 р. та його автор (Кравченко Володимир)
«Словенська земля» літописних повідомлень про заснування Володимира: до волинського походження новгородських етногенетичних легенд (Диба Юрій)
«Словенська» та «Лехітська» групи слов’ян у переліках народів повісті временних літ й проблема початків Русі (Диба Юрій)
«Слово о полку Игоревѣ» в перекладі Йосифа Левіцького (Франко Іван)
«Слово о полку Ігоревім» і світогляд русів у ХІІ ст. (Моця Олександр)
«Служителі» й «работніки» в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології (Безсмертна Юлія)
«Смута» в Росiї початку ХVII столiття i Чернiгiвщина (Пиріг Петро)
«Соборницька» ідея в дискурсі еміграційної історіографії української революції (Павлишин Олег)
«Спадкоємці», «власники» та «охоронці» києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. (Затилюк Ярослав)
«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918-1924 років (Кривоший Олександр)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (Гаухман Михайло)
«Справа запорожців» (Ковальчук Михайло)
«Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. (Блануца Андрій)
«Сталінська революція "згори"» в Україні: насилля, протидія, результати (Васильєв Валерій Юрійович)
«Старий» європейський мiський республiканiзм в епоху раннього Модерну (ХVI - ХVII ст.) (Дятлов Володимир)
«Старина» як інститут регулювання економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець XV - перша третина XVI ст.) (Ващук Дмитро)
«Старовинний малоросійський письмовник» як історична пам'ятка та джерело документознавчих студій (Леміш Наталія)
«Старьци» та «старѣишины» в «Повісті временних літ» і давньослов’янському Восьмикнижжі (Вілкул Тетяна)
«Статті Богдана Хмельницького» в редакції 1659 р. (Яковлів Андрій)
«Статут друкований» (Грушевський Михайло)
«Стужа» въ Малороссіи въ мартѣ 1748 г. (рос.) (Пархоменко Володимир)
«Супруніада»: уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): ґенеза цивілізаційної ідентичності (Куций Іван)
«Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853-1854) (Швагуляк Михайло)
«Східне питання»: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (Туранли Ферхад)
«Східний світ» як втілення традицій і досягнень Українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 р. (Черніков Ігор)
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 – початку 1920-х рр. (Музичко Олександр Євгенович)
«Тевло». Етимольоґічна розвідка (Пюрко Богдан)
«Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. (Павленко Сергій)
«Тіні забутих предків»: історія однієї акції (Секо Ярослав)
«Тіні» Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року: сучасна українська історіографія (історико-правовий аспект) (Ухач Василь)
«Тісні роки». Причинки до істориї Галичини 1846—1861 рр. (Зубрицький Михайло)
«Товариш Павлов» і розкол РУП (Федьков Олександр)
«Тоземльцы и иноплємєнникы»: «руський патріотизм», «образ світу» та етнічні стереотипи середньовічньої галичини й волині (Роман Голик)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Путро Олексій)
«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить» (Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.) (Портнова Лариса)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 304