Петро Кулаковський
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Петро Кулаковський

Доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.) (пол.) Істор. Стаття 2000
Боротьба за спадщину: конфлікт між Яном та Ельжбетою Пясочинськими щодо новгород-сіверських маєтностей Істор. Стаття 2005
Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2017
До історії єврейської колонізації Правобережної України: звенигородський кагал у другій половині XVIII ст. Істор. Стаття 2009
До історії стосунків реєстрових козаків і прикордонних старост у 1578-1583 роках Істор. Стаття 1999
Дороги й водні шляхи на Чернігово-Сіверщині в першій половині XVIІ століття Істор. Стаття 2004
Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні Істор. Стаття 2008
Звинигородське староство в часи козацької революції (1648–1676 рр.) Істор. Стаття 2020
Звинигородський повіт у литовську добу Істор. Стаття 2015
Земельна політика Вазів щодо Чернігово-Сіверщини (1618-1632 роки) Істор. Стаття 2005
Землеволодіння Пісочинських на Чернігово-Сіверщині (1633-1646) Істор. Стаття 2002
Земські сеймики як орган шляхетського самоуправління в др. пол. XVI - перш. пол. XVII ст. Істор. Стаття 1999
Інструкція сеймику Чернігівського воєводства 1646 року Істор. Документ 2001
Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій Істор. Праця
Книга № 220. Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp. Істор. Документ 1999
Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV – перша третина XVІ ст.) Істор. Стаття 2011
Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у XVII столітті Істор. Стаття 2012
Острозька ординація: задум фундатора і практика функціонування Істор. Стаття 2015
Податки Чернігівського воєводства на користь Коронного скарбу у 1635–1647 роках Істор. Документ 2004
Рецензія на: Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття Істор. Рецензія 2004
Рецензія: Перший том «Українського дипломатарію XVI–XVIII ст.» Істор. Рецензія 2001
Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони Південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVI ст. Істор. Стаття 2013
Ромни і їх волость у першій половині XVII ст. Істор. Стаття 2006
Сеймик Київського воєводства і сейм 1645 року Істор. Стаття 2020
Українські землі під час Смоленської війни (1632–1634 рр.) Істор. Стаття 2014
Церковні структури на Чернігово-Сіверщині за Польської доби (1618-1648) Істор. Стаття 2005
Чернігівське воєводство (1635–1648, 1651 рр.) Істор. Стаття 2007
Чернігівське князівство (1619–1633 рр.) Істор. Стаття 2007
Чернігово-Сіверщина у скпаді Речі Посполитої (1618-1648) Істор. Праця 2006
Януш Острозький як організатор боротьби з татарськими нападами на початку ХVІІ ст. Істор. Стаття 2016