Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 ... 382
Україна на картах XІV - XV ст. Стан і проблематика досліджень (Дашкевич Ярослав)
Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV—XVIII ст.) (Дашкевич Ярослав)
Україна на межі політичного розриву з Московською державою в 1656 – першій половині 1657 рр. (Борисенко Володимир)
Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) (Литвин Володимир)
Україна на переломі до промислового капіталізму. Том 1 (Бровер Ізраїль)
Україна на переломі до промислового капіталізму. Том 2 (Бровер Ізраїль)
Україна на переломі, 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (вид. 1920) (Липинський В'ячеслав)
Україна на переломі, 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (вид. 1954) (Липинський В'ячеслав)
Україна на сторінках «Слов'янського світу», першого французького слов'янознавчого журналу (Борисюк Зоя)
Україна на цивілізаційному роздоріжжі (Залізняк Леонід)
Україна на шляху до Переяславської ради (Борисенко Володимир)
Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання (Реєнт Олександр)
Україна напередодні російсько-французької війни 1812 р. очима сучасника (Кравченко Володимир)
Україна під большевиками (1919–1939) (Пастернак Євген)
Україна під пануванням Золотої Орди (Ждан Михайло)
Україна під татарами і Литвою (Русина Олена)
Україна під час Другої світової війни 1938-1945 (Косик Володимир)
Україна під час Стародубської війни 1534-1537 років (Черкас Борис)
Україна після 1654 року. Історичний начерк (Шульгин Яків)
Україна ранньомодерна в історіографії США і Канади (60-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): теоретичні аспекти (Кудінов Юрій)
Україна та Польща крізь призму століть (Збірник статей)
Україна та Польща крізь призму століть (Луняк Євген)
Україна та Польща під час правління короля Яна III Собеського: пошуки втраченого миру (Чухліб Тарас)
Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин (Збірник статей)
Україна та Росія. Як брати горщики побили (Журавльов Денис)
Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період «волинської трагедії» (Шишкін Іван)
Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерелознавчий аналіз мемуарів «Deux années en Ukraine (1917-1919)» (Торопцева Альона)
Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 (Удовиченко Олександр)
Україна у Другій світовій війні: безповоротні втрати (Стужук Петро)
Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій (Вєдєнєєв Дмитро)
Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій (Лисенко Олександр)
Україна у Кримській війні 1853-1856 pp. (до 150-річчя Східної війни) (Волковинський Валерій)
Україна у Кримській війні 1853-1856 pp. (до 150-річчя Східної війни) (Реєнт Олександр)
Україна у переговорах Стамбула з Варшавою і Москвою за посередництва господаря Молдавського князівства (1676 – 1681 рр.) (Чухліб Тарас)
Україна у складі Російської імперії XVIII ст. у вимірі інтелектуальної історії (Кобченко Катерина)
Україна як проект метафізики: М. Грушевський та конструювання української політичної ідентичності (Ващенко Володимир)
Україна-Русь. Книга 1 (Білінський Володимир)
Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії (Кравченко Володимир)
Україна, яка шокує. Лабіринти історії (Чугуєнко Михайло)
Україна: від імперської окраїни до незалежної держави (Шпорлюк Роман)
Україна: історія (Субтельний Орест)
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 (Русина Олена)
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 (Сварник Іван)
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 (Войтович Леонтій)
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 (Блануца Андрій)
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 (Черкас Борис)
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 (Ващук Дмитро)
Україна: між перемогами і поразками. Роздуми на теми вітчизняної історії (Червак Богдан)
Україна: новітня історія (1945-1991 рр.) (Баран Володимир)
Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860—1870-х років (Донік Олександр)
Сторінки:  1 ... 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 ... 382