Олексій Вінниченко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олексій Вінниченко

Доцент, кандидат історичних наук.
нар. 1975
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Ґвалт поневольний»: Дві скарги про сексуальне насильство над селянками-підданками 1637 і 1648 років Істор. Стаття 2013
«Формальна» згадка в сеймиковій постанові: неврожаї в Белзькому воєводстві у 1631–1632 роках Істор. Стаття 2012
Deputaci Trybunału Koronnego z województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku jako działacze sejmikowi (пол.) Істор. Стаття 2016
Infida Pax: московська та шведська політика Речі Посполитої і Владислава IV очима шляхти Руського й Белзького воєводств (за сеймиковими інструкціями послам на сейми 1633–1647 років) Істор. Стаття 2012
Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику Подільського воєводства 1738 р. (До питання про замкненість шляхетського стану в Речі Посполитій) Істор. Стаття 2014
Велике князівство Литовське (ВКЛ) у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка Істор. Стаття 2014
Два документи першої половини XVII ст. до історії волинського містечка Соколь Істор. Стаття 2012
Депутати Коронного трибуналу 1632-1647 років Істор. Документ 2009
Депутатські сеймики Белзького і Руського воєводств в останній чверті XVI – першій половини XVII століття: організація та невиборчі функції Істор. Стаття 2015
До історії сільського судочинства: «ругове право» в галицькому селі початку XVIII століття Істор. Стаття 2008
Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні (XVII – середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика Істор. Стаття 2012
Дослідження проблем середньовічної європейської історії Істор. Стаття 2004
Євреї на сторінках актових книг гродських судів у 1717 році Істор. Стаття 2005
З історії військових з'єднань Речі Посполитої на українських землях у XVIII ст. Регімент ланової піхоти (1729–1755 рр.) Істор. Стаття 1997
З історії діяльності депутатських сеймиків Руського воєводства в першій чверті XVII ст. Істор. Стаття 2000
З історії комплектування збройних сил Речі Посполитої в кінці XVIII ст. (на прикладі дислокованих в українських землях підрозділів національної кавалерії) Істор. Стаття 1998
Заповіт руського воєводи князя Костянтина Вишневецького (31 травня 1641 р.): обставини укладення і внутрішня структура Істор. Стаття 2020
Звідки взялися князі Химські (Причинок до генеалогії брацлавської шляхти XV–XVII ст.) Істор. Стаття 2013
Зґвалтування, вбивство і пограбування, а також перелюб. Історія кримінального злочину, здійсненого під Львовом у 1645 р. Істор. Стаття 2015
Інститут сеймикового маршалка в Руському і Белзькому воєводствах останньої чверті XVI - першої половини XVII ст. Істор. Стаття 1999
Інструкція передсеймового сеймику Холмської землі 1593 року Істор. Стаття 2002
Історичні студії Миколи Крикуна Істор. Стаття 2012
Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких Істор. Стаття 2009
Конституції сеймів 1576–1647 років як джерело до історії організації і діяльности сеймиків у Речі Посполитій Істор. Стаття 2004
Конфлікт політичний чи конфлікт особистий: вишенський депутатський сеймик Руського воєводства 1603 року Істор. Стаття 2007
Львів очима сеймикуючої шляхти Руського воєводства (остання чверть XVI - перша половина XVІІ ст.) Істор. Стаття 2007
Львівські шевці-передміщани в першій половині XVII століття: ординація «фретового» цеху 1633 року Істор. Стаття 2012
Матеріали сеймику Холмської землі останньої чверти XVI – першої половини XVII століть Істор. Стаття 1999
Невиданий 26-ий том «Aktów grodzkich i ziemskich» Істор. Стаття 1998
Переписи посполитого рушення шляхти Сяноцької землі в 1617-1629 роках Істор. Стаття 2002
Повсякденне й надзвичайне в міському житті Львова середини XVII століття очима міських реґентів (на підставі щоденників 1645–1648 років) Істор. Стаття 2014
Позиція шляхти Руського воєводства щодо соціально-економічного та політичного стану Речі Посполитої в другій чверті XVII ст. (За матеріалами інструкцій вишенського сеймика послам на сейми 1632 – 1647 років) Істор. Стаття 1999
Публікації у «Віснику Львівського університету. Серія історична» за 40 років (1962-2001) Істор. Довідник 2002
Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587–1632) Істор. Стаття 2010
Сеймики та з'їзди шляхти Львівської, Перемишльської і Сяноцької земель Руського воєводства в останній чверті XVI – першій половині XVII ст. Істор. Стаття 2000
Суперництво за міський простір Львова в першій третині XVII століття: скарги маґістрату на львівського старосту під час люстрації 1628 року Істор. Стаття 2016
Типологія шляхетських сеймиків Речі Посполитої XVI–XVIII ст. Істор. Стаття 1999
Функціонування післясеймових сеймиків у світлі податкових актів сеймів Речі Посполитої (1633–1647) Істор. Стаття 2005
Холмський сеймик та його документи в перше століття Речі Посполитої (Огляд видання: Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572 – 1668) Істор. Рецензія 2014
Чиншова шляхта на Поділлі і Південній Волині у 1740–1770-х роках. I. Кількість і персональний склад (На документальних матеріалах з маєтків Жевуських) Істор. Стаття 2006
Шляхетські сеймики і шляхтичі, котрі не були шляхтою (Нотатки на полях “Libri chamorum” Валеріана Трепки) Істор. Стаття 2010
Ще раз про зізнання Софії Іванівни зі Заславських Загоровської (причинок до історії землеволодінь брацлавської шляхти XVI–XVII століть) Істор. Стаття 2012