Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 93
Рецензія на книгу Андрія Портнова «Упражнения с историей по-украински» (рос.) (Ґєрасімов Ілья)
Рецензія на книгу Володимира Кулика "Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки" (Мозер Міхаель)
Рецензія на книгу Міхаеля Мозера "Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych (25 February 2010–28 October 2012)" (англ.) (Кулик Володимир)
Рецензія на книгу Річарда Сакви "Frontline Ukraine" (англ.) (Вілсон Ендрю)
Рецензія на книгу: Верба І., Жицька Л. Володимир Іконников – дослідник історії Росії (Ясь Олексій)
Рецензія на книгу: Л.М. Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.) (Гай-Нижник Павло)
Рецензія на книгу: Маґочiй П.-Р. Україна: історія її земель та народів (Ясь Олексій)
Рецензія на: Chauvin V. Bibliographie des ouvrages arabes ourelatifs aux Arabes, publies dans l’Europe chretienne de 1810 à 1885 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Dmitrij Zelenin. Russische (Ostslavische) Volkskunde (Петров Віктор)
Рецензія на: Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy / Архівна спадщина у співпраці Польщі і України (Кот Сергій)
Рецензія на: Le Koran. Traduction nouvelle par M. Kasimirski (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraniči (Ґречило Андрій)
Рецензія на: Tausend und eine Nacht, aus dem arabischen übertragen von Max Henning (Кримський Агатангел)
Рецензія на: А. Ковалівський, Розвиток етичних поглядів Гр. Сковороди в звязку з ного життям, Харків 1924 (Петров Віктор)
Рецензія на: Абу-Казимові капці. Арабська казка. Переробив І. Франко (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941 (Кот Сергій)
Рецензія на: Галицко-русский вестник. 1894, № 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гинцбург Д. Основы арабского стихосложения (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Годлевська В. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982–1996 рр.) (Алексієвець Леся)
Рецензія на: Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гринченко. Народные спектакли. Чернигів, 1900 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Жарко Я., Оповідання. Полтава, 1899; Байки СПб., 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 2-3 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 2 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 3 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Ив. Спилка. Козача помста. Харків, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Карел Беркгоф. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою (Нестеренко Вадим)
Рецензія на: Катрановъ В. О малорусской драмѣ. Одесса, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Коковцов П. К истории средневековой филологии и еврейско-арабской литературы (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Краснокут—й А.И. Обжынкы. Харків, 1898 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Кулида Д.В. Козаче слово. Кременчук, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. Т. 3-4 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Н.Н. Никитенко. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика (Александрович Володимир)
Рецензія на: О книге пастора Иоганна Гаури «Ислам в его влиянии на жизнь его последователей (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. (Ґречило Андрій)
Рецензія на: Сварник Галина. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві (Ґречило Андрій)
Рецензія на: Словарь російсько-український. Том 1. А-К (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Стешенко И. Поэзия И. П. Котляревского (К столетнему юбилею его «Энеиды») (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Франко І. Іван Вишенський і його твори [Докторська дисертація] (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Ястребов В. Малорусские прозвища Херсонской губернии (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Ястребов В. Н. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии (Кримський Агатангел)
Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення (Ясь Олексій)
Рецензія як вид наукової продукції (Кілька думок до постави проблеми) (Ясь Олексій)
Рецепція творчості Г. Сковороди в українській літературі 1920-1940-х років (Пелешенко Наталія)
Рими та строфіка гуцульських колядок і щедрівок (Ніньовський Василь)
Римо- та вірмено-католицизм в галичанських областях України у 1944–1946 рр. (Стоцький Ярослав)
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 93