Михайло Драгоманов
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Михайло Драгоманов

Український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч, засновник українського соціалізму.
18.09.184120.06.1895
Болгарія, Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Народная воля» о централизации революционной борьбы в России Публ. Не визначено 1882
A Geographic and Historical Survey of Eastern Europe (англ.) Істор. Стаття 1952
Free Union: Draft of a Ukrainian Political and Social Program (англ.) Публ. Праця 1952
Germany's Drive to the East and Moscow's Drive to the West (англ.) Істор. Стаття 1952
Panslav Federalism (англ.) Публ. Стаття 1952
Political and Social Ideas in Ukrainian Folk Songs (англ.) Істор. Стаття 1952
Sześćset lat wolności w Szwajcarji (пол.) Істор. Не визначено 1892
Taming of the Shrew in the Folklore of the Ukraine (англ.) Наук. Стаття 1952
The Centralization of the Revolutionary Struggle in Russia (англ.) Публ. Стаття 1952
The Lost Epoch. Ukrainians under the Muscovite Tsardom: 1654-1876 (англ.) Істор. Стаття 1952
The Program of the Review Hromada (англ.) Публ. Стаття 1952
Австро-руські спомини (1867-1877). Частина 1 Істор. Спогади 1889
Австро-руські спомини (1867-1877). Частини 1-5 Публ. Спогади 1889
Автобіографія Істор. Спогади 1889
Архів Михайла Драгоманова. Том І. Листування київської старої громади з М.Драгомановим (1870-1895 рр) Істор. Спогади 1938
Было бы болото, а черти будутъ! Публ. Не визначено 1880
Великорусскій интернаціоналъ и польско-украинскій вопросъ (рос.) Публ. Праця 1906
Вибранi працi. Том 1. Книга 1. Icторiя. Педагогiка. Публiцистика Наук. Стаття 2006
Вибранi працi. Том 1. Книга 2. Icторiя. Педагогiка. Публiцистика Наук. Стаття 2007
Вибранi працi. Том 2. Фольклористика. Лiтературознавство Наук. Стаття 2007
Вибранi працi. Том 3. Лiтературознавство Наук. Стаття 2007
Вибране Істор. Нарис 1991
Віра а громадскі справи (вид. 1892) Публ. Не визначено 1892
Віра й громадські справи Публ. Стаття 1917
Внутреннее рабство и война за освобождение (рос.) Публ. Нарис 1877
Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. Часть 1 (рос.) Істор. Праця 1869
Восемнадцать лет войны чиновничества с земством (рос.) Публ. Праця 1883
Воспоминания о знакомстве с И.С. Тургеневым Істор. Спогади 1906
Галицько-руське письменство Михайла Дpагоманова Публ. Праця 1876
Громада. Українська збірка. №1 Наук. Стаття 1878
Громада. Українська збірка. №4 Публ. Стаття 1879
Громада. Українська збірка. №5 Публ. Стаття 1882
Громада. Українська збірка. Переднье слово Публ. Не визначено 1878
Громада. Українська часопись. 1881. Число 1 Публ. Журнал 1881
Громада. Українська часопись. 1881. Число 2 Публ. Журнал 1881
Дионизий III Санкт-петербургский и Платон II Московский: Сравнительно-историческая игра природы Публ. Не визначено 1882
Діалоги про українську національну справу Публ. Нарис 1994
До чего довоевались? Публ. Не визначено 1878
Драгоманов. Австро-руські спомини. 1867-1877 Істор. Спогади 1891
Евангельска віра в старій Англії Істор. Нарис 1893
За что старика обидели и кто его обижает? (Размышления по делу Трепова) Публ. Не визначено 1878
Историческая Польша и великорусская демократия (вид. 1881) (рос.) Істор. Праця 1881
Историческая Польша и великорусская демократия (рос.) Істор. Праця 1917
Историческія пѣсни малорусскаго народа. Томъ 1 Істор. Поезія 1874
Историческія пѣсни малорусскаго народа. Томъ 2 Істор. Поезія 1875
К биографии А.И. Желябова Істор. Не визначено 1882
Лiтературно-публiцистичнi працi. Том 1 Публ. Нарис 1973
Лiтературно-публiцистичнi працi. Том 2 Істор. Нарис 1973
Либерализм и земство в России Істор. Не визначено 1889
Листи до Ів. Франка і инших. 1881-1886 Істор. Спогади 1906
Листи до Ів. Франка і инших. 1887-1895 Публ. Спогади 1908
Листи Михайла Драгоманова до редакторів російського соціально-революційного видання «Вперед» (1876–1878). З архіва «Впереда» Істор. Спогади 1910
