Дмитро Яворницький
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Дмитро Яворницький

(Еварницький)
Український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва, музеєзнавець, дійсний член НТШ і ВУАН.
06.11.185505.08.1940
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Вольности запорожских казаков (рос.) Істор. Праця 1890
Гетман Петр Конашевич Сагайдачный (рос.) Істор. Нарис 1913
Двѣ поѣздки въ запорожскую Сѣчь Яценка-Зеленскаго, монаха Полтавскаго монастыря, въ 1750-1751 гг. (рос.) Істор. Повість
Дмитро Іванович Яворницький. Біобібліографічний покажчик (вид. 2016) Істор. Довідник 2016
Дніпрові пороги Істор. Нарис 1928
Докладъ профессора Д.И. Эварницкаго о произведенныхъ имъ раскопкахъ кургановъ и историческихъ изслъдованіяхъ (рос.) Істор. Не визначено 1904
Жизнь запорожских козаков по рассказу современника-очевидца (рос/укр) Істор. Спогади 1883
Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. Частина 1 Істор. Праця 2005
Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. Частина 2 Істор. Праця 2005
Исторія запорожскихъ козаковъ. Томъ 1 (рос.) (вид. 1892) Істор. Праця 1892
Исторія запорожскихъ козаковъ. Томъ 1 (рос.) (вид. 1900) Істор. Праця 1900
Источники для исторіи запорожскихъ козаковъ. Томъ 1 (рос.) Істор. Документ 1903
Источники для исторіи запорожскихъ козаковъ. Томъ 2 (рос.) Істор. Документ 1903
Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська, запорозьких низових козаків Істор. Праця 1990
Іванъ Дмитріевичъ Сирко, славный кошевой атаманъ войска запорожскихъ низовыхъ казаковъ (рос.) Істор. Праця 1894
Історичні постаті України (збірка) (пер. Володимир Чуйко, Микола Шудря, Михайло Рудницький, Ярема Кравець) Істор. Нарис
Історія запорізьких козаків. Том 1 (пер. Іван Сварник) Істор. Праця 1988
Історія запорізьких козаків. Том 2 (пер. Іван Сварник) Істор. Праця 1991
Історія запорізьких козаків. Том 3 (пер. Іван Сварник) Істор. Праця 1992
Історія запорозьких козаків. Том 2 (вид. 1990) Істор. Праця 1990
К биографии малороссийского этнографа Н.В. Закревского. 1805-1871 Істор. Не визначено 1911
Кошовий отаман Осип Михайлович Гладкий (Матеріяли до біографії) Істор. Документ 1928
Матеріали до біографії Т.Г. Шевченка Істор. Не визначено 1909
Могилы двух кошевых атаманов (рос.) Істор. Стаття 1887
Моя перша зустріч з Л. Толстим Істор. Спогади
Первый Екатеринославский губернатор (рос.) Істор. Стаття 1887
Поміж панами (збірка) Худ. Не визначено 1911
Рибальні заводи на низу Дніпра Істор. Не визначено 1927
Словник української мови. Том I. А-К Наук. Словник 1919
Твори у 20 томах. Том 1 Істор. Не визначено 2004
Твори у 20 томах. Том 2 Істор. Праця 2005
Твори у 20 томах. Том 3. Книга 1 Істор. Праця 2008
Твори у 20 томах. Том 8 Істор. Праця 2006
Три несподівані стрічі Істор. Не визначено 1912
Україно-руське козацтво перед судом історії Істор. Стаття 2006
Хотинська війна (збірка) Істор. Праця
Число и порядок запорожских сечей (рос.) Істор. Стаття 1884
Як жило славне запорожське низове військо (вид. 1918) Істор. Праця 1918
Пов'язані твори:
«Свої» і «чужі» символи історичної пам'яті у світогляді та творчій спадщині Д.І. Яворницького (авт. Сергій Світленко) Істор. Стаття 2016
Багалій і Д.І. Яворницький: порівняльний аналіз досвіду соціалізації українських істориків у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ століть (авт. О.О. Колпакова) Істор. Стаття 2004
В гостях у акад. Д.І. Яворницького (авт. Є. О.) Істор. Не визначено 1943
В пошуках скарбів (авт. Іван Шаповал) Істор. Праця 1963
Внесок історика Д.І. Яворницького в дослідження та збереження пам'яток козацької доби (авт. Людмила Алексашкіна) Істор. Стаття 2010
Д. Яворницький і Хортиця (До 150 – річчя з дня народження Д.І. Яворницького) (авт. Тамара Шевченко) Істор. Стаття 2006
Д.І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. (авт. Іван Стороженко) Істор. Стаття 2010
Д.І. Яворницький і українська національна ідентичність (авт. Сергій Світленко) Істор. Стаття 2007
Д.І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність (авт. Марія Шубравська) Наук. Праця 1968
Дмитро Іванович Яворницький як історик українського козацтва (авт. Людмила Алексашкіна) Істор. Дисертація 2012
Дмитро Яворницький та його родовід (авт. Світлана Абросимова, Андрій Парамонов) Істор. Нарис 2009
Дослідження українського кобзарства Дмитром Яворницьким (авт. Зоя Герман) Істор. Стаття 2009
Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції (авт. Світлана Абросимова) Істор. Довідник 1992
Епістолярна спадщина Дмитра Яворницького: наративне джерело дослідження українського народного одягу та вишивки (авт. Лілія Іваневич) Наук. Стаття 2009
Євгенія Костянтинівна Евенбах і Дмитро Яворницький (авт. Наталія Чергік) Наук. Стаття 2005
З історії видання монографії Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків» (авт. Світлана Абросимова) Істор. Стаття 2009
З нововідкритої кореспонденції Д.І. Яворницького (авт. Людмила Іваннікова, Юрій Мицик) Істор. Спогади 2009
Листи М. Грушевського до Д. Яворницького (авт. Світлана Абросимова) Істор. Спогади 1996
Листи Я.П. Новицького до Д. І. Яворницького (авт. Василь Ульяновський) Істор. Спогади 1992
Магістерські іспити Д.І. Яворницького і Варшавський університет (авт. Микола Ковальський, Світлана Абросимова) Істор. Стаття 2001
Невідомий Д.І. Яворницький (авт. Ігор Кочергін) Істор. Стаття 2008
Полтавська битва 1709 р. у творчій спадщині Дмитра Яворницького (авт. Людмила Алексашкіна) Істор. Стаття 2009
Рід та родина Дмитра Івановича Яворницького (авт. Ігор Кочергін) Істор. Стаття 2006
Співпраця Євгена Чикаленка та Дмитра Яворницького в галузі української культури на початку XX ст. (авт. Володимир Крот) Істор. Стаття
Сучасники про Д.І. Яворницького (авт. Микола Чабан) Істор. Спогади 2006