Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ... 173
Поетоніміка модерністської та постмодерністської прози (Доценко Марія)
Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських письменних пам'яток (Гнатенко Людмила)
Пожежні каски (Єрмаков Микола)
Поза межами краси (Чижевський Дмитро)
Позасловникова лексика у творах Василя Стуса (Галів Уляна)
Позиції (Дерріда Жак)
Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту (Сидорук Тетяна)
Позиції та завдання сучасного українського консерватизму (Гай-Нижник Павло)
Позиція В. Чорновола щодо формулювання питання про політичне майбутнє України в «Декларації принципів УГС» (Деревінський Василь)
Покажчик змісту томів I-XX (1898—1902) («Літературно-науковий вістник»)
Покажчик змісту. №1-57 (1922-1933 р.р.) («Літопис революції»)
Покажчик праць з історії України Сергія Олеговича Павленка (2006-2016 рр.) (Клепак Аліна)
Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945-1998 рр.) (Здіорук Сергій)
Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945-1998 рр.) (Гриневич Людмила)
Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945-1998 рр.) (Здіорук Олена)
Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств (Лесик Лілія)
Покійник, якому не дають вмерти (Бжеський Роман)
Поклик дужого чину (збірка) (Погрібний Анатолій)
Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори (Віштак Інна)
Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї Природи (Адо П'єр)
Полабо-слов'янська проблематика у польській історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (Рудь Микола Олексійович)
Полабські слов'яни і німці наприкінці Х століття (Рудь Микола Олексійович)
Полеміка в українському суспільстві стосовно ОУН та УПА (Кульчицький Станіслав)
Полеміка між Михайлом Максимовичем і Миколою Костомаровим з приводу монографії «Богдан Хмельницький» (Пінчук Юрій)
Полеміка футуристів з Хвильовим у період ПРОЛІТФРОНТу (Ільницький Олег)
Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика (Ткачук Руслан)
Полемічний твір Клірика Острозького «Исторіа о листрикійскомъ синодѣ»: історіографічні традиції і «флорентійсько-берестейські» контексти відповіді православних на виклики часу (Тимошенко Леонід)
Політехнізація вищої педагогічної школи доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Політехнічні митарства повоєнної вищої педагогічної школи УРСР (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Політизація російського етнічного фактору в Україні. 1917 р. (Устименко Володимир Михайлович)
Політика (Арістотель)
Політика Австро-Угорщини стосовно українського питання в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Григорук Наталія)
Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США (Криворучко Наталія)
Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського (Кривошея Ігор)
Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського (Якименко Людмила)
Політика соціалістичного уряду Іспанії в сфері малого та середнього бізнесу (1982–1996 рр.) (Годлевська Валентина)
Політика Федеративної Республіки Німеччина щодо нових незалежних держав Центрально-Східної Європи в 1990-х роках (Харлан Ганна)
Політико-економічні бар'єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу (Приходько Ірина)
Політико-мовна ідентичність громадян України: стан та тенденції розвитку (Хомрач Вікторія)
Політико-правові неузгодженості Закону «Про волонтерський рух» та питання неприбуткової діяльності в Україні (Шевченко Анастасія Ростиславівна)
Політико-психологічний аспект українського організованого націоналізму 40-х–50-х років XX ст. (Туренко Вікторія)
Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення (Крюков Олексій)
Політична взаємодія рівнів влади в сучасній Україні: специфіка та напрямки демократизації (Цурканова Ірина)
Політична влада в Україні: проблеми легітимації та модернізації (Висоцький Олександр)
Політична діяльність християнсько-консервативної течії наприкінці XIX – на початку XX ст. (Кліш Андрій)
Політична енциклопедія (Левенець Юрій)
Політична енциклопедія (Шаповал Юрій Іванович)
Політична етика Ґанді (Ґальтунґ Юган)
Політична етика Ґанді (Несс Арне)
Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики (Нагорна Лариса)
Сторінки:  1 ... 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ... 173