Листи Михайла Павлика до родини Драгоманових Публ. Спогади 1997
Листи на Hаддніпpянську Укpаїну Публ. Стаття 1917
Листи на Надднiпрянську Україну Публ. Не визначено 1894
Листи на Наддніпрянську Україну (вид. 1915) Публ. Не визначено 1915
Листи Романа Яросевича до Михайла Драгоманова (1888-1894 роки) Публ. Спогади 2000
Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова Наук. Праця
Література російська, великоруська, українська і галицька Наук. Праця 1874
Малороссия в ее словесности Істор. Стаття 1870
Малоруссскія народныя предания и рассказы (рос.) Нар. Не визначено 1876
Матеріали для культурної і громадської історії Західної України. Т. 1: Листування І. Франка і М. Драгоманова Істор. Спогади 1928
Микола Іванович Костомарів: житєписний очеpк Істор. Нарис 1901
Михаил Александрович Бакунин (рос.) Істор. Праця 1905
Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841–1994 Істор. Документ 2001
Михайло Драгоманов. Переписка. Том 1 Публ. Спогади 1901
Накануне новых смут Публ. Не визначено 1886
Нарис української соціалистичної програми Публ. Нарис 1918
Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії Публ. Нарис 1877
Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) Наук. Праця 1881
Оповідання про заздрих богів Публ. Стаття 1915
Опыт украинской политико-социальной программы: свод и объяснения (рос.) Публ. Праця 1884
Переписка М. Драгоманова з Наталією Кобринською (1893-1895) Публ. Спогади 1905
Переписка Михайла Драгоманова з д-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885-1891, 1893-1895) Публ. Спогади 1905
Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським (1871-1877) Публ. Спогади 1910
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 3. 1879-1881 Публ. Спогади 1910
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 4. 1882-1885 Публ. Спогади 1910
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 5. 1886-1889 Публ. Спогади 1912
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 6. 1890-1891 Публ. Спогади 1910
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 7. 1892-1893 Істор. Спогади 1911
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 8. 1894-1895 Публ. Спогади 1911
Переписка. Том 1 Публ. Спогади 1901
По вопросу о малорусской литературе (рос.) Публ. Праця 1876
Повісті Осипа Федьковича Худ. Повість 1876
Политические сочинения. Том 1: Центр и окраины (рос.) Публ. Нарис 1908
Політичні пісні украјінського народу Публ. Посібник 1883
Політичні пісні украјінського народу XVIII-XIX ст. Частина 1, розділ 1 Публ. Поезія 1883
Політичні пісні украјінського народу XVIII-XIX ст. Частина 1, розділ 2 Публ. Поезія 1885
Про волю віри Наук. Стаття 1918
Про українських козаків, татар та турків Істор. Нарис 1876
Про українських козаків, татар та турків (вид. 1913) Істор. Нарис 1913
Про українських козаків, татар та турків (вид. 1991) Істор. Нарис 1876
Пропащий час: Українці під Московським царством (1654-1676) Істор. Нарис 1909
Рай і поступ (вид. 1906) Публ. Нарис 1906
Рай і поступ (вид. 1915) Публ. Нарис 1915
Розвідки Михайла Дpагоманова пpо укpаїнську наpодню словесність і письменство. Том 3 Нар. Стаття 1906
Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Том 1 Істор. Праця 1899
Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Том 2 Істор. Праця 1900
Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Том 4 Істор. Праця 1907
Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова. Том 2 (рос.) Публ. Праця 1906
Собраніе политическихъ сочиненій М.П. Драгоманова. Том 1 (рос.) Публ. Стаття 1905
Старі хартіі вольності Істор. Нарис 1907
Терроризм и свобода, муравьи и корова: Ответ на ответ "Голоса" Публ. Не визначено 1880
Турки внутренние и внешние. Письмо к издателю «Нового времени» (рос.) Публ. Стаття 1876
Україна і Москва і історичних взаєминах Істор. Не визначено 1937
Українське письменство 1866 - 1873 років Істор. Нарис 1902
Чудацькі думки про українську національну справу Публ. Нарис 1915
