Володимир Антонович
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Володимир Антонович

Український історик, археолог, етнограф, археограф.
30.01.183421.03.1908
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Автобіографічні записки Володимира Антоновича. Дитячі спомини (1834-1840) (Частина 2) Істор. Спогади 1908
Грамоты Великихъ князей Литовскихъ (рос.) Істор. Документ 1868
Демко Многогрішний Істор. Нарис
Древности юго-западного края. Раскопки въ странѣ древлянъ (рос.) Істор. Праця 1893
Заклинания против чар (рос.) Нар. Документ 1890
Изслѣдование о городахъ въ юго-западной Россіи по актам 1432-1798 (рос.) Істор. Нарис 1870
Изслѣдование о козачествѣ по актамъ съ 1500 по 1648 годъ (рос.) Істор. Нарис 1863
Изслѣдование о крестьянахъ въ юго-западной Россіи по актамъ 1700-1798 (рос.) Істор. Нарис 1870
Историческіе дѣятели юго-западной Россіи въ біографіяхъ и портретахъ. Выпуск 1 (рос.) Істор. Не визначено 1883
Историческія пѣсни малорусскаго народа. Томъ 1 Істор. Поезія 1874
Историческія пѣсни малорусскаго народа. Томъ 2 Істор. Поезія 1875
Исторія Великого князѣвства Литовского відъ найдавнѣйшихъ часівъ ажь до упадку удѣльнои системы въ Литовскій Руси Істор. Праця 1887
Іван Брюховецький Істор. Нарис
Іван Виговський Істор. Нарис
Історичні постаті України (збірка) (пер. Володимир Чуйко, Микола Шудря, Михайло Рудницький, Ярема Кравець) Істор. Нарис
Колдовство: документы - процессы - изслѣдованіе Нар. Не визначено 1877
Коротка історія козаччини (вид. 1912) Істор. Праця 1912
Коротка історія козаччини (вид. 1971) Істор. Праця
Лекції з джерелознавства Істор. Не визначено 2003
Мемуари до історії Південної Русі. Випуск 1 (XVI ст.) (пер. Тамара Завгородня) Істор. Праця
Мемуари до історії Південної Русі. Випуск 2 (перша половина XVII ст.) (пер. Ірина Голуб) Істор. Праця
Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Том 1 (рос.) Істор. Нарис 1885
Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори Істор. Нарис 1995
Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка (з архіву УВАН) Істор. Спогади
Нѣсколько данныхъ о землевладѣніи въ южной Украинѣ въ XV столѣтіи (рос.) Істор. Стаття 1896
О скальныхъ пещерахъ на берегу Днѣстра въ Подольской губерніи (рос.) Істор. Не визначено 1886
Очеркъ состоянія православной церкви въ югозападной Россіи по актамъ (1650-1798) (рос.) Істор. Не визначено 1871
Павло Тетеря Істор. Нарис
Перемишльські «суботники» XVII в. Істор. Документ 1897
Петро Дорошенко Істор. Нарис
Петро Сагайдачний Істор. Нарис
Польсько-українські відносини XVII ст. в сучасній польській призмі (з нагоди повісти Г. Сєнкевича "Огнем і Мечем") (пер. Володимир Гнатюк) Істор. Не визначено 1904
Послѣднія времена козачества на правой сторонѣ Днѣпра. По актамъ съ 1679 по 1716 годъ (рос.) Істор. Праця 1868
Про козацькі часи на Україні Істор. Праця
Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси XVI-XVIII вв. Істор. Праця 1900
Твори. Том 1 Істор. Не визначено 1932
Три національні типи народні Наук. Нарис
Три національні типи народні (2017) Істор. Стаття 2017
Чари на Україні (пер. Володимир Гнатюк) Істор. Праця 1905
Що принесла Українi Унiя Рел. Праця 1991
Юрась Хмельниченко Істор. Нарис
Пов'язані твори:
«Українська тема» в працях Володимира Антоновича (авт. Олександр Моця) Наук. Стаття 2011
Volodymyr Antonovych: Ukrainian Populist Historiography and the Cultural Politics of Nation Building (англ.) (авт. Богдан Клід) Наук. Стаття 1998
Антонович і Антонович [Преса про Антоновича] (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Археографічні студії Володимира Антоновича (авт. Микола Михайлович Ткаченко) Істор. Стаття 1930
В.Б. Антонович на селі (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
В.Б. Антонович у листах, спогадах та працях Д.І. Багалія (авт. Григорій Стариков) Істор. Стаття 2008
Взаємини М. Максимовича та В. Антоновича (авт. Віктор Короткий) Істор. Стаття 2005
Від слов'янщини до Європи: ґенеза цивілізаційної ідентичності Володимира Антоновича (авт. Іван Куций) Істор. Стаття 2019
Вірш В.Б. Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Публ. Не визначено 1908
Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби (авт. Юрій Адамович Поліщук) Істор. Стаття 2017
