Віктор Петров
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Віктор Петров

(В. Домонтович, Віктор Бер)
Український письменник, філософ, соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик і культуролог.
10.10.189408.06.1969
Німеччина, Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Людина, що сміється» Публ. Не визначено 1930
Акад. Володимир Гнатюк у своїх фольклорних студіях Істор. Стаття 1926
Академік Ф. М. Колесса і його книга «Українська усна словесність» Наук. Стаття 1940
Аліна й Костомаров Люб. Оповідання 1929
Антропологічні особливості українського народу Істор. Стаття 1947
Без ґрунту Худ. Роман 1943
Болотяна люкроза (фрагмент: Університетські роки) Істор. Не визначено 1948
Вірування в вихор і чорна хороба Наук. Стаття 1926
Вступна стаття до розвідки В.П. Петрова «Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса «Несучасність сучасної людини»)» Наук. Стаття 2015
Гр. Сковорода в «Очерке развитая р. философии» Шпета Наук. Рецензія 1926
Дівчина з ведмедиком. Болотяна лукроза Худ. Не визначено
Доктор Серафікус Худ. Роман 1929
Доктор Серафікус. Без ґрунту Худ. Роман
Драматична поема Л. Українки «Кассандра» Наук. Стаття 1946
Екскурси в мистецтво Наук. Стаття 1946
Етногенез слов'ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика Істор. Праця 1972
Зарубинецкий могильник (По материалам раскопок В.В. Хвойки в 1899 г.) (рос.) Істор. Стаття 1959
Зарубинецько-корчуватівська культура Середнього Подніпров’я і синхронні культури суміжних територій Істор. Стаття 1961
Імена скіфських божеств у Геродота Істор. Стаття 1963
Історична географія та проблеми слов'янського етногенезу на матеріалах гідронімії (Гідронімія Росі й Надросся) Істор. Стаття 1966
Історична топографія Києва (Першопочатки міста) Істор. Стаття 1964
Історіософічні етюди Публ. Стаття 2008
Історіософічні етюди (вид. 1946) Істор. Стаття 1946
Казематні поезії Тараса Шевченка (квітень-травень 1847 р.) Наук. Стаття 1947
Кузьма-Дем'ян в українському фольклорі Наук. Стаття 1930
Куліш і Шевченко (До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 роках) Наук. Стаття 1925
М.Ф. Сумцов як історик етнографії Наук. Стаття 1926
Маси, техніка й лібералізм (3 приводу книги Хозе Ортеґи і Ґассет «Повстання мас») Істор. Стаття 1948
Матеріяли до історії приятелювання Куліша й Шевченка р. 1856–1857-го Наук. Стаття 1926
Матеріяли до історії співробітництва Куліша в «Современникѣ» Некрасова р. 1852—3 Істор. Стаття 1927
Місце фольклору в краєзнавстві Наук. Стаття 1925
Мітологема «сонця» в укр. нар. віруваннях та візантійсько-гелліністичний культурний цикл Наук. Стаття 1927
Наш час, як він є (З приводу статті Нормана Казнса «Несучасність сучасної людини»…) (вступна стаття О.В. Яся) Істор. Стаття 2015
Нова генетична теорія походження заговорів Наук. Рецензія 1923
Нові українські варіанти легенди про походження лихих жінок Наук. Стаття 1928
Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: життя, ідеологія, творчість. Том 1 Наук. Нарис 1929
Перебування Куліша на Україні влітку року 1856-го Істор. Стаття 1927
Подсечное земледелие (рос.) Наук. Праця 1968
Потебня й Лотце Наук. Рецензія 1924
Походження українського народу Істор. Праця 1947
Про зміну археологічних культур на території УРСР у V ст. н.е. Істор. Стаття 1965
Проблеми епохи Публ. Стаття 1947
Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства Наук. Нарис 1946
Проза. Три томи. Том І Худ. Не визначено
Проза. Три томи. Том ІІ Худ. Не визначено
Проза. Три томи. Том ІІІ Худ. Не визначено
Ранньослов’янські пам’ятки корчацького типу Істор. Стаття 1962
Рецензія на: Dmitrij Zelenin. Russische (Ostslavische) Volkskunde Наук. Рецензія 1927
Рецензія на: А. Ковалівський, Розвиток етичних поглядів Гр. Сковороди в звязку з ного життям, Харків 1924 Наук. Рецензія 1925
Рецензія на: М. Ю. Брайчевський. Біля джерел слов’янської державності Істор. Рецензія 1965
Різдво р. 1846 Істор. Стаття 1928
Розвідки. Том 1 Наук. Нарис 2013
Розвідки. Том 2 Наук. Нарис 2013
Розвідки. Том 3 Наук. Нарис 2013
Самотній мандрівник простує по самотній дорозі Худ. Не визначено
Скифская генеалогическая легенда (рос.) Істор. Стаття 1963
Слов'яни і Візантія. Про зміну археологічних культур на території України в V-VII ст. н. е. Істор. Стаття 1965
Спроби монографічного дослідження села Наук. Рецензія 1925
Сучасний образ світу. Криза класичної фізики Наук. Стаття 1947
Тарас Шевченко р. 1847 та його "Казематні вірші" Наук. Стаття 1947
Тарас Шевченко як поет нації Публ. Нарис 1946
Теорія «нероблення» Гр. Сковороди Наук. Стаття 1926
Українська інтелігенція - жертва большевицього терору Істор. Стаття 1955
Український фольклор (заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу) Наук. Праця
Українські культурні діячі Української РСР 1920-1940 Наук. Праця 1944
Християнство й сучасність Публ. Стаття 1947
Пов'язані твори:
«Доктор Серафікус» В. Домонтовича: Осмислення епохи через призму Біблійних символів (авт. Олександр Артамонов) Наук. Стаття 2014
Avant-gardist versus Neoclassicist: Viktor Domontovych's Early Novels (англ.) (авт. Мирослав Шкандрій) Наук. Стаття 2000
Віктор Петров: «скіфський сюжет» інтелектуальної біографії (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2010
Віктор Петров: становлення інтелектуала-гуманітарія (1913 – початок 1920-х рр.) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2013
Віктор Петров: Фокус долі (авт. В'ячеслав Брюховецький) Істор. Нарис 2013
Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого (авт. Віталій Андрєєв) Наук. Праця 2012
Діяльність В. Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН (1921–1933 рр.) (авт. Віталій Андрєєв) Істор. Стаття 2012
Документи В.П. Петрова в науковому архіві інституту археології НАН України (авт. Валентина Корпусова) Істор. Стаття 2005
Пам'яті Віктора Платоновича Петрова (авт. Євгенія Махно) Істор. Спогади 1975
Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української гуманітаристики (авт. Катерина Рубан) Істор. Рецензія 2010
Український Фуко чи французький Петров? Разюча схожість двох історіософів (авт. Джон Фізер) Наук. Стаття 1999