Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 292
«Слово о полку Ігоревім». Образи і метафори (Онопенко Оксентій)
«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона та його тлумачення теологічної доктрини хрещення Русі. (Гай-Нижник Павло)
«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона та його тлумачення теологічної доктрини хрещення Русі. (Батрак Олег)
«Слово… голосно залунало по широких світах»: Іван Котляревський за межами України (Требіна Надія)
«Соловейку, сватку, сватку...»: міфопоетична трансформація українського обряду сватання в українських народних казках (Голобородько Василь)
«Сонце довгожданої волі». Коли ж День визволення і Закарпаття, і всієї України? Та чи визволення? (Офіцинський Роман)
«Список іменний корпусу козаків оттоманських». 1857 р. (Полторак Володимир)
«Сплавщик – це було дуже гонорово» (до етнографії лісосплаву на Гуцульщині) (Бідношия Юрій)
«Споборники святої волі» та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) (Казьмирчук Марія)
«Степенный порядок малороссийских чинов» 1742 р. (Сокирко Олексій)
«Стоять стязі в Путивлі...» (Звагельський Віктор)
«Страсть к поездкам по деревням Малороссии». Спогади про Петра Левченка як матеріал до біографії художника (Побожій Сергій)
«Стремявидная» тамга – тамга Берке? (Джендский вклад в нумизматику Крыма) (рос.) (Ґончаров Євґєній)
«Суб'єктивна епопея» Марселя Пруста (Наливайко Дмитро Сергійович)
«Сумуємо тяжкою втратою науки…»: вшанування смерті в археологічному співтоваристві УСРР другої половини 1920-х – початку 1930-х рр. (Яненко Анна)
«Сучасна реконструкція пам’яті»: українсько-польські відносини у форматі історичної політики (Троян Сергій)
«Схід» та «Захід» у науковій проблематиці представників краківської історичної школи (Сінкевич Євген)
«Там живуть такі, як я...»: сільське кладовище як простір потойбічного життя (за матеріалами польових досліджень Полісся) (Боряк Олена)
«Танцююча зірка» Тодося Осьмачки (Зборовська Ніла)
«Творчий націоналізм» Миколи Шлемкевича (Козленко Сергій)
«Творчий порив як основа життя»: знайомство з лауреатами Нобелівської премії з літератури (Карпінська Надія)
«Текстильна ментальність» як маркер поліетнічної культури народів Центральної Азії (Гусаков Володимир)
«Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». 11 (Скляренко Віталій)
«Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». 12 (Скляренко Віталій)
«Тёмные века» и Херсон: проблема репрезентативности источников (рос.) (Романчук Алла)
«Тёмные века» и Херсон: проблема репрезентативности источников (рос.) (Седикова Лариса)
«Тератургіма» Атанасія Кальнофойського в її зв'язках із старокиївською літературою (Глобенко Микола)
«У пошуках суспільного ідеалу»: порівняльний аналіз ідей Ю.В. Снельмана та М.П. Драгоманова (Ковальов Денис)
«Узнал я архитрагические вещи»: відомості про Голокост у листах військовослужбовців РСЧА (Шаталов Денис)
«Україна в контексті світової історії» – нова навчальна дисципліна у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Орлова Тетяна)
«Україна. Їжа та історія». Рефлексії щодо проекту (Водотика Тетяна)
«Україна. Їжа та історія». Рефлексії щодо проекту (Нетудихаткін Ігор)
«Україна» і «Малоросія»: слова і поняття в українській мемуарній літературі XVIII ст. (Дзюба Олена)
«Українська кінематографія ні в якому разі не може погодитися на утворення всесоюзного кіносиндикату...» (Росляк Роман)
«Українська псалтир» М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту (Головащенко Сергій)
«Українська революція 1917–1921 років» в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків (Капелюшний Валерій)
«Українська революція 1917–1921 років» у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти (Капелюшний Валерій)
«Українська тема» в працях Володимира Антоновича (Моця Олександр)
«Українська хартія вільної людині» в контексті спадщини Івана Огієнка (Євграфова Алла)
«Український вісник» як джерело вивчення діяльності ОУН та УПА (Деревінський Василь)
«Український гордіїв вузол» сучасної геополітики (Гіщинський Володимир)
«Український історичний журнал» у дзеркалі діаспорних часописів: дайджест 1958–1992 рр. (Ясь Олексій)
«Український міф» в російській культурі (Лосєв Ігор)
«Українські народні балади Східної Словаччини» Ореста Зілинського – неоціненний скарб у загальнослов'янську фольклористику (Вархол Надія)
«Українські пісні Закарпаття» Володимира Гошовського: перевидання (Іваницький Анатолій)
«Українською та іншими іноземними мовами не володію»: мовні проблеми освітян часів десталінізації (Лук'яненко Олександр Вікторович)
«Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини (Лисенко Олександр Віталійович)
«Фальшивомонетництво», «неофіційні імітації» чи «неофіційне монетне виробництво»? До питання присутності «литих» денаріїв І-ІІІ століття н.е. на «варварських» територіях Південно-Східної Європи (Надвірняк Олександр)
«Фальшивомонетництво», «неофіційні імітації» чи «неофіційне монетне виробництво»? До питання присутності «литих» денаріїв І-ІІІ століття н.е. на «варварських» територіях Південно-Східної Європи (Погорілець Олег)
«Феномен жіночої прози»: біобібліографічний покажчик. Вип. 2 (Пошибайло Ольга)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 292