Володимир Антонович і українська історична наука в Галичині (авт. Леонід Соневицький) Істор. Стаття 1981
Володимир Антонович у перцепції Мирона Кордуби (авт. Ірина Федорів) Наук. Стаття 2011
Володимир Антонович як історик й основоположник Київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. (авт. Олександр Кіян) Істор. Дисертація 2008
Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювілею наукової і громадянської діяльності (авт. Василь Доманицький) Публ. Стаття 1906
Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки (авт. Степан Томашівський) Істор. Нарис 1906
Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність (авт. Дмитро Дорошенко) Істор. Праця 1942
Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича (авт. Вадим Харченко) Істор. Дисертація 2000
Дві історіографічні течії з історичної школи В. Антоновича: М. Грушевський і М. Багалій (авт. Анна Процик) Істор. Стаття 1992
Державно-правові погляди професора В. Б. Антоновича (авт. Дмитро Панов) Істор. Дисертація 2011
Джерелознавчі лектури В.Б. Антоновича та В.Й. Ключевського на фоні споминів про Миколу Павловича Ковальського (авт. Віктор Воронов, Євгеній Чернов) Істор. Стаття 2008
До 150-ліття з року народження Володимира Антоновича (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1984
Живі мертвяки [Антонович і поляки] (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Житецький про Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1912
Життєвий та творчий шлях В.Б. Антоновича (авт. Олександр Кіян) Істор. Стаття 1991
З листування Никодима Кондакова з Володимиром Антоновичем (авт. В'ячеслав Корнієнко) Істор. Стаття 2014
З соціяльно-національних концепцій Антоновича (авт. Михайло Грушевський) Істор. Стаття 1928
За що ми повинні дякувати В. Антоновичу (авт. В'ячеслав Липинський) Публ. Не визначено 1911
Значіння проф. В.Б. Антоновича в українській археології (авт. Валерія Козловська) Істор. Стаття 1930
Історіографія української етноментальності: В.Б. Антонович: Історіософські нариси (авт. Володимир Білодід) Наук. Праця 2011
Листи В. Антоновича до М. Грушевського (авт. Олександр Ситник) Істор. Спогади 1992
Матеріали для біографії В.Б. Антоновича (з приводу двадцятої річниці з дня його смерти) (авт. Дмитро Багалій) Істор. Не визначено 1929
На роковини смерти Вол. Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1909
На смерть Вол. Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Нескінчена лекція. З споминів про В. Б. Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Істор. Спогади 1908
Олександр Барвінський та Володимир Антонович: до історії взаємин (авт. Оксана Гриб) Істор. Стаття 2011
П'ятдесять літ «Исторических пѣсен Малорусскаго народа» Антоновича і Драгоманова (авт. Михайло Грушевський) Публ. Стаття 1924
Пам'яти Володимира Антоновича (авт. Михайло Грушевський) Публ. Стаття 1908
Пам’яті ученого — громадянина [На смерть Вол. Антоновича] (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1908
Педагогічні погляди та науково-просвітницька діяльність В.Б. Антоновича (1834 - 1908 р.р.) (авт. Олександр Брояковський) Істор. Дисертація 2015
Перед судом власної совісти. Громадська і політична робота В.Б. Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Публ. Стаття 1925
Перед судом власної совісти. Пам'яти Вол. Б. Антоновича (авт. Сергій Єфремов) Публ. Не визначено 1909
Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича (авт. Любомир Винар) Істор. Стаття 1966
Роля Володимира Антоновича у формуванні Михайла Грушевського як історика (авт. Олександр Ситник) Істор. Стаття 1992
Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. Том 1 (авт. Віктор Короткий, Василь Ульяновський) Істор. Спогади 1997
Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. Том 2 (авт. Віктор Короткий, Василь Ульяновський) Істор. Спогади 1997
Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського (авт. Марко Антонович) Істор. Спогади 1992
Участь Володимира Антоновича у виданні поетичних творів Тараса Шевченка (авт. Віктор Короткий) Істор. Стаття 2010
Чотири листи М. Грушевського до В. Антоновича (авт. Михайло Грушевський) Істор. Спогади 1992