Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194
Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції (20–30-ті роки XX століття) (Борисенко Мирослав)
Сутнісні риси та періодизація історії ранньої американської філософії XVII – XIX століть (Соболєвський Ярослав)
Сутність взаємовідношення віри й розуму в християнсько-православній традиції (Яковенко Анатолій)
Сутність і характер ціннісних орієнтацій (Марчук Володимир Васильович)
Сутність масової свідомості у дискурсивних практиках (Карпенко Сергій)
Сутність мови (Гайдеґґер Мартін)
Сутність розуміння світогляду світською наукою (Яковенко Анатолій)
Сутність та зміст професійної етики офіцера Збройних сил України (Голик Микола)
Сутність та зміст професійної етики офіцера Збройних сил України (Гинда Стефанія)
Сутність та особливості «нетрадиційного» політичного насилля в контексті підкорення особи владному впливу (Соловйова Анна)
Сутність та особливості перекладу англомовного концепту «Preschool Education» у вимірі вітчизняного науково-освітнього простору (Мельник Наталія Іванівна)
Сутність та особливості формування концепту відчуження в екзистенціальній та неомарксистській філософії ХХ ст. (Іванчук Володимир)
Суть застави за Литовським Статутом (Товстоліс Микола)
Сучасна болгарська фантастика: ґенеза, жанрові модифікації та поетика (Сайковська Олена)
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації (Воронкова Валентина)
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації (Нікітенко Віталіна)
Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм (Стайн Джон Луїс)
Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд (Стайн Джон Луїс)
Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр (Стайн Джон Луїс)
Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації (Васильєв Євген)
Сучасна зовнішня енергетична політика Російської Федерації та її вплив на енергобезпеку України (Власюк Олександр)
Сучасна зовнішня енергетична політика Російської Федерації та її вплив на енергобезпеку України (Прейгер Давид)
Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями (Сухий Олексій)
Сучасна історіографія суспільно-християнського руху в хорватських та словенських землях наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (Буяк Богдан)
Сучасна культурно-соціальна антропологія: нові тенденції та здобутки (Боряк Олена)
Сучасна кумраністика: проблеми, концепції та історіографія (Черноіваненко Віталій)
Сучасна модель університетської освіти Німеччини (Мелінчук Наталія)
Сучасна монодрама як культурно-історичний феномен: генеза, поетика, рецепція (Бортнік Жанна)
Сучасна науково-технічна революція та її вплив на різні аспекти трудової діяльності людини (Коротяєв Сергій)
Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви (Орлова Тетяна)
Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демогеографічні процеси (Зубик Андрій)
Сучасна українська кухня (вид. 1984) (Шалімов Сергій)
Сучасна українська кухня (вид. 1984) (Шадура Олена)
Сучасна українська мова (Пономарів Олександр)
Сучасна українська мова (Різун Володимир)
Сучасна українська мова (Шевченко Людмила)
Сучасна українська мова. Морфологія (Білодід Іван)
Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах (Дячук Людмила)
Сучасна французька інтелектуальна думка про скептицизм та її літературні проекції (Мірошниченко Лілія)
Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС (Корнійчук Сергій)
Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС (Турінський Олександр)
Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС (Пєвцов Геннадій)
Сучасне українсько-польське пограниччя: державний кордон та ідентичність населення (Чмелик Роман)
Сучасний конституціоналізм (Шаповал Володимир)
Сучасний образ світу. Криза класичної фізики (Петров Віктор)
Сучасний погляд на проблему волоського права (Гримич Марина)
Сучасний словник з етики (Тофтул Михайло)
Сучасний соціокультурний дискурс паломництва (Хахалін Олександр)
Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ – початку ХХІ ст. (Орлова Тетяна)
Сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні (Сябро Анастасія)
Сторінки:  1 ... 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194