Анатолій Філінюк
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Анатолій Філінюк

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Демографічні, соціально-станові трансформації польської меншини у Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття в контексті сучасної історіографії Істор. Стаття 2016
Зовнішня політика Росії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. та її вплив на геополітичне положення Правобережної України Істор. Стаття 2004
Литовські статути в Подільській губернії у першій половині XIX ст.: данина традиції чи правові рудименти? Істор. Стаття 2013
Міжнаціональні взаємини у Правобережній Україні наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст.: аналіз української історіографії ХІХ – початку ХХ ст. Істор. Стаття 2015
Нові явища в господарському розвитку Правобережної України на зламі ХVІІІ-ХІХ ст. Істор. Стаття 2013
Поділи Речі Посполитої та українське питання у вітчизняній історіографії Істор. Стаття 2020
Політика російського царизму щодо інкорпорації Правобережної України на межі XVIII-XIX століть: питання політичного статусу Істор. Стаття 2003
Рекрутська повинність як засіб покарання російським самодержавством поляків Правобережної України за участь у повстаннях 1830–1831 та 1863 років Істор. Стаття 2017
Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII–XIX століть Істор. Стаття 2001