Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 274
«Самые опасные книги», исторические мифы и ответственность интеллектуалов (рос.) (Осіпян Олександр)
«Санація» прикордоння УСРР: поборювання «польсько-українського фашизму» на Поділлі, 1930-ті роки (Тітова Наталія)
«Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) (Ясь Олексій)
«Сводный» Патерик у південно-слов'янських, українському та московському письменствах (Єрьомін Ігор)
«Святиня і голодомор»: Свідчення очевидців (Білокінь О.В.)
«Сильна жінка зі зброєю» в українському історіографічному дискурсі XVI-XIX ст. (Кривоший Олександр)
«Сіроманці». Відділ окремого призначення (Допіра Богдан)
«Сказки» козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело (Кривошея Ірина)
«Скіпетр цариці» з Куль-Оби (Яковенко Е.В.)
«Славетні та вільні» в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці) (Близняк Микола)
«Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький (Ульяновський Василь)
«Словарь малорусской старины» 1808 р. та його автор (Кравченко Володимир)
«Слово о полку Игоревѣ» в перекладі Йосифа Левіцького (Франко Іван)
«Слово о полку Ігоревім» і світогляд русів у ХІІ ст. (Моця Олександр)
«Служителі» й «работніки» в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології (Безсмертна Юлія)
«Смута» в Росiї початку ХVII столiття i Чернiгiвщина (Пиріг Петро)
«Соборницька» ідея в дискурсі еміграційної історіографії української революції (Павлишин Олег)
«Спадкоємці», «власники» та «охоронці» києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. (Затилюк Ярослав)
«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918-1924 років (Кривоший Олександр)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (Гаухман Михайло)
«Справа запорожців» (Ковальчук Михайло)
«Сталінська революція "згори"» в Україні: насилля, протидія, результати (Васильєв Валерій Юрійович)
«Старий» європейський мiський республiканiзм в епоху раннього Модерну (ХVI - ХVII ст.) (Дятлов Володимир)
«Старина» як інститут регулювання економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець XV - перша третина XVI ст.) (Ващук Дмитро)
«Старьци» та «старѣишины» в «Повісті временних літ» і давньослов’янському Восьмикнижжі (Вілкул Тетяна)
«Статті Богдана Хмельницького» в редакції 1659 р. (Яковлів Андрій)
«Статут друкований» (Грушевський Михайло)
«Супруніада»: уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): ґенеза цивілізаційної ідентичності (Куций Іван)
«Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853-1854) (Швагуляк Михайло)
«Східне питання»: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (Туранли Ферхад)
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 – початку 1920-х рр. (Музичко Олександр Євгенович)
«Тевло». Етимольоґічна розвідка (Пюрко Богдан)
«Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. (Павленко Сергій)
«Тісні роки». Причинки до істориї Галичини 1846—1861 рр. (Зубрицький Михайло)
«Товариш Павлов» і розкол РУП (Федьков Олександр)
«Тоземльцы и иноплємєнникы»: «руський патріотизм», «образ світу» та етнічні стереотипи середньовічньої галичини й волині (Роман Голик)
«У війні над мапою»: український образ міжнаціональних відносин на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Гаухман Михайло)
«Угорське дитинство» князя Данила Романовича (1206–1210 рр.) (Волощук Мирослав)
«Украинская жизнь» - науково-літературний і громадсько-політичний журнал українців Москви та Росії у 1912-1917 роках (Ідзьо Віктор)
«Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) (рос.) (Міллер Олексій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Даниленко Віктор)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Верменич Ярослава)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Бондарчук Петро)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Гриневич Людмила)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Ковальчук Олена)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Масненко Віталій)
«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки (Чумак Василь)
«Україніка» в приказній документації Московії XVI–XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу (Брехуненко Віктор)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 274