Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 106
Писемність Київської Русі як політичний феномен (історико-філософський аналіз) (Киричок Олександр)
Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (Киричок Олександр)
Письмо та відмінність (збірка) (Дерріда Жак)
Питання багатокультурності та збереження національної ідентичності канадських українців у дослідженнях Ярослава Рудницького (Сіромський Руслан)
Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (Деревінський Василь)
Питання істоти новелі (Сулима-Блохин Олександра)
Питання національних меншин в етнонаціональній концепції ОУН (Деревінський Василь)
Питання походження української мови (Булаховський Леонід)
Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики «початків Русі» (Конча Сергій)
Питання українських етнічних теріторій у працях Володимира Кубійовича (Власюк Олег)
Південна Україна середини XVIII ст. у працях Шарля де Пейсонеля (Сапожников Ігор)
Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра (Шило Гаврило)
Підводна парадигма українського козацтво (Калініченко Олександр)
Підприємство як мікроцивилізація (Благодєтєлєва‐Вовк Світлана)
Підручник з історії: проблеми толерантності (Полянський Павло)
Підручник з історії: проблеми толерантності (Касьянов Георгій)
Підручник з історії: проблеми толерантності (Гирич Ігор)
Підсумки роботи ХХ з’їзду КПРС: реакція членів парторганізації Полтавського педінституту (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Пізнай в собі людину (збірка) (Сковорода Григорій)
Пізнання вірою. Мартін Бубер і Лев Шестов (Салій Анатолій)
Пізній палеоліт Київського Правобережжя (Шидловський Павло)
Пізній палеоліт Київського Правобережжя (Прядко Денис)
Пізній палеоліт степів Південного Заходу України: хронологія, періодизація і господарство (автореферат) (Сапожников Ігор)
Пізньотрипільське населення Київського Подніпров'я в контексті культур Східної Європи (Кириленко Олександр)
Піонерське землеробство українців Бразилії на початкових імміграційних етапах (Гримич Марина)
Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесности (Гнатюк Володимир)
Пісня про Дорошенка й Сагайдачного (Грінченко Борис)
Пісня про правду і неправду (Франко Іван)
Плагіат у науковому дискурсі: good will чи еквілібріум? (Бурукіна Ольга)
Плагіат як соціально-правове явище на пострадянському просторі у контексті розвитку медіа-комунікацій (Жилінкова Олена)
Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України (Маєвський Олександр)
Пластика Русі-України: X - перша половина XIV століть (Жишкович Володимир)
По поводу этимологии слов «човган» и «савладжан» (рос.) (Кримський Агатангел)
По той бік добра і зла. Генеалогія моралі (Ніцше Фрідріх)
Побутові умови колективів педінститутів УРСР часів «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII-XVIII ст. (Назаренко Вадим Миколайович)
Побутово-психологічна студія І.С. Нечуя-Левицького (Вертій Олексій)
Повезло одному Францу-Йосифу (Гийдел Ернест)
Повернення до тексту (герменевтичний етюд) (Стародубцева Лідія)
Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»: історія текстів і тексти в історії (Єсипенко Дмитро)
Повна академічна збірка творів (збірка) (Сковорода Григорій)
Повне зібрання творів. Том 1 (Ніцше Фрідріх)
Повоєнне відновлення державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі 1945–1952 роках (Принь Олександр)
Повстанчий Крим (Проценко Володимир)
Повсякденна діяльність сільських старост і поліцаїв Чернігівської області 1941–1943 рр. (Азарх Ірина)
Повсякденне життя киян в умовах нацистської окупації (вересень – грудень 1941 р.) (Заболотна Тетяна)
Повсякденне життя сільського населення Чернігівщини 1941–1943 рр. (Азарх Ірина)
Повсякденне життя та суспільні стереотипи в ранньомодерних агіографічних пам'ятках (на прикладі «Патерикону» 1635 р.) (Сінкевич Наталія)
Повсякдення замкнених груп: проблеми архівної евристики, унікальності та спільності (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 106