Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 111
Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти (Кияк Тарас)
Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти (Куделько Зоя)
Основи української літературно-наукової критики. Том 1. Впровід (подано у витягах) (Білецький Леонід)
Основи філософії права, або Природне право і державознавство (Геґель Ґеорґ)
Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту: проблеми ефективного використання (Вашків Олександр)
Основні засади комунїзму (Енґельс Фрідріх)
Основні напрямки релігійно-філософської творчості В. Екземплярського (Грищенко Вікторія)
Основні напрямки розвитку історіософських ідей в українській філософській культурі ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ століть (Артюх В'ячеслав)
Основні положення порядку засекречування інформації у США (Муратов Олексій)
Основні положення порядку засекречування інформації у США (Ворожко Валерій)
Основні проблеми та напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України (Другов Олексій)
Основні тенденції дипломатичних та міжпарламентських українсько-польських взаємин (1991–2005) (Гевко Вікторія)
Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною і Туніською Республікою (Лахманюк Тетяна)
Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Ісламською Республікою Пакистан (1991–2014 рр.) (Лахманюк Тетяна)
Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Японією (1991–2011 рр.) (Лахманюк Тетяна)
Основні тенденції формування інформаційного ринку у незалежній Україні: історіографія проблеми (Ковальчук Трохим)
Особистість в історії (Ясь Олексій)
Особливості ведення парафіяльної документації обрядів життєвого циклу в Мукачівській греко-католицькій єпархії (друга половина XVIII - перша половина ХХ століть) (Штерр Діана)
Особливості використання метричних книг церков при проведенні генеалогічних досліджень (Лобко Наталія)
Особливості відношення «людина – влада» (на прикладі системи державної служби) (Соловйова Анна)
Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії (Омельчук Володимир)
Особливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекст (Руско Надія)
Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА (Папакін Георгій)
Особливості етнічної самоідентифікації українців та росіян у сучасній Україні (Скляр Володимир)
Особливості етнодемографічного розвитку країн Європи кінця ХХ – початку ХХІ століття (Костюк Леся)
Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича (Завгородній Юрій)
Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі (Фігурний Юрій)
Особливості методології дослідження історії театру у працях Петра Руліна (Коржова Анастасія)
Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу (Монолатій Іван)
Особливості міфологічного мислення (Удод Олександр)
Особливості міфологічного мислення (Юрій Михайло)
Особливості нарахування канального збору (на прикладі Одеського порту) (Устименко Володимир Анатолійович)
Особливості нарахування канального збору (на прикладі Одеського порту) (Заблодська Інна)
Особливості нарахування канального збору (на прикладі Одеського порту) (Романовська Людмила)
Особливості наукового світогляду в епоху Оттонівського Відродження (Артамонов Олександр)
Особливості національного сприйняття релігійного феномена Софії (Демчук Руслана)
Особливості переосмислення євангельського та легендарно-міфологічного традиційного матеріалу в романі Вільяма Ґолдінґа «Шпиль» (Литвинюк Оксана)
Особливості побудови житла на Чернігово-Сіверщині (Герасько Марина)
Особливості праукраїнського міфу і язичництва (Удод Олександр)
Особливості праукраїнського міфу і язичництва (Юрій Михайло)
Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (Алексієвець Оксана)
Особливості релігійної ідентичності християн Сходу і Заходу (Огірко Олег)
Особливості розвитку іспанської літератури в умовах утвердження демократії (1982–1996 рр.) (Годлевська Валентина)
Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) (Парахіна Марія)
Особливості фабули та сюжету роману М. Брешко-Брешковського «Ряса и кровь» (Стародуб Андрій)
Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (Ільчук Ірина)
Особливості японської культури (враховуючи вплив північних районів Євразії) (Сусуму Наканісі)
Останки аориста в нашій мові (Гнатюк Володимир)
Остання доктрина (Мамлєєв Юрій)
Остання лицарська війна в Європі й відзнаки її учасникам (Манзуренко Віталій)
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 111