Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 291
«Антипартійна група Маленкова, Кагановича, Молотова» у реакції полтавської освітянської еліти (Лук'яненко Олександр Вікторович)
«Арабський злам» 2011 року в контексті еволюції сучасних міжнародних відносин (Троян Сергій)
«Ареопагітики» та їх вплив на формування та розвиток філософської думки України XI-XVII ст. (Городецька Наталія)
«Африканська» група предметів холодної зброї з Національного музею ім. короля Яна ІІІ (приватна збірка Зигмунта Хартлєба) та Львівського історичного музею (Прокіп Андрій)
«Африканська» група предметів холодної зброї з Національного музею ім. короля Яна ІІІ (приватна збірка Зигмунта Хартлєба) та Львівського історичного музею (Михальський Юрій)
«Баба-повитуха» та її функції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) (Ігнатенко Ірина)
«Баварський географ». Західні слов'яни (Онопенко Оксентій)
«Багаристан» Джамі та деякі завваги до Rawze-ye sasom (Гамада Роман)
«Балканський синдром» та його можливі наслідки в сучасній українській дійсності (Шевченко Анастасія Ростиславівна)
«Батьківщина – наше наймиліше…» (І. Огієнко): повсякдення українських примусових робітників в умовах Третього рейху (на прикладі вивезених з території Рівненської області) (Данильчук Віталіна)
«Без мами й тата й неубрана хата»: побут студентів педінститутів УРСР часів «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
«Безкомпромісний геній»: ще раз про роль принципів у політиці (Бураков Юрій)
«Безкомпромісний геній»: ще раз про роль принципів у політиці (Питльована Лілія)
«Битва за Куяльник»: хроніка п'ятирічної боротьби за збереження Куяльницького лиману (2007–2011 рр.) (Полторак Володимир)
«Битва за Україну» (1943–1944 рр.): особливості історіографічної нарації в умовах пізнього сталінізму (Сімперович Володимир)
«Білі плями» в біографії В.Д. Отамановського і перспективи архівних досліджень для їх усунення (Робак Ігор)
«Білі плями» вітчизняної історії на сторінках публіцистики 1989–1991 pp.: історіографічний та методологічний аспекти (Тарасов Володимир)
«Бо ж спочатку було Слово» (поняття мова в українознавчій концепції С.Я. Єрмоленко) (Мех Наталія)
«Боже неблагословіння» чи вигідне одруження? Штрихи до ціннісних пріоритетів козацької старшини XVIII ст. (Романова Оксана)
«Босфорська цивілізація» як пограниччя сходу і заходу у книзі мемуарів Орхана Памука «Стамбул. Місто спогадів» (Сухомлинов Олексій Миколайович)
«Брексіт» як новітня загроза цілісності Європейського Союзу: економічні та соціальні наслідки (Івасечко Ольга)
«Брексіт» як новітня загроза цілісності Європейського Союзу: економічні та соціальні наслідки (Коваль Олександр Вікторович)
«Бубновий валет» і Сумщина (Побожій Сергій)
«Български фолклор». - Год ХХХVІI. - Кн. 3-4: Фолклористика в Украйна (болг.) (Збірник статей)
«В целях принятия мер к охране памятников старины и искусства» (Рапорт історика мистецтва Д. Гордєєва про поїздку до Лебединського повіту) (Побожій Сергій)
«Вальдшнепи» М. Хвильового та романи Ф. Достоєвського: інтертекстуальний аспект (Зенгва Вікторія)
«Ваше ім'я славне…»: Євгенія Ярошинська у зв'язках із Франтішеком Ржегоржем (Ковалець Лідія)
«Великий терор» 1937–1938 рр. в Україні: передумови та особливості проведення кампанії масових репресій (Гуда Тетяна)
«Великі повороти» соціогуманітарного знання в історії історієписання ХХ ст.: українська проекція (Ясь Олексій)
«Видіння про Петра Орача» Вільяма Ленгленда: поетика жанру (Вєльчєва Ксенія)
«Вижити…»: виїзд на роботу до Німеччини як один із способів порятунку євреїв Рівненщини під час Голокосту (Данильчук Віталіна)
«Вино покращує кров»: культура вина італійців Торонто (дель Джудіче Луїза)
«Виставка про війну» або експозиція «Велич подвигу народного» у відгуках відвідувачів Харківського історичного музею (Дейнеко Сергій)
«Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ…» (матеріали й документи з історії підпорядкування української кінематографії союзному центру) (Росляк Роман)
«Війни пам’ятей» у вимірі інформаційного протистояння (Троян Сергій)
«Війни пам’ятей» у вимірі інформаційного протистояння (Киридон Алла)
«Військо таке, якого ще Польща не мала». Маловідомі документи з передодня Берестецької битви 1651 р. (публікація джерел) (Ковалець Тарас)
«Військова канцелярія» в системі експозиційних об’єктів історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» (Чергік Наталія)
«Військові» екслібриси Георгія Малакова (Малаков Дмитро)
«Він був… виключно українським письменником… для української нації»: Іван Франко про ідеологічні твори Івана Нечуя-Левицького (Зінченко Наталія)
«Вісті комбатанта» – цінне джерело з дослідження історії розвитку української військової символіки (Карпов Віктор)
«Владу створюють...». Політична біографія Леоніда Кучми (Головко Володимир)
«Воїнство Христа» як етична ідеологема у філософській культурі давньокиївського періоду (Киричок Олександр)
«Вони - законні сини цієї Корони»: Запорозьке козацтво у нововіднайдених листах київського біскупа Юзефа Верещинського 90-х рр. XVI ст. (публікація джерел) (Ковалець Тарас)
«Вони на один сніп жали...» Т. Шевченко і П. Куліш (Задорожна Світлана)
«Временник Івана Тимофієва»: етапи створення та принципи «авторської лабораторії» (Рибаков Дмитро)
«Всесвіт» у XX сторіччі: Бібліографічний покажчик змісту за 1925-2000 рр. («Всесвіт»)
«Вступна новела» Миколи Хвильового: варіанти інтерпретаційних кодів (Муслієнко Олена)
«Всѣ рεчи свои рухомыε от мала до вεлика…». Світ речей і предметів волинських городян в XVII ст. (Білоус Наталія)
«Вся господарча й художня система ВУФКУ стоїть тепер догори ногами» (Росляк Роман)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 291