Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 98
Проблема «культу особи» директора в житті Полтавського педінституту на початку 1957 року (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Проблема бідності в сучасній Україні та шляхи її подолання (Годлевська Валентина)
Проблема впливу ісламу на візантійське іконоборство (Мілютін С.)
Проблема датировки смерти Семена Васильевича Капниста в историко-генеалогическом исследовании (рос.) (Дмитрієнко Марія)
Проблема датировки смерти Семена Васильевича Капниста в историко-генеалогическом исследовании (рос.) (Ясь Олексій)
Проблема державотворення в друкованих мас-медіа Івано-Франківської області (Вербицька Христина)
Проблема етичної рацiональностi (Апель Карл-Отто)
Проблема єдності та багатоманітності історико-філософського процесу. Вступ до філософії історії філософії (Таранов Сергій)
Проблема історії в новітній німецькій філософії (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Проблема класифікації персонажів нижчої міфології в українській та зарубіжній історіографії (Буйських Юлія)
Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі «Кассандра» (Агеєва Віра)
Проблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення у зарубіжній політичній думці 30–70-х рр. ХХ століття (Соловйова Анна)
Проблема методу (Фуко Мішель)
Проблема морального авторитету та поступу в житті народу у листі-посланні єпископа Григорія Хомишина "Українська проблема": історичний контекст і філософські конотації (Мороз Володимир Романович)
Проблема національного самовизначення у п'єсі Володимира Винниченка «Між двох сил» (Атаманчук Вікторія)
Проблема національной філософії (Чижевський Дмитро)
Проблема ОУН-УПА. Основні тези з проблеми ОУН і УПА (історичний висновок) (НАН України Інститут історії України)
Проблема підкорення особи владному впливу у праці Е.Фромма «Втеча від свободи» (Соловйова Анна)
Проблема походження індоєвропейців (аналіз концепцій) (Конча Сергій)
Проблема Ренесансу в українській духовній культурі (Кашуба Марія)
Проблема свободи у філософії Григорія Сковороди (Пашук Андрій)
Проблема соціальної справедливості в контексті аналітичної філософської традиції (Панасюк Юлія)
Проблема становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (Артюшин Володимир)
Проблема становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (Кобець Микола)
Проблема становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (Пугачов Микола)
Проблема української самоіндентифікації в межах світових інтеграційних процесів (Лукашенко Аліса)
Проблема філософського обгрунтування у світлі трансцендентальної прагматики мови (Апель Карл-Отто)
Проблема формування оціночних критеріїв історичної особистості гетьмана Івана Мазепи в історичних концепціях істориків-державників (Дмитрієнко Марія)
Проблема формування оціночних критеріїв історичної особистості гетьмана Івана Мазепи в історичних концепціях істориків-державників (Ясь Олексій)
Проблема Чорноморського флоту і суднобудівних заводів у роки української революції: Миколаївські візії (Левченко Лариса)
Проблематика природи етногенезу на тлі теорій багатоваріантності історичного розвитку (Конча Сергій)
Проблематика творів «німецького періоду» Морі Огай (Левицька Олена)
Проблеми в навчанні української історії (Лисяк-Рудницький Іван)
Проблеми втілення у життя рішень ХХ з'їзду очима колективу ПДПІ імені В.Г. Короленка (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Проблеми генези та еволюції суфізму (Дудко Марія)
Проблеми досліджень історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання (Боцюрків Богдан-Ростислав)
Проблеми етногенезу та державотворення слов’янських народів у науковій спадщині Антона Петрушевича (Федорів Ірина)
Проблеми етногенезу та державотворення слов’янських народів у науковій спадщині Антона Петрушевича (Оленич Ярослав)
Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії (Мойсей Антоній)
Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика (Айдукєвіч Казімєж)
Проблеми і перспективи розвитку української османістики (Остапчук Віктор)
Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд (Туранли Ферхад)
Проблеми міжнаціонального примирення у діяльності президентів України й Польщі (Геник Микола)
Проблеми морської оборони України (Костарів Леонід)
Проблеми основного тексту прозових творів Панаса Мирного 1870-х років (Гончарук Микола)
Проблеми підготовки наукової біографії Михайла Грушевського (Пиріг Руслан)
Проблеми порівняльного аналізу стилю Тодося Осьмачки і Миколи Гоголя: типологічний і індивідуальний вимір (Стребкова Ірина)
Проблеми практичного розуму (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Проблеми приватного підприємництва у промисловості радянської держави періоду нової економічної політики в російській історіографії 1920-х рр. (Ткаченко Ірина)
Проблеми релігії у науковій спадщині Михайла Драгоманова (Филипович Людмила)
Сторінки:  1 ... 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ... 98