Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 ... 336
Протоболгари: гуни чи оногури? (Бубенок Олег)
Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніатської митрополії XVIII століття (на прикладі недатованої єпископської ревізії Щирецького намісництва) (Скочиляс Ігор)
Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області) (Грибовський Владислав)
Протоколи засідань військової та ідеологічної комісій Конгресу Українських Націоналістів 1929 р. (Муравський Володимир)
Протомонголи у хозарському Закавказзі (Пріцак Омелян)
Проф. Борис М. Мартос: політик, учений і громадський діяч (Біда Михайло)
Проф. В.Г. Ляскоронський (Дубровський Василь)
Проф. д-р Микола Вікул 1888-1935. Його життя й ідеологічна діяльність (Антонович Марко)
Проф. д-р О.П. Оглоблин як історик духово-політичного розвитку Козацької України (Бойко Юрій)
Проф. д-р Олександер Оглоблин (життя й діяльність) (Омельченко Василь)
Проф. Микола Миколович Глобенко (Бойко Юрій)
Проф. Олександра Грушевського життєпис і спис праць (Грушевський Олександр)
Професор В. Доманицький – організатор науково-освітнього та кооперативного руху (20-ті рр. ХХ ст.) (Вергунов Віктор)
Професор Василь Дубровський (1897-1966) (Биковський Лев)
Професор Володимир Васильович Трофимович: штрихи до людського і творчого портрету (Яремчук Віталій)
Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький, його життя і наукова праця (1894–1956) (Полонська-Василенко Наталія)
Професор др. Омелян Огоновский. Огляд єго житя і наукової та літературної діяльности (Кокорудз Ілля)
Професор Н. Полонська-Василенко і Українське Історичне Товариство (Винар Любомир)
Професор Павло Іванович Зайцев (1886—1965) (Полонська-Василенко Наталія)
Профілі творчого портрета вченого [В.С. Степанков] (Матях Валентина)
Процес десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х років) (Бажан Олег)
Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії (Біла Світлана)
Процес розвитку релігійної думки в інтерпретації Михайла Грушевського (Спостереження і роздуми) (Домбровський Олександр)
Процес українського націєтворення vs імперські практики марґіналізації на Донбасі (XVIII – початок ХХІ ст.) (Якубова Лариса)
Процес формування армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – середині ХІ ст. (Димидюк Дмитро)
Процес формування урядової системи Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга (Мерінг В.)
Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час (Пословська Аліна)
Процівське городище на Київщині (Кучера Михайло)
Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність (Гнатюк Оля)
Прояви отаманщини в лавах Армії УНР під час Першого Зимового походу 1919–1920 рр. (Швидченко Тетяна)
Прусский вопрос во внешней политике Даниила Галицкого (рос.) (Майоров Олександр)
Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість (Кузьмук Олексій)
Псков та його населення у західноєвропейських джерелах XIII–XV ст. (Лущай Юрій)
Публикация источников XVI-XVIII ст. в постсоветской Украине (рос.) (Русина Олена)
Публікації джерел з історії військово-політичної діяльності козацтва 1560–1580-х років (Леп'явко Сергій)
Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) (Гирич Ігор)
Публікації Омеляна Терлецького на сторінках часописів Товариства «Просвіта» (Труба Руслана)
Публікації С. О. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917—1919 pp. (За архівним примірником з бібліотеки літературознавця) (Гирич Ігор)
Публікації у «Віснику Львівського університету. Серія історична» за 40 років (1962-2001) (Вінниченко Олексій)
Публікація документів у «Чтениях в историческом обществе Нестора-летописца» (Бутич Іван)
Публіцистика закарпатських вчених на сторінках галицької періодики середини – другої половини ХІХ століття (Світлик Неля)
Публіцистика Юрія Липи (спогади, твори, завваги) (Биковський Лев)
Публіцистична діяльність Кирила Трильовського (Бойчук Леся)
Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час (Батюк Тарас)
Публіцистична діяльність Сергія Єфремова (Могильний Леонід)
Публіцистична праця Антона Крушельницького (Зуляк Мар'яна)
Публіцистична спадщина І. Франка як джерело до вивчення єврейського питання у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (Васьків Назар)
Публіцистичне кредо Мирона Кордуби (віденсько-буковинський період) (Батюк Тарас)
Публічне обговорення книги Омера Бартова «Erased: vanishing traces of Jewish Galicia in present-day Ukraine» (англ.) (Бартов Омер)
Публічне обговорення книги Омера Бартова «Erased: vanishing traces of Jewish Galicia in present-day Ukraine» (англ.) (Химка Іван-Павло)
Сторінки:  1 ... 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 ... 336