Чудацькі думки про українську національну справу (3-є вид.) Публ. Нарис 1913
Швейцарська республіка Істор. Не визначено 1899
Швейцарська спілка Публ. Нарис 1907
Шевченко, українофіли й соціалізм Публ. Праця 1879
Шевченко, українофіли й соціалізм (вид. 1906) Публ. Праця 1906
Пов'язані твори:
Am Rande der Imperien. Mychajlo Drahomanov und die Anfänge einer europäischen Verflechtungsgeschichte der Ukraine (нім.) (авт. Анна Вероніка Вендланд) Істор. Стаття 2009
La question nationale dans la polémique entre M. Drahomanov et B. Hrinčenko (фр.) (авт. Аркадій Жуковський) Істор. Стаття 1988
Mykhailo Drahomanov And The Ems Ukase: A Note On The Ukrainian Question At The 1878 International Literary Congress In Paris (англ.) (авт. Роман Сольчаник) Істор. Стаття 1977
Антикознавчі студії М.П. Драгоманова (авт. Віталій Лагодзінський) Істор. Праця 2013
Апостол правди і науки. На 13-літні роковини смерти Драгоманова (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Архів Михайла Драгоманова. Том І. Листування київської старої громади з М.Драгомановим (1870-1895 рр) (авт. Михайло Драгоманов) Істор. Спогади 1938
Відгуки з життя та письменства. Політична спадщина Драгоманова (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1906
Дві позиції [Суворин і Драгоманов] (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1912
Державницька думка Михайла Драгоманова (авт. Михаїл Молчанов) Наук. Праця 1994
До історії взаємин Великого Учителя та Великого Учня (до історії стосунків О. Строніна та М. Драгоманова) (авт. Тетяна Бевз) Істор. Стаття 2010
До первісної ідеології М.П. Драгоманова (Лист до М.М. Шульженка) (авт. Леонід Добровольський) Істор. Не визначено 1926
Драгоманов – історик: каталог виставки до 185-річчя від дня народження М.П. Драгоманова (авт. Наталія Тарасова) Наук. Довідник 2016
Драгоманов без маски (авт. Михайло Мухін) Публ. Не визначено 1934
Драгоманов і галичане (авт. Іларіон Свєнціцький) Істор. Не визначено 1922
Драгоманов і єврейська справа. І—V (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Драгоманов на еміграції. І—III (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1913
Драгоманов серед співробітників російського журналу (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1913
Драгоманов у Флоренції (авт. Михайло Кістяківський) Істор. Стаття 1928
Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова (авт. Анатолій Круглашов) Наук. Праця 2000
Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В'ячеслава Липинського: порівняльний аналіз (авт. Володимир Потульницький) Істор. Стаття 2012
Концепція суспільно–політичної еволюції в працях М. Драгоманова (авт. Наталія Новакова) Істор. Стаття 2008
Короленко про Драгоманова (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Листи Данила Танячкевича до Михайла Драгоманова (1876-1877) (авт. Данило Танячкевич) Істор. Спогади 1906
Листи М. П. Драгоманова до О. М. Пипіна (авт. Олександр Дорошкевич) Істор. Стаття 1928
М. Драгоманов і атеїзація української інтелектуальної еліти (авт. Андрій Гренишен) Наук. Стаття
М. Драгоманов про національне питання (авт. Людмила Іванова) Істор. Стаття 2007
М. П. Драгоманов. Із споминів Володимира Дебогорія-Мокрієвича (Писано весною р. 1922) (авт. Володимир Дебогорій-Мокрієвич) Істор. Спогади 1927
М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці (авт. Марина Остропольська) Істор. Стаття 2012
М.П. Драгоманов і «Вільне слово» (на базі таємних австрійських документів) (авт. Марко Антонович) Істор. Стаття 1978
М.П. Драгоманов і «Тимчасова педагогічна школа» в Києві у 60-х роках ХІХ ст. (авт. Володимир Борисенко) Істор. Стаття 2010
М.П. Драгоманов: критико-биографический очерк (рос.) (авт. Давид Заславський) Істор. Праця 1924
Михаил Петрович Драгоманов (Некролог) (рос.) (авт. Агатангел Кримський) Істор. Стаття 1895
Михайло Драгоманів – ідеольог Нової України (авт. Михайло Галущинський) Істор. Не визначено 1921
