Костянтин Тищенко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Костянтин Тищенко

Український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук, професор.
30.07.194123.07.2023
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Чижі» — християни, «Шуби» — партизани VIII століття Наук. Стаття 2011
24-а перська сатрапія в історії України Істор. Стаття 2013
Sfera di vetro romana nei contesti gotici in Ucraina (A Roman glass sphere in Gothic contexts in Ukraine) (італ.) Наук. Праця 2021
Аббасиди проти Омейядів: топонімічний слід в Україні Наук. Стаття 2011
Алани на Сіверщині: Ходуня, Вовна, Олтар Наук. Стаття 2013
Аланський пласт топонімії Хорватії Наук. Стаття 2012
Аланські й слов'янські топоніми в Італії Наук. Стаття 2013
Анти і хохли – гунські назви-ровесниці Наук. Стаття 2006
Античні контексти топонімії Сіверщини Істор. Стаття 2016
Араби на Півночі Істор. Стаття 2009
Асиміляція середньовічних меншин до української мовної спільноти Наук. Стаття 2015
Бактрійські греки і буддизм у топонімічних маркерах в Україні Наук. Стаття 2014
Відродження кельтологічної концепції О. Шахматова: нові факти мови та історії Наук. Стаття 2013
Візантійські греки й вірмени на Ромні та Сеймі (топонімічні контексти) Наук. Стаття 2020
Віртуальна версія лінгвістичного навчального музею: актуальність створення та структура експозиції Наук. Стаття 2019
Всеслов'янські складники української мови Наук. Стаття 2010
Всеслов'янськість мови українців Наук. Стаття 2012
Гени, мова, Україна Істор. Стаття 2012
Ґорґани, Свірж, Стрибіж: наші вічні сусіди – іранці Наук. Стаття 2008
Дербентський вектор українських мовних контактів Наук. Стаття 2020
Десять історичних свідків прадавности української мови Наук. Стаття 2023
До етимології етноніма кімерійців Наук. Стаття 1997
Дорога Бузька до Кубраківки Наук. Стаття 2022
Елліністичний Єгипет у Галичині Наук. Стаття 2017
Забуті ґабри-вигнанці. Частина 1 Наук. Стаття 2009
Забуті ґабри-вигнанці. Частина 2 Наук. Стаття 2010
Золотоординські топоніми Лівобережжя Наук. Стаття 2021
Зороастрійський пласт топонімії Європи Наук. Стаття 2009
Іншомовна історія українців: 2300 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, топонімах і прізвищах Наук. Праця 2018
Історичний контекст Обести: від Ємадикина до Коцупіївки Наук. Стаття 2012
Контури лексико-топонімічної стратиграфії України і етногенез українців Наук. Стаття
Мадярський пласт у топонімії України: імена Арпадидів Наук. Стаття 2007
Месопотамський слід у топонімії України Наук. Стаття 2013
Метатеорія мовознавства Наук. Праця 2000
Метатеорія мовознавства у своєму часі й соціумі Наук. Стаття 2021
Мовне дзеркало правічного степу Наук. Стаття
Мовні свідчення протофінської присутності у Західній Європі Істор. Стаття 2001
Монґольська топонімія у Центральній Європі Наук. Стаття 2005
Основи мовознавства. Системний підручник Наук. Підручник 2007
Пам'ять про візантійських яковитів і мелекитів: 1500 років у топонімії України Наук. Стаття 2021
Парфія і волхви Наук. Стаття 2009
Парфянський пласт українських прізвищ Сіверщини: Коперсаки, Подопригори, Дейнеки Істор. Стаття 2018
Перська сатрапія у Скіфії: топонімічні контексти Істор. Стаття 2013
Пізній рим і алани у топонімії Європи Наук. Стаття 2013
Поки живі українські діалекти – живе Україна Публ. Стаття 2001
Половецький світ як транслятор давніших етнічних впливів Істор. Стаття 2013
Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р.) Наук. Стаття 2014
Походження назв літописних слов'янських племен. Частина 1 Наук. Стаття 2005
Походження назв літописних слов'янських племен. Частина 2 Наук. Стаття 2006
Прадавні сліди кельтів у топонімії Туреччини Істор. Стаття 2006
Прадавність української мови, віддзеркалена в мовах сусідів. 1 Наук. Стаття 2023
Прадавність української мови, віддзеркалена в мовах сусідів. 2 Наук. Стаття 2023
Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія Наук. Стаття 2017
Ранні фінські запозичення з індоєвропейських мов Наук. Стаття 2000
Репліки античного Єгипту в назвах міст України Наук. Стаття 2015
Родичі Єсмані Наук. Стаття 2011
Рясний осінній ужинок: інтерв'ю з професором Констянтином Тищенком Наук. Стаття 2011
Сирійський пласт топонімії України візантійського часу Наук. Стаття 2020
Сирійський пласт топонімії України часів Халіфату Наук. Стаття 2020
Системні докази гунського пласту топонімії України Наук. Стаття 2023
Слід тунґусів, маньчжурів і монґолів у топонімії України Наук. Стаття 2014
Сорокові бальчики (Алтайські топоніми Сумщини) Наук. Стаття 2009
Східні й західні церкви IV-VI ст. в топонімії України (1) Наук. Стаття 2006
Східні й західні церкви IV-VI ст. в топонімії України (2) Наук. Стаття 2007
Східні церкви й пелагіанство у топонімії України Наук. Стаття 2007
Топоніми Бистрик, Білокопитове, Шалигине, Яструбщина виникли у арабо-візантійський час Наук. Стаття 2020
Топоніми від основи Pers-/ Pars- у Швеції Наук. Стаття 2010
Топонімічний слід арабів-християн у Східній Європі: нові дані до витоків сучасних національних ідентичностей Істор. Стаття 2020
Топонімічний слід в Україні арабо-хозарської війни 713–737 років Наук. Стаття 2010
Тюринґи – ґерманське плем'я з гунськими зв'язками Наук. Стаття 2005
У ті дні, в ті далекі дні (Перший у світі сюжетний текст) Наук. Стаття 2018
Українська частина іранської топонімії Європи Наук. Стаття 2006
Українська частка історії Риму Наук. Стаття
Український східний світ: ґаламаґи, витязі. Частина 1 Наук. Стаття 2020
Український східний світ: ґаламаґи, витязі. Частина 2 Наук. Стаття 2020
Українські мовні контакти: три пласти фінізмів Наук. Стаття 2018
Чи утворюють перські географічні назви лексичну підсистему? Істор. Стаття 1996
Переклади:
Твори у восьми томах. Том 1 (вид. 1969) (авт. Гі де Мопассан) Худ. Новела
Твори у восьми томах. Том 8 (вид. 1972) (авт. Гі де Мопассан) Худ. Роман
Твори у восьми томах. Том 8 (вид. 1972) (авт. Гі де Мопассан) Худ. Роман