Іван Куций
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Іван Куций

Кандидат історичних наук, доцент.
нар. 1978
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): ґенеза цивілізаційної ідентичності Істор. Дисертація 2016
Велике Князівство Литовське в українській науково-історичній думці Галичини ХІХ ст.: проблема континуїтету «руської» національно-державницької традиції Наук. Стаття 2010
Від слов'янщини до Європи: ґенеза цивілізаційної ідентичності Володимира Антоновича Істор. Стаття 2019
Денис Зубрицький Наук. Стаття 2005
Засади європоцентризму в українській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Наук. Стаття 2018
Імагологія як стратегія дослідження цивілізаційних образів в українській історіографії Наук. Стаття 2014
Історіографічна спадщина Олександра Барвінського: концептуалізація історично-цивілізаційних уявлень Істор. Стаття 2007
Категорія «цивілізаційна ідентичність» як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації Наук. Стаття 2014
Концепція етногенезу слов'ян у науковій спадщині Омеляна Партицького Наук. Стаття 2011
Між «слов'янським світом» та «дикою Азією»: Московська держава в рецепції української історичної думки Східної Галичини ХІХ ст. Наук. Стаття 2013
Між «цивілізованістю» та «варварством»: Річ Посполита в історичноцивілізаційних уявленнях Пантелеймона Куліша Істор. Стаття 2019
Між Руським світом та Слов'янщиною: цивілізаційні образи у науковій спадщині Михайла Максимовича Істор. Стаття 2015
Образ слов’янщини як цивілізаційний автостереотип Миколи Костомарова Істор. Стаття 2015
Проблема «руської» етнонаціональної ідентичності в науково-історичній спадщині Дениса Зубрицького Істор. Стаття 2005
Рецепція козацтва в українській історіографії Галичини ХІХ ст. Істор. Стаття 2008
Слов'янознавчі студії в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. як легітимізаційний чинник слов’янської ідентичності Наук. Стаття 2012
Способи цивілізаційної самоідентифікації в українській історіографії Галичини ХІХ ст. Істор. Стаття
Українофільська течія галицької історіографії ХІХ ст.: концептуалізація історично-цивілізаційної ідентичності Істор. Стаття 2008
Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.): рецепція національної історії Істор. Праця 2006
Цивілізаційні образи Європи та Азії в «Історії русів» Істор. Стаття 2015