Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 245
«Супруніада»: уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853-1854) (Швагуляк Михайло)
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 – початку 1920-х рр. (Музичко Олександр Євгенович)
«Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. (Павленко Сергій)
«Товариш Павлов» і розкол РУП (Федьков Олександр)
«Тоземльцы и иноплємєнникы»: «руський патріотизм», «образ світу» та етнічні стереотипи середньовічньої галичини й волині (Роман Голик)
«У війні над мапою»: український образ міжнаціональних відносин на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Гаухман Михайло)
«Украинская жизнь» - науково-літературний і громадсько-політичний журнал українців Москви та Росії у 1912-1917 роках (Ідзьо Віктор)
«Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) (рос.) (Міллер Олексій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Даниленко Віктор)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Верменич Ярослава)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Бондарчук Петро)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Гриневич Людмила)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Ковальчук Олена)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Масненко Віталій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Чумак Василь)
«Україніка» в приказній документації Московії XVI–XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу (Брехуненко Віктор)
«Українська ідея» в Галичині в середині XIX століття (Турій Олег)
«Українське дев'ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках Олександра Русова [Рец.:]: О.О. Русов. Щоденники та спогади (Іваницька Світлана)
«Українське питання» на віленських переговорах 1656 р. (Газін Володимир)
«Український джентельмен західньо-европейського покрою і жидівської національности»: штрихи до етнополітичного портрета видавця Якова Оренштайна (Монолатій Іван)
«Український дім» добродія Хрінникова (Голуб Ірина)
«Український дім» добродія Хрінникова (Старостін Валентин)
«Український інженерний центр» – філіал «Промпартії» в Україні (1930–1931 рр.) (Гнітько Світлана)
«Український катинський список» − за і проти (Кривошея Володимир)
«Український катинський список» − за і проти (Онишко Леся)
«Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) (Музичко Олександр Євгенович)
«Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) (Петровський Едуард)
«Український проект» у діяльності та оцінках П. Я. Стебницького (1905-1908) (Іваницька Світлана)
«Український шістдесятник» Вільям Беренштам - дослідник місцевих старожитностей (Іваницька Світлана)
«Українські декабристи чи декабристи на Україні?». Рух декабристів очима істориків 1920-х років (Збірник статей)
«Українські збірники» О. Лазаревського (Білокінь Сергій)
«Украшеной партретъ» військового отамана Чепіги та «Козак-Запорожець» (Клименко Пилип)
«Управа мовити и справедливости доводити»: інститут захисту у 60–70-х роках XVI ст. у Великому князівстві Литовському (Блануца Андрій)
«Устное повествование запорожца Н.Л. Коржа» та його походження і значення (Біднов Василь)
«Утерянная коллекция» Ивана Суручана в Херсонском областном краеведческом музее (рос.) (Костенко Антон)
«Феодосіїв монастир Печерський» (Арістов Вадим)
«Филa древле прегордыи» / Fila supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини XІІІ століття (Волощук Мирослав)
«Филя древле прегордый». До питання галицько-угорських родинних зв’язків (Волощук Мирослав)
«Фінляндська Народна Республіка» як більшовицька авантюра (Ковальов Денис)
«Формальна» згадка в сеймиковій постанові: неврожаї в Белзькому воєводстві у 1631–1632 роках (Вінниченко Олексій)
«Хамаса» Абу-Теммама Тайского (ок. 805-846) (Кримський Агатангел)
«Харківський проект» Миколи Міхновського (Турченко Федір)
«Хочу відчувати себе вільним» (до 110-ліття від дня народження Василя Дубровського) (Курас Григорій)
«Хрест Симона Петлюри» – відзнака Державного центру УНР в екзилі (Кучерук Олександр)
«Хрестоцілувальні» книги Війська Запорозького останньої чверті XVII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал (Сокирко Олексій)
«Хроніка Французької революції» Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи (Ададуров Вадим)
«Цар схизматиків» (Ричка Володимир)
«Це вікопомне склеювання знову в одне ...». Зовнішньополітичні стимули та соціополітичні аванси для впровадження Гадяцької унії 1658 р. (Горобець Віктор Миколайович)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 245