Іван Дзира
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Іван Дзира

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Внесок Євгена Перфецького в дослідження слов'янського літописання Істор. Стаття 2019
Давньоукраїнське літописання у вітчизняній історіографії початку ХХ ст. Істор. Стаття 2015
Давньоукраїнські літописи в національній історіографії 70–90-х рр. ХІХ ст. Істор. Стаття 2013
Давньоукраїнські літописи ХІ–ХІІІ ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр. Істор. Стаття 2013
До питання про офіційний характер історичних творів у Гетьманщині за Кирила Розумовського Істор. Стаття 2009
Дослідження давньоруського літописання в українській історіографії 1918–1935 рр. Істор. Стаття 2013
Запорізька Січ у художніх творах П. Куліша Істор. Стаття 2008
Історичні погляди Пантелеймона Куліша в романі «Чорна рада» Істор. Стаття 2004
Козацьке літописання 30-х - 80-х рр. XVIII ст: джерелознавчий та історіографічний аспекти Істор. Праця 2005
Критика джерел у «Короткому описі Малоросії» і «Лизогубівському літописі» Наук. Стаття 2001
Національно-визвольна війна в «Кратком описании о козацком малороссийском народе» П. Симоновського Істор. Стаття 2000
Олена Апанович як дослідник українського літописання Істор. Стаття 2011
Південні слов'яни в українському літописанні ХVІІ ст. Істор. Стаття 2011
Політико-правовий рівень національної свідомості за матеріалами історико-літературних пам’яток 30-80-х років ХVІІІ ст. Істор. Стