Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 84
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь (Геєць Валерій)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Удод Олександр)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Юрій Михайло)
Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна (Горенко Олег)
Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект (Будз Володимир)
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань (Нагорна Лариса)
Соціокультурний контекст храмових розписів Києва XVIII століття (Демчук Руслана)
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика (збірка) (Вебер Макс)
Соціопсихологічна характеристика Богдана Хмельницького в українській зарубіжній історіографії (Гром Віктор)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Микола)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Леся)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Юрій Михайло)
Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації (Федорів Уляна)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Свєнціцька Віра)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Сидор Олег)
Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН (Косик Володимир)
Спис праць С.О. Єфремова [1895-1919] (Єфремов Сергій)
Список друкованих наукових праць акад. В.М. Перетца (Перетц Володимир)
Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу (Якубович Михайло)
Співвідношення природно-господарських областей та господарсько-культурних типів (Сапожникова Г.В.)
Співвідношення природно-господарських областей та господарсько-культурних типів (Сапожников Ігор)
Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі (Руско Надія)
Співпраця Миколи Федюка та Михайла Осінчука з Національним музеєм у Львові (Гах Ірина)
Спільність і своєрідність (Наливайко Дмитро Сергійович)
Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології (Тьоніс Фердинанд)
Сповідні відомості церков: інформаційний потенціал та особливості використання при реконструкції родоводів (Лобко Наталія)
Спогади і роздуми (Жуков Георгій)
Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам'ятаю і шаную (Роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)» (Близняк Микола)
Способи відносної (релятивної) сполуки в українській мові (Смеречинський Сергій)
Спочатку був Шумер (Замаровський Войтех)
Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові (Коваль Алла)
Спроба проаналізувати твір О.С. Пушкіна «Обвалъ» (Машкін Анатоль)
Спроби монографічного дослідження села (Петров Віктор)
Спрямування англо-американського «комунітаризму» в світлі дискурсивної етики (Апель Карл-Отто)
Стабілізація грошового обігу в Україні (Козій Наталія)
Ставлення колективу Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка до політики десталінізації 1956 року (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сталін проти КПРС: два культи на початку десталінізації (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сталін проти КПРС: формування та крах культів (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Стандарт рівності: посібник пресової практики з гендерної перспективи (Штурхецький Cергій)
Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники (Садівничий Володимир)
Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945–1991 рр.): історіографія проблеми (Принь Олександр)
Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень (Моця Олександр)
Становлення історично-романного мислення Пантелеймона Куліша: роман «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» у контексті його ранньої романтичної творчости (Івашків Василь)
Становлення музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в Бахмутському повіті, районі, окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (Принь Марина)
Становлення символів Руського королівства (друга половина ХІІІ – початок ХІV ст.): версії, міфи й традиція (Ґречило Андрій)
Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины (рос.) (Журженко Тетяна)
Старе й нове в сучасній українській літературі (Русова Софія)
Старе й нове в устах народу (Франко Іван)
Старо-церковно-слов’янські елементи в українській літературній мові (Рудницький Ярослав-Богдан)
Старовинний український театр (Софронова Людміла)
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 84