Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ... 173
Польсько-український та українсько-польський словник (Бачинський Дмитро)
Польсько-український та українсько-польський словник (Задніпряна Анастасія)
Польсько-український та українсько-польський словник (Хотинська Марія)
Польсько-українські відносини в контексті інтеграції Польщі до НАТО та ЄС (Чорна Наталія)
Польсько-українські літературознавчі студії (Вертій Олексій)
Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича (Лямпрехт Олена)
Польща – Україна: шлях від добросусідства до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (Стрільчук Людмила)
Польща 1918–1926 рр.: освітні тенденції у контексті творення державності (Алексієвець Леся)
Польща в 1918–1926 рр. у вимірі сьогодення (Алексієвець Леся)
Поминальна обрядовість у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (Костюк Леся)
Поминальні голосіння в селі Сварицевичі: основні мотиви і специфіка виконання (Коваль-Фучило Ірина)
Поміж правдою і пропагандою: українці на «повернених землях» Польщі (Коваль-Фучило Ірина)
Понятійний апарат історичної науки і українська історіографія: сучасний стан та перспективи розробки (Ясь Олексій)
Понятійно-категоріальний апарат податкового права України (Баїк Оксана)
Понятійно-термінологічний словник з культурології та художньої культури (Бойко Юрій Миколайович)
Поняття «corpus» у філософії св. Томи Аквінського (Саковська Олександра)
Поняття «концепції» в українській історичній науці (Ясь Олексій)
Поняття «культурна епоха» та «стиль мислення» як дослідницькі інструменти (Ясь Олексій)
Поняття «методика» і «методологія»: співвідношення, субординація та функціональне призначення (Ясь Олексій)
Поняття «методичний термін» в англомовному педагогічному дискурсі (Цимбал Юлія)
Поняття «пограниччя» в контексті українських і польських досліджень етнічних територій (Чмелик Роман)
Поняття «поступ» у конструкції Михайла Драгоманова (Ясь Олексій)
Поняття «соборності» та «рідної мови» у контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага) (Левченко Ілля)
Поняття «соборності» та «рідної мови» у контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага) (Котляр Олександра)
Поняття «соборності» та «рідної мови» у контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага) (Кухарук Уляна)
Поняття «соборності» та «рідної мови» у контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага) (Сморжевська Оксана)
Поняття «стиль мислення»: функціональність, зміст, інструментальний потенціал (Ясь Олексій)
Поняття «точка зору» та аспекти його дослідження (Алексієвець Оксана)
Поняття літератури та інші есе (збірка) (Тодоров Цвєтан)
Поняття особистого обов'язку та його соціальне значення в філософії Мішеля де Монтеня (Брижнік Віталій)
Поняття самопізнання у Сковороди і Сократа : компаративне дослідження (Фізер Джон)
Поняття трансцендентного у Філона Олександрійського (Завідняк Богдан)
Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі (Дячук Леонтій)
Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди (Шевельов Юрій)
Популізм – складова діяльності українських політичних партій (Бурдяк Віра)
Популізм – складова діяльності українських політичних партій (Макар Юрій)
Популізм у діяльності регіональних політичних еліт (на прикладі Вінниччини) (Горбатюк Микола Володимирович)
Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті – 1580-ті рр.) (Ковбасюк Стефанія)
Порабощаемый народъ (рос.) (Грінченко Борис)
Поразка демократії (Карстен Франк)
Поразка демократії (Бекман Карел)
Порівняльне правознавство у ХІХ - ХХ століттях: проблеми становлення (Кресін Олексій)
Порівняльний аналіз концепцій споглядання божества у Філона Олександрійського та філософів середньовіччя (Завідняк Богдан)
Порівняльний аналіз українських та корейських весільних обрядів (Гонґ Соґу)
Порохівні старої Печерської фортеці (Толочко Леся)
Портрет невідомої жінки з образотворчого зібрання НМІУ (Орлик Марія)
Портрет невідомої жінки з образотворчого зібрання НМІУ (Андріанова Олена)
Портрет невідомої жінки з образотворчого зібрання НМІУ (Біскулова Світлана)
Портрет невідомої жінки з образотворчого зібрання НМІУ (Форманюк Тетяна)
Портрет співробітника Харківського історико-краєзнавчого музею імені Григорія Сковороди у 1946 та 1947 роках (Дейнеко Сергій)
Сторінки:  1 ... 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ... 173