Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 ... 510
Світлина «Комбат»: міф і реальність (Турченко Федір)
Світло духовності і культури (3 історії Києво-Печерської лаври ХVІІ-ХVІІІ ст.) (Кагамлик Світлана)
Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 22–23 травня 2013 р. (Збірник статей)
Світло людей (Овсієнко Василь)
Світова революція та Україна: конфлікти у керівництві КП(б)У (1918–1919 рр.) (Васильєв Валерій Юрійович)
Світовидові коні (Горностаєва Мирослава)
Світогляд еліти Гетьманщини початку XVIII ст. з перспективи сучасних польських дослідників (Маслак Володимир)
Світогляд М.П. Драгоманова (Лукеренко Владислав)
Світоглядні орієнтири українського соціуму у світлі іконографії Страшного Суду XV–XVIII ст. (Григорак Анастасія)
Світоглядні переконання та ідейно-патріотичні засади буття підпільників і повстанців (Бунь Зіновій)
Світська держава як надбання середньовічної університетської традиції полеміки та наукових дискусій (Кушинська Лариса)
Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів (Кононенко Василь)
Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848 - 1914) (Валявська Катерина)
Світять, як зорі, світять могили! (Маланюк Євген)
Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки (Куромія Гіроакі)
Сводки о погоде в киевском летописном своде начала ХIII в. (рос.) (Вілкул Тетяна)
Своєрідна група української ранньомодерної кераміки на Переяславщині (Юрченко Олександр)
Своєрідність київського маґдебурзького права: нотатки на марґінесі нової книги про Київ кінця XV – першої половини XVII століть (Капраль Мирон)
Сволок із колекції Запорізького краєзнавчого музею (Яценко Світлана)
Свѣдѣнія о старѣйшихъ членахъ рода Лазаревскихъ (рос.) (Лазаревський Олександр)
Связи Киева с Византией во второй половине ХIII–ХIV вв. (рос.) (Івакін Гліб)
Свята Йоанна (Шоу Джордж Бернард)
Свята Ольга в епосі України (Мицько Ігор)
Святе місце (Чужа Федір)
Святе Різдво на хуторі (Барвінок Ганна)
Святилище Ареса в Коцюбинчиках на Західному Поділлі в контексті егейських впливів на пантеон царства сколотів (Бандрівський Микола)
Святитель Іов Борецький як перший ректор Київської братської школи – Київської православної богословської академії (1615 – 1618; † 1631) (Клос Віталій)
Святі і грішні (Ремені Нік)
Святкування 300-річчя «возз'єднання» України з Росією як прояв національної політики в СРСР (Ніколаєць Юрій)
Свято української науки (З приводу ювілею Олександра Петровича Оглоблина) (Полонська-Василенко Наталія)
Святополк Окаянний (Джеджула Юрій)
Святослав (Скляренко Семен)
Святослав (вид. 2004) (Скляренко Семен)
Святослав у Слові (Молінні) Даниїла Заточника (Филипчук Олександр)
Священики Ісаєвичі: спроба реконструкції історії сім’ї парафіяльного духовенства XVIII ст. за матеріалами облікових джерел церковного походження (Дмитренко Віталій Анатолійович)
Священний вогонь (Палійчук Олекса)
Северин Наливайко (Мишко Дмитро)
Северин Наливайко і революційний рух брацлавського міщанства (1594-1596) (Винар Любомир)
Северинівське городище скіфського часу: екогосподарський аспект досліджень (Горбаненко Сергій)
Северное Причерноморье в 1400-1442 г. и возникновение Крымского ханства (рос.) (Гулевич Владислав)
Северяне в датированной части Повести временных лет (рос.) (Кириченко Максим)
Северяне в еврейско-хазарской переписке: проблемы историографии (Кириченко Максим)
Северяне в недатированной части Повести временных лет (рос.) (Кириченко Максим)
Сезонне відхідництво на Південь України та його вплив на повсякденне життя козаків Наддніпрянської України наприкінці ХІХ століття (За спостереженнями парафіяльних священиків) (Бачинська Олена)
Сеймик Київського воєводства і сейм 1645 року (Кулаковський Петро)
Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587–1632) (Вінниченко Олексій)
Сеймики та з'їзди шляхти Львівської, Перемишльської і Сяноцької земель Руського воєводства в останній чверті XVI – першій половині XVII ст. (Вінниченко Олексій)
Секретар Ради революційних повстанців України (махновців) Петро Рибін: портрет анархіста (Боровик Микола)
Секретна місия Українця в Берлинї р. 1791 (Грушевський Михайло)
Секретне слідство про «Исповедь Наливайко» К.Ф. Рилєєва року 1825 (Оксман Юліан)
Сторінки:  1 ... 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 ... 510