Михайло Драгоманів і його роля в розвою України (авт. Михайло Павлик) Істор. Праця 1907
Михайло Драгоманів як полїтик (авт. Михайло Павлик) Істор. Нарис 1911
Михайло Драгоманов і німецька громадська думка останньої третини ХІХ століття (у світлі невідомих та маловідомих німецькомовних джерел 1870—1895 років) (авт. Олексій Кураєв) Істор. Стаття 2021
Михайло Драгоманов про життя і творчість Миколи Костомарова (авт. Валентина Захарченко) Істор. Стаття 2007
Михайло Драгоманов про польсько-українські та україно-російські відносини (60-ті рр. XIX ст.) (авт. Людмила Іванова) Істор. Стаття 2010
Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.) (авт. Раїса Іванова) Істор. Праця 1971
Михайло Драгоманов як «значущий інший» у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті – 1920-ті роки) (авт. Світлана Іваницька) Істор. Стаття 2011
Михайло Драгоманов як історик (авт. М. О. Гаврилюк) Істор. Стаття 2019
Михайло Драгоманов як представник політико-правової думки України (авт. Л. Трушківська) Істор. Стаття 2008
Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Его юбилей, смерть, автобiографiя i спис творiв (авт. Михайло Павлик) Публ. Спогади 1896
Місія Драгоманова (авт. Михайло Грушевський) Істор. Стаття 1926
Науково-педагогічна та громадська діяльність М. Драгоманова у Києві (1859 – 1875 рр.) (авт. Леся Сосюра) Істор. Дисертація 2019
Національно-культурне відродження в історіо- та політософії Михайла Драгоманова: історіографічний контекст (авт. Наталія Семергей) Істор. Стаття 2018
Національно-політичні погляди М. Драгоманова. Їх вплив та значіння (авт. Роман Бжеський) Наук. Праця 1980
Національно-політичні погляди Михайла Драгоманова. Їх вплив та значення («покійник, якому не дають вмерти») (авт. Роман Бжеський) Наук. Не визначено 1951
Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини XIX ст. (авт. Лариса Козуб) Істор. Стаття 2009
Пам'яти М. Драгоманова. (8 іюня 1895 року) (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1910
Пам'яти Михайла Драгоманова (авт. Збірник статей) Публ. Стаття 1920
Пам'яти Михайла Драгоманова. 1895-1920 (авт. Збірник) Істор. Стаття 1920
Пам’яти М. Драгоманова (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Переписка М. Драгоманова з В. Навроцьким (З початків соціялістичного руху в Галичині) (авт. Кирило Студинський) Істор. Стаття 1927
Погляди М. П. Драгоманова на розвиток українського національного руху в першій половині ХІХ століття (авт. Лариса Козуб) Істор. Стаття 2001
Погляди М.П. Драгоманова на характер зв'язків України і Московщини (авт. Володимир Борисенко) Істор. Стаття 2007
Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова (авт. Олексій Ясь) Істор. Стаття 2012
Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.) (авт. Світлана Іваницька) Істор. Стаття 2012
Світогляд М.П. Драгоманова (авт. Владислав Лукеренко) Істор. Праця 1965
Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський: полеміка навколо «політичної спадщини» Михайла Драгоманова (історіографічний аспект) (авт. Світлана Іваницька) Істор. Стаття 2011
Спадщина М.П. Драгоманова як джерело до вивчення історії суспільно–політичного руху XIX ст. (авт. Лариса Козуб) Істор. Стаття 2009
Справжній Михайло Драгоманов (авт. Назар Горбач) Істор. Праця 2008
Східна Європа в уявленнях Михайла Драгоманова (авт. Геннадій Корольов) Істор. Стаття 2012
Українсько-російський договір 1654 р. в оцінці М. Драгоманова (авт. Василь Мойсієнко) Наук. Стаття
Управлінсько-кадрова політика Міністерства народної освіти в оцінках Михайла Драгоманова (50–70-ті рр. ХІХ ст.) (авт. Володимир Милько) Наук. Стаття 2018
Філософсько-освітні погляди М.П. Драгоманова (авт. Віктор Довбня) Істор. Стаття 2007
Царський і республіканський Рим в антикознавчих дослідженнях М.П. Драгоманова (авт. Валентин Гарнага) Істор. Стаття 2011
Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) (авт. Тарас Андрусяк) Наук. Праця 1998