Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
Теорія українського танцю [зі схемами та ілюстраціями] (Верховинець Василь)
Теперішнє, нація, пам'ять (збірка) (Нора П'єр)
Територіальне розмежування та встановлення кордонів між Україною та Молдовою 1940 р. (Бузало Віктор)
Територіальне розмежування та встановлення кордонів між Україною та Молдовою 1940 р. (Дмитрієнко Марія)
Територіальні символи Галицько-Волинської держави другої половини XIII – початку XIV століть (Ґречило Андрій)
Термін «незаконно вивезені культурні цінності» в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури (Кот Сергій)
Терміни диференційної геометрії (Мацюк Роман)
Технiка, або виклик столiття (Еллюль Жак)
Техніка посудин на ніжці в пасковій кераміці (Ольжич Олег)
Техніки мислення (Ясперс Карл)
Технології «аграризації» повсякденного світогляду освітян УРСР доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Дроменко Олена)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Янчева Марина)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Гринченко Ольга)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Потапов Володимир)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Крайнюк Людмила)
Тимотей Бордуляк (Т. Ветлина) (літературно-критичний нарис) (Маковей Осип)
Типи мовної поведінки київських школярів (Данилевська Оксана)
Типові гносеологічні та логічні помилки у навчальній літературі з філософських дисциплін (Тофтул Михайло)
Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки (Тофтул Михайло)
Типологія етногенезу українців (Конча Сергій)
Типологія жіночих образів у давній українській літературі (Щербак Олена)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Сапожников Ігор)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Слюсар Ю.О.)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Шувалов Р.О.)
Том 17 («Київські полоністичні студії»)
Том 24 («Київські полоністичні студії»)
Том V. Серія філологічних наук. Випуск 1 («Наукові записки» (Чернівецький державний університет))
Том XX. Серія філологічних наук. Випуск 3 («Наукові записки» (Чернівецький державний університет))
Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців) (Мінекоресурсів України)
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. (Дмитрієнко Марія)
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. (Ясь Олексій)
Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття (Боряк Олена)
Традиційна техніка бойківської вишивки (Андрейків Христина)
Традиційне вбрання українців Західного Поділля: особливості класифікації (Іваневич Лілія)
Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій (Буйських Юлія)
Традиційні звичаї як система спадкоємної культурної трансмісії (засади та досвід вивчення) (Гаврилюк Наталя)
Традиція і модернізація китайського соціуму в умовах ґлобальних трансформацій (Беля Володимир)
Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського (Ясь Олексій)
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії (Рогач Олександр)
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії (Косьміна Валентина)
Трансформации философского образования в Украине в конце ХХ в. (1986-1995 гг.) (рос.) (Мінаков Михайло)
Трансформаційні процеси у спецслужбах країн колишньої Організації Варшавського Договору: історичні передумови і сучасність (Телеховський Юрій)
Трансформаційні процеси Чину св. Василія Великого: від Добромильської реформи до наших днів (Стоцький Ярослав)
Трансформація інституту політичного лідерства як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні (Воронова Тетяна)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Алексієвець Леся)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Алексієвець Микола)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Ільчук Ірина)
Трансформація феномену політичного насилля: чинники, механізми та тенденції (Кравченко Володимир Юрійович)
Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб'єктивності (Гьосле Вітторіо)
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79