Леонід Тимошенко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Леонід Тимошенко

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Жаль намъ души и сумнѣнья вашей милости» (київський митрополит Онисифор Дівочка перед викликами часу) Істор. Стаття 2006
Aurea mediocritas російського унієзнавства: зміна парадигми чи реанімація старих концепцій? Істор. Рецензія 2005
Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) Істор. Рецензія 2014
Археологічні дослідження вежі-дзвіниці костьолу Святого Бартоломея в Дрогобичі 2015 р. Істор. Стаття 2017
Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи (До 450-річчя видання пам’ятки) Істор. Стаття 2013
Берестейська унія 1596 р. Істор. Посібник 2004
Берестейські собори у жовтні 1596 р.: історіографічний досвід Істор. Стаття 2004
Берестейські церковні собори у жовтні 1596 р.: підготовка, склад учасників та провідники Істор. Стаття 2007
Братський «епізод» в історії Берестейського собору 1594 р. Істор. Стаття 2014
Виняткова роль князя В.-К. Острозького в православній церкві Істор. Стаття 2009
Ґенеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії та нових гіпотез Істор. Стаття 2014
Два листи Іпатія Потія до Лева Сапєги Істор. Стаття 2002
Документи до історії церкви та братства Св. Юрія в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) Істор. Стаття 2014
Документи до церковної історії Дрогобича (друга половина XVII – початок XVIII ст.) Істор. Стаття 2005
Духовенство дрогобицьких церков XV–XVIII ст.: особовий склад, династії, душпастир ська та мистецька діяльність Істор. Стаття 2006
Єпископ Кирило Терлецький: родовід і початок духовної кар'єри Істор. Стаття 2005
Заповіти, смерть і поховання єпископа Кирила Терлецького Істор. Стаття 2008
Інвентар Дрогобицького староства 1568 р. Істор. Документ 2006
Інтриги і конфлікти в історії укладення Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної літератури Істор. Стаття 2015
Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIХ ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам'ятки Істор. Стаття 2017
Криза церковного життя Київської православної митрополії наприкінці XVI ст.: інтерпретації істориків і свідчення джерел Істор. Стаття 2008
Люстрація Дрогобицького староства 1621 р. Істор. Документ 2008
Михайло Рагоза і Берестейська унія Істор. Стаття 2000
Найдавніший Дрогобич у світлі писемних згадок, легенд, топонімії, артефактів Істор. Стаття 2012
Невідомий василіянський життєпис митрополита Михайла Рагози Істор. Стаття 1998
Невідомий лист-автограф Йосафата Кунцевича 8 грудня 1622 року в контексті архиєрейської діяльности полоцького архиєпископа Істор. Стаття 2021
Описи Дрогобича ХІХ ст. Істор. Документ 2003
Організаційна структура Київської митрополії в другій половині XVI ст.: становище та функціонування інституцій Істор. Стаття 2017
Полемічний твір Клірика Острозького «Исторіа о листрикійскомъ синодѣ»: історіографічні традиції і «флорентійсько-берестейські» контексти відповіді православних на виклики часу Наук. Стаття 2013
Пояснювальні параграфи до історії української Церкви Істор. Рецензія 2008
Рецензія на: Д.Вирський. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI - середина XVII ст.) Істор. Рецензія 2008
Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVII ст.) Істор. Дисертація 2020
Сакралізація Луцька і Острога внаслідок поширення топосу "Богоспасаємого граду" (XVI - перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2019
Статут ткацького цеху Дрогобича 1653 р. Істор. Документ 2003
Тернопільське братство Різдва Христового у світлі маловідомих та нововіднайдених джерел (друга половина XVI – XVII ст.) Істор. Стаття 2011
Традиція і практики поминання померлих у Київській митрополії в другій половині XVI – першій половині XVII ст.: внесок церковних братств Істор. Стаття 2011
Чи треба досліднику «все розгледіти і до всього додивитися» Істор. Рецензія 2009