Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 ... 292
Словник-довідник Європейського Союзу (Авторський колектив)
Словник-довідник з альґології та мікології (Калинець-Мамчур Звенислава)
Словник-довідник з правопису та слововживання (Головащук Сергій)
Словники як джерела унормованої та застандартизованої комп'ютерної термінології (90-ті роки XX ст. - перші десятиліття XXI ст.) (Ментинська Ірина)
Словництво Івана Огієнка та принципи укладання словника з біоетики (Білоусова Тетяна)
Словниця Української (або Югової-Руської) мови (Піскунов Фортунат)
Словничок української мови і головні правописні правила та замітки до відміни (Кисілевський Кость)
Слово (Гайдеґґер Мартін)
Слово - образ - форма: у пошуках художності (Хороб Степан)
Слово про вчителя (Маркова Олена)
Слово про збуренне пекла по Старунському рукописї XVIII в. (Гординський Ярослав)
Слово, мов криця (Франко Зиновія)
Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. (Антологія)
Слововживання відповідно до українськомовного способу мислення (Моргунюк Виталь)
Словозміна прикметника у східнополіському діалекті (Симоненко Ігор Володимирович)
Словотвірна номінація в сучасній українській мові: система – узус – ідіолект (Кислюк Лариса)
Словотвірний потенціал нових слів у мові української преси початку ХХІ століття (Панченко Тетяна Сергіївна)
Словотвірні симулякри в медичній термінології (Сайко Михайло)
Словотворчі типи гідронімів (басейн Сіверського Дінця) (Муромцев Ігор)
Словотворчість поетів Буковини періоду незалежности (Тимчук Анастасія)
Слогани українського спротиву на прикладі Євромайдану 2013–2014 років (Шведик Марія Яна)
Слуга Божий Андрей: «Наша рідна всенаціональна хата-батьківщина» (Івасюк Василь)
Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис (Іванова Ольга)
Служити Європі. Популярно про установи Європейського Союзу (Авторський колектив)
Смерть та її постаті (Рішар Жан-П'єр)
Сміх: Біологія, психіка, культура (Смаджа Ерік)
Смуток і плач у лексиці Києво-Печерського Патерика: ментальні моделі й стереотипи емоцій людини українського Середньовіччя (Петрушко Людмила)
Собор апостолів у Білгороді (Асєєв Юрій)
Собор нашої єдності (Откович Катерина)
Соборність України: історія та сучасність (Збірник статей)
Соборність: ідейно-теоретичне підґрунтя та спроба реалізації (до 100-ліття проголошення Акту Злуки) (Верстюк Владислав)
Собраніе словъ Малороссійскаго нарѣчія (рос.) (Войцехович Іван)
Совість в моральних традиціях особистості і суспільства: соціально-філософський аналіз (Шаповалова Ірина)
Совки України (Ключко Зоя)
Современная малорусская этнография (рос.) (Сумцов Микола)
Соколині крила (Царенко Максим)
Соляні промисли Донеччини в XVII - XVIII ст. (Історико-економічний нарис і уривки з джерел) (Пірко Василь)
Соляні промисли Донеччини в XVII - XVIII ст. (Історико-економічний нарис і уривки з джерел) (Литвиновська Марина)
СОМА/ХАОМА: рослина, напій, божество (Кульбака Володимир)
СОМА/ХАОМА: рослина, напій, божество (Качур Віктор)
Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи (Кульбака Володимир)
Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи (Качур Віктор)
Соматольоґія: коротко зібрана (Верхратський Іван)
Сон. Наука сну, або Пробудження після неспокійної ночі (Калб Д'єґо)
Сон. Наука сну, або Пробудження після неспокійної ночі (Морено Ана)
Сонет в українській поезії. Історично-теоретичний нарис. До соціології українського вірша (вид. 1930) (Чапленко Василь)
Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті (Шаф Ольга)
Сопла з Городська в зібранні НМІУ (Грицик Юрій)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Басова Галина)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Качура Олександр)
Сторінки:  1 ... 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 ... 292