Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ... 147
Соціальні аспекти статі в дискурсі греко-католицького духовенства Галичини другої половини XIX століття (Заярнюк Андрій)
Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках (Борисенко Мирослав)
Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60–70-х років ХХ століття (Ситник Світлана)
Соціально-демографічні процеси на Волині 1939–1959 рр. у сучасній зарубіжній історіографії (Зиль Володимир)
Соціально-економічне значення оренди мисливських угідь в Австро-Угорській імперії на початку XX століття (Проців Олег)
Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині XIX cт. (Близняк Микола)
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь (Геєць Валерій)
Соціально-економічні чинники розвитку біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Трускавецька Ірина)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Удод Олександр)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Юрій Михайло)
Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна (Горенко Олег)
Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в концепції І. Валлерстайна (Усатенко Ігор)
Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект (Будз Володимир)
Соціоантропологічні чинники успадкування власності в традиційному українському суспільстві (Гримич Марина)
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань (Нагорна Лариса)
Соціокультурний контекст арабомовної лінгвістичної традиції (Рибалкін Валерій)
Соціокультурний контекст храмових розписів Києва XVIII століття (Демчук Руслана)
Соціолінгвістика: праця, натхнення, покликання (до ювілею Лариси Масенко) (Селігей Пилип)
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика (збірка) (Вебер Макс)
Соціопсихологічна характеристика Богдана Хмельницького в українській зарубіжній історіографії (Гром Віктор)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Микола)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Леся)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Юрій Михайло)
Соціяльно-традиційні підоснови Кулішевої творчости (Грушевський Михайло)
Соцреалізм у репертуарі театру імені Івана Франка (Захаревич Михайло)
Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації (Федорів Уляна)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Свєнціцька Віра)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Сидор Олег)
Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей (Боронь Олександр)
Спадщина у (пост)суспільстві: дисонанс, конфлікт чи пошук згоди? (Чепайтене Раса)
Специфіка функціонування структур української греко-католицької та руської провославної церков у східній Галичині в умовах радянської моделі державно-церковних відносин (1945-1965 рр.) (Лагодич Микола)
Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН (Косик Володимир)
Спис праць С.О. Єфремова [1895-1919] (Єфремов Сергій)
Список друкованих наукових праць акад. В.М. Перетца (Перетц Володимир)
Список населенных пунктов Луганского округа (рос.) (невідомий автор)
Список наукових праць. 1975-2010 (Моця Олександр)
Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу (Якубович Михайло)
Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: історико-філософський дискурс (Долга Ольга)
Співвідношення природно-господарських областей та господарсько-культурних типів (Сапожникова Галина)
Співвідношення природно-господарських областей та господарсько-культурних типів (Сапожников Ігор)
Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі (Руско Надія)
Співпраця Миколи Федюка та Михайла Осінчука з Національним музеєм у Львові (Гах Ірина)
Співпраця України зі спеціалізованими установами ООН (Смільська Ірина)
Співпраця України і Республіки Польща в оборонно-безпековій сфері: історіографія проблеми (1991–2017) (Алексієвець Микола)
Співпраця України і Республіки Польща в оборонно-безпековій сфері: історіографія проблеми (1991–2017) (Лис Назар)
Співпраця України та ООН у миротворчій діяльності (1992–2014 рр.) (Смільська Ірина)
Співпраця Харківської митниці з Петроградським міжнародним комерційним банком (1914-1918) (Дейнеко Сергій)
Співробітництво між Україною і Туніською Республікою в політичному вимірі (Лахманюк Тетяна)
Співробітництво між Україною та Ісламською Республікою Пакистан у політичному вимірі (1991–2013 рр.) (Лахманюк Тетяна)
Співробітництво між Україною та Японією в науково-технічному вимірі (1991–2011 рр.) (Лахманюк Тетяна)
Сторінки:  1 ... 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ... 147