Олександр Борисович Головко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Борисович Головко

Доктор історичних наук, академік АН Вищої школи України.
нар. 22.10.1952
Україна
(українець)
Власні твори:
«Імперія ромеїв» в ідеологічних концепціях давньоруських мислителів Істор. Стаття 2013
«Імперія ромеїв» в уявленнях давньоруських мислителів Істор. Стаття 2000
«Чорні клобуки» на південному кордоні Русі (кінець XI - середина XIII ст.) Істор. Стаття 2020
Балтійські племена в політичних взаємовідносинах Давньоруської і Польської держав (X – перша третина XIII ст.) Істор. Стаття 1989
Бібліографія праць (1980-2012) Істор. Довідник 2012
Відносини Речі Посполитої і Османської імперії XV-XVII ст. у науковій спадщині Н.С. Рашби Істор. Стаття 2010
Візантійська імперія, Південна Русь і Половецький степ у політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича Істор. Стаття 2010
Війна за «галицьку спадщину» (1187–1189) Істор. Стаття 2010
Волинська земля в політичній діяльності Данила та Василька Романовичів (середина XII ст.) Істор. Стаття 2009
Волинська земля на першому етапі громадянської війни в Південно-Західній Русі (1205-1214 рр.) Істор. Стаття 2009
Встреча цивилизаций в середине ХІІІ века: государство князей Романовичей между католическим Западом и монгольским Востоком (рос.) Істор. Стаття 2012
Входження Русі до Pax Christiana Ortodoxa і формування християнської церковної організації у слов'ян Східної Європи (VIII – XI ст.) Істор. Стаття 2011
Галицька держава князів Ростиславичів в історії Центрально-Східної Європи (IX—XII століття) Істор. Стаття 2005
Галицький період діяльності Мстислава Мстиславича Удатного Істор. Стаття 2007
Галич і Галицька земля у політиці князів придніпровської та північної русі (кінець XII – кінець 30-х років XIII століття) Істор. Стаття 2011
Давня Русь та хрестові походи Істор. Стаття 2000
Держава Романовичів у східноєвропейській політиці римської курії 40–50-х років XIII ст. Істор. Стаття 2008
Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X - первой трети XIII вв. (рос.) Істор. Праця 1988
З історії міжкнязівської війни 1015-19 рр. на Русі Істор. Стаття 2000
Західнобузькі міста Холм і Дорогичин у політичній діяльності короля Данила Романовича Істор. Стаття 2008
Земли Западной Руси и объединительная политика Киевского государства в X - первой трети XI в. (рос.) Наук. Стаття 1982
Історики-медієвісти сучасної України Наук. Довідник 2019
Історики-медієвісти сучасної України: довідник Наук. Довідник 2016
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Київська Русь і Українська середньовічна державність Істор. Стаття 1991
Княжий Галич: дискусійні питання виникнення міста і його розвитку як столиці землі,князівства Істор. Стаття 2018
Князь Мстислав Мстиславович «Удатний» і його доба Істор. Праця 2017
Князь Роман Мстиславич та його доба Істор. Праця 2001
Константинополь і Галич: проблема оцінки політичних взаємин наприкінці XII - на початку XIII ст. Істор. Стаття 2012
Корона Данила Галицького Наук. Праця 2006
Коронація князя Данила Романовича в контексті ідеологічного життя і міжнародних відносин слов’янства Східної Європи Істор. Стаття 2013
Літописна Берладь в контексті історичного розвитку Центрально-Східної Європи Істор. Стаття 2010
Літописна Берладь на кордоні землеробської та кочівницької цивілізацій Центрально-Східної Європи Істор. Стаття 2009
Методологічні засади вивчення проблеми становлення та розвитку середньовічної державності Істор. Стаття 2004
Методологічні проблеми вивчення розвитку держави та державності у населення України доби середньовіччя та раннього модерного час Істор. Стаття 2010
Методологічні проблеми вивчення розвитку держави та державності у населення України доби середньовіччя та раннього модерного часу Істор. Стаття 2011
Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці Істор. Стаття 2009
Парадигма Романа в ідеологічному житті Волині та Галичини XIII ст. Істор. Стаття 2007
Південна Русь і Польща під час західного походу монголів до центрально-східної Європи (1239–1241 рр.) Істор. Стаття 2019
Північне Причорномор'я та Приазов'я в політичному й економічному розвитку Русі (IX - середина XIII ст.) Істор. Стаття 2014
Племена торків у політичному розвитку Південно-Східної Європи (Х-ХІ ст.) Істор. Стаття 1993
Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі (остання третина ХІІ – перша половина ХІІІ ст.) Істор. Стаття 2004
Половецький хан Котян Сутоєвич у політичному житті Центрально-Східної Європи першої половини XIII ст. Істор. Стаття 2007
Половці в умовах монгольської експансії першої половини ХІІІ ст. Істор. Стаття 2020
Польська держава в останньому двадцятиріччі XI - на початку XII ст. (проблема політичного розвитку) Істор. Стаття 2010
Похід волинських князів Данила та Василька Романовичів у Польщу (1229 р.) у розповіді галицько-волинського літопису Істор. Стаття 2016
Поширення християнства у слов'ян Східної Європи і формування християнської церковної організації на Русі (VIII-ХІІІ ст.) Істор. Стаття 2012
Проблеми дослідження степового і лісостепового населення України доби Середньовіччя Істор. Стаття 2013
Рейд туменів Джебе і Субедея до Східної Європи в 1222-1223 рр. в процесі творення Монгольської імперії і Pax Mongolica Істор. Стаття 2015
Рецензія на: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть Істор. Рецензія 2005
Русь i Польща в міжнародному житті Європи (X - перша половина XIII ст.) Істор. Праця 2021
Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини ХІІ ст. Істор. Стаття 2012
Русь і руські князівства на сторінках польських наративних джерел Істор. Стаття 2007
Русь у міжнародному житті Європи IX-X ст. Істор. Праця 1994
Спішська угода 1214 р. угорського короля Андрія ІІ і краківського князя Лешка Бялого та її наслідки Істор. Стаття 2013
Східна політика Угорщини в перше десятиліття правління короля Бели IV (1235–1245 рр.) Істор. Стаття 2017
Сходознавчі дослідження українського історика Н.С. Рашби Істор. Стаття 2011
Торки в історії причорноморських степів (ІХ-ХII ст.) Істор. Стаття 1999
Україна і Польща в період феодалізму (збірка) Наук. Стаття 1991
Участь польського князя Болеслава Першого «Хороброго» у міжкнязівській війні на Русі (літо-осінь 1018 р.) Істор. Стаття 2019
Формування державних утворень у Східній Європі в ІХ - першій половині ХІІІ ст. Істор. Стаття 2004
Хазарія і печеніги в процесі становлення державності у слов'ян Східної Європи Істор. Стаття 2003
Хрестоносці у прусській Прибалтиці (20-ті – 30-ті роки ХІІІ ст.) Істор. Стаття 2011
Центральноєвропейська політика Волинського князівства в другій половині 40-х – першій половині 50-х років ХІІІ ст. Істор. Стаття 2018
Юго-Западная Русь в политике Венгрии в первой половине ХІІІ в. (рос.) Істор. Стаття 2010
Пов'язані твори:
Олександр Борисович Головко (кілька штрихів до біографічного портрета) (авт. Валерій Степанков) Істор. Стаття 2012