Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 292
«Наративи секуляризації» в концепції Ч. Тейлора (Долгочуб Альона)
«Народна релігія» та теорія «двовір'я» у світлі сучасних етнографічних досліджень (Ігнатенко Ірина)
«Наука випитування поглядом» у поемі М.В. Гоголя «Мертві душі» (Джулай Юрій)
«Наука про рідномовні обов'язки» як орієнтир для сучасної мовної політики української держави (Галайбіда Оксана)
«Наука про рідномовні обов'язки» як орієнтир для сучасної мовної політики української держави (Задорожна Олександра)
«Національний колорит» чи національний зміст казкового наративу (Голобородько Василь)
«Не пошкодуємо і самого життя!»: повоєнний розподіл випускників педінститутів УРСР (Лук'яненко Олександр Вікторович)
«Небезпечні зв'язки»: націоналізм і фемінізм в Україні (Журженко Тетяна)
«Незручні» селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Присяжнюк Юрій)
«Неизменно предан Вам...» (Листи С.М. Шубинського до М.І. Костомарова) (Гончар Ольга)
«Нехай душа моя лине в далеку, кохану Вкраїну…»: до 90-річчя від дня народження письменниці української діаспори Надії Фесенко (Картальова Любов)
«Нова жінка»: унормовані образи жінки-суспільниці і жінки-трудівниці в радянській літературі України 1920–1930-х років (Лабур Ольга)
«Нова лірика» Гвідо Гвініцеллі (Пількевич Андрій)
«Нова Східна Європа» в суспільно-політичному дискурсі ФРН (2004–2017 рр.) (Харлан Ганна)
«Новий журналізм» у медійному дискурсі України: ґенеза та жанрово-стилістичні ознаки (Шутяк Лілія)
«Нові архіви» у ретроспективі міжнародної діяльності американських архівістів (Левченко Лариса)
«Новобогородицька фортеця» як об'єкт пам'яткоохоронних досліджень 2005 р. (Харлан Олександр)
«О бесчинстве и самоуправстве отдельных военнослужащих на територии Закарпатской Украины» 1944–1945 рр.: документи ДАЗО про правопорушення військових Червоної армії (Міщанин Василь)
«Образ душі народу…»: національна картина світу Василя Голобородька (Вертій Олексій)
«Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії»: етапи та напрямки функціонування (Македон Вікторія)
«Одне говорять, а інше думають»: участь посольських місій у ході аваро-ромейської війни 568–570 рр. (Лагодич Володимир)
«Опис колекції народних писанок лубенського музею К.М. Скаржинської» в дослідженнях вітчизняних науковців (Чергік Наталія)
«Опис колекції народних писанок Лубенського музею К.М. Скаржинської» в дослідженнях вітчизняних науковців (Чергік Наталія)
«Органічна» держава Арістотеля як кінцева мета розвитку античного суспільства (Шама Олександр)
«Орлик» (1946-1948) — часопис таборової доби (покажчик змісту) (Ясь Олексій)
«Оспівувачі селянства»: історичні паралелі літературної творчості Ю. Л. Рунеберґа і Т. Г. Шевченка (Ковальов Денис)
«Отак кінчались у Січі всякі діла без того мерзького писання» (Чергік Наталія)
«Пам'яті глибоке джерело»: Василь Стус і переосмислення російської літератури (Михайлова Тетяна)
«Пам'яті М. Біляшівського» – рукописний спомин із архіву Всеукраїнської академії наук та друковані некрологи 1926 року (Затилюк Ярослав)
«Патерикон» Сильвестра Косова: джерела та їх інтерпретація (Сінкевич Наталія)
«Патерикон» Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки (Сінкевич Наталія)
«Пересторога» в полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. (Дубініна Катерина)
«Перфоменс-філософія» («Performance philosophy») як дидактичний проект перформативної філософії: німецький досвід (Дроботенко Мар'яна)
«Петлюрівський тесак» та інші предмети з комплексу «старого більшовика» Г.Т. Коноплянникова в колекції НМІУ (Патриляк Богдан)
«Пізнай самого себе». Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди (Бартоліні Марія Ґрація)
«Пізнай усе, не омини нічого…» (Підпалий Володимир)
«Пісня, що народ заколосила…» (образ пісні в поетичній мові А. Малишка) (Мех Наталія)
«Плече вченого – надійна опора сільського трударя»: сільське господарство в руках колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
«Плинна» ідентичність у прозі Ігоря Костецького (Полюхович Ольга)
«Повернення блудних синів»: російські вояки-втікачі в українських землях у XVIII ст. (Назаренко Вадим Миколайович)
«Повість врем'яних літ» у сучасній видавничій культурі (Марченко Оксана Ігорівна)
«Подольські полугрошики» Костянтина Коріатовича кінця ХІV ст. в скарбах Поділля: топографія знахідок (Бакалець Олексій)
«Подорожні журнали» – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. (Казьмирчук Марія)
«Поезія – душі моєї струни...»: до 100-річчя від дня народження Андрія Пашка (Требіна Надія)
«Поетика вогню»: експресіоністський стиль французької воєнної прози (Радавська Оксана)
«Покаянные» и «обличительные» тексты украинских историков первой половины 1930-х гг. как способ организации культурного пространства тоталитарного общества (рос.) (Ясь Олексій)
«Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця XIX - початку XX століття (Збірник статей)
«Послухайте, рідні оселі, пісні, які ми складали в чужій стороні»: повертаючись до неопублікованого (Азарх Ірина)
«Посполиті» в Києво-Могилянській академії у XVIII ст.: селяни чи міщани? (Яременко Максим)
«Постколоніальний синдром» і Тарас Шевченко як місце пам'яті (Альварт Єнні)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 292