Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 ... 459
Тудун (Галенко Олександр)
Тука-Тимуриди і західні землі улусу Джучі в кінці XIII–XIV ст. (Гулевич Владислав)
Тульчинська лінія магнатського роду Потоцьких: методологія та методи дослідження (Чубіна Тетяна)
Тульчинська округа («Матеріали до опису округ УСРР»)
Турецкая политика Богдана Хмельницкого (рос.) (Крип'якевич Іван)
Турецька політика Б. Хмельницького (Матеріали) (Крип'якевич Іван)
Турецьке підданство гетьмана Петра Дорошенка: умови та церемоніал його визнання (Григор'єва Тетяна Юріївна)
Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.) (Бачинська Олена)
Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів (Туранли Ферхад)
Турецький мандрівник Евлія Челебі про фортеці Полтавщини середини ХVІІ ст. (Тимченко Віктор Миколайович)
Турецький похід у Правобережну Україну 1674 року (Крикун Микола)
Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії (Маслак Володимир)
Турецькі й татарські набіги XV–XVII ст. на українські землі у наукових дослідженнях учених Прикарпаття (Тимів Іван)
Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. (Туранли Ферхад)
Турецькі шаблі з колекції Запорізького обласного краєзнавчого музею (Шевцов Андрій С.)
Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття (Дашкевич Ярослав)
Туреччина й українсько-турецькі відносини в науково-педагогічній діяльності А.П. Ковалівського (Черніков Ігор)
Туреччина, Крим і політика Богдана Хмельницького: перші місяці повстання (Федорук Ярослав)
Турівське князівство в X–XIII ст.: стан і перспективи історичних досліджень (Сівко Аркадіуш)
Тустань. Давньоруська наскельна фортеця (Рожко Михайло)
Тучинське Погориння: минувшина та сьогодення (Вінічук В'ячеслав)
Тюремне ув’язнення у Гетьманщині середини ХVІІІ ст. як фільтр від незнайомців (за матеріалами Стародубського полку) (Сапронов А. Л.)
Тюрки, їх мови та літератури. І. Тюркські мови. Випуск 2 (Кримський Агатангел)
Тюрки, їхні мови та літератури (Кримський Агатангел)
Тюркська альтернативна етимологія гідроніма КОДИМА (Бушаков Валерій)
Тюркські джерела до історії України (Туранли Ферхад)
Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства (Туранли Ферхад)
Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України (Вронська Тамара)
Тютюнова промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Москалюк Микола)
Тягар прагматизму, або Олександр Барвінський у світлі сучасності (Чорновол Ігор)
У 50-річчя Зимового Походу Армії УНР (Грінченко Ф.)
У 50-річчя Зимового Походу Армії УНР (Крат Михайло)
У 700-ліття Львова (Андрусяк Микола)
У борні з козацькою фортуною (специфіка одного літературного образу «гетьманського подвигу» С.Жолкевського у війні з С.Наливайком) (Вирський Дмитро)
У боротьбі з німецькими спецслужбами (1943–1944 рр.). Виявлення фальшивих документів і нагород (Чайковський Анатолій)
У великому рейді (Громенко Михайло)
У взаєминах із сiверянами на шляху утвердження єдиної незалежної соборної України (з нагоди 125-рiччя вiд дня народження Iвана Огiєнка) (Терлецький Віктор)
У витоків італійської дипломатії доби відродження: політико-дипломатичний портрет Данте Аліг’єрі (1265–1321) (Ціватий Вячеслав)
У витоків формування зовнішньої політики і моделей французької, італійської та іспанської дипломатії доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): проблеми інституціонального розвитку (Ціватий Вячеслав)
У війни не жіноче обличчя (Алексієвич Світлана)
У війну і по війні (Підреза Григорій)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2018) (Глотов Сергій)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2018) (Глотова Анастасія)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2018) (Воронова Анастасія)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2018) (Руденко Юрій)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2018) (Путята Дмитро)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2019) (Воронова Анастасія)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2019) (Глотова Анастасія)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2019) (Глотов Сергій)
У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту (вид. 2019) (Руденко Юрій)
Сторінки:  1 ... 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 ... 459