Розділи літератури » Публіцистика
Рід літератури, що висвітлює актуальні проблеми сучасності.
Сторінки:  1 ... 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 ... 52
Рецензія на: Возняк М. Просвітні змагання галицьких українців в XIX в. Львів, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Гедзь М. Казки та оповідання з недійсного життя. Харьків, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Гіго В. Ватерльо. Переклав Ів. Франко. Львів, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Гоголь М. Страшна помста. Полтава, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Грінченко Б. Петро Кузьменко. Харків, 1908 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Демченко Я. Оклеветаніе Шевченка нѣкоторыми патріотами. Кіевъ, 1910 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Добродій (N. Mu-ch), Изъ жизни на Кубани. Київ, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Дорошенко Д. 3 минулого Катеринославщини. Катеринослав, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Др. В. Щурат, Літературні начерки. Львів, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Др. О. Назарук, Про карпатських опришків. Львів, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Житє і смерть Адама Коцька. Львів, 1910 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Завѣты, кн. І—III (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Капельгородський П. Відгуки життя. Поезії. Київ, 1907 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Кернеренко Гр. Менти натхнення. Гуляйполе, 1910 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Кобзарь. Твори Т.Г. Шевченка. Вид. Іогансона. 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Комар О. Томаш слави добуває. Коломия, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Комаров М. До української драматургії. Одеса, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Кони А.Ф. На жизненномъ пути, т. I. СПБ., 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Котляревський Ів., Енеїда, на укр. мову перелицьована. Київ, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Левченко Гавр. Стогін життя. Київ, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Лободовський М. Перегляд поеми «Марія». Харьків, 1910 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Луначарський А.Великий народній поет (Т. Шевченко). Переклав М. Богун. Львів, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи, в. 8. Бѣдновъ В. Документы, относящіеся къ исторіи екатеринославской духовной семинаріи. Екатеринославъ, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Мазепа. Москва, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Масловъ В.И. Литературная дѣятельтельность К. Ѳ. Рылѣева. Кіевъ, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Михайло Одинокий. Тридцять років на хуторі. Драматична трильогія, Вип. 1. Велике жадання. Драма. Полтава, 1907 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Мякотинъ В. Очерки соціальной исторіи Малороссіи — «Русское Богатство», 1912, кн. VIII—IX (Єфремов Сергій)
Рецензія на: На спомин 50-х роковин смерти Т. Шевченка. 1861—1911. Москва, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Науковий збірник У.В.У. / Ювілейне вид. – Мюнхен, 1948. – Т. 5 (Андрусяк Микола)
Рецензія на: Оксана, драма у 3-х діях М. Глека. Київ, 1907 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: П. Райський і М. Сластин, Сват Крысогон. Харків, 1896 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Павелъ Игнатьевичъ Житецкій (1836—1911). Кіевъ, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Павловскій И.Ф. Краткій біографическій словарь ученыхъ и писателей Полтавской губ. Полтава, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Поляки и евреи. Матеріалъ о польско-еврейскомъ спорѣ... въ Польшѣ. Одесса (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Потапенко В. Король Лір. Катеринодар, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Систематическій указатель журнала «Кіевская Старина». Полтава 1911 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Систематическій указатель журнала «Кіевская Старина». Полтава, 1911 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Ситцеві рукава. Комедія-жарт Вальєн. З есперантської мови переклав Ю. Сівач. Армавир, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Софрон Круть. Записки українця з побуту між полудневими слов'янами. Львів, 1905 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Ст. Ковалів, Образки з Галицької Каліфорнії. Львів, 1913 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Стешенко Ів. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівнанні з иншими текстами. Київ, 1911 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Стороженко А.В. Происхожденіе и сущность украинофильства. Кіевъ, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Твори С. Руданського, т. І. Львів, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Твори Т. Шевченка, т. II. СПБ., 1911 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Тимошевський В. Мова й національність. Чернівці, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Тихомовні співи на святі мотиви, кн. І. Зібрав Ю. Сівач. Армавир, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Тихоновичъ К.З. Рай и адъ въ поэзіи Т. Г. Шевченка. Варшава, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Тихоновичъ К.З. Рай и адъ въ поэзіи Шевченка. Варшава, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Тодосієнко С. Розмова про школу. Київ, 1912 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Трудовая группа въ IV Госуд. Думѣ, СПБ., 1913 (Єфремов Сергій)
Сторінки:  1 ... 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 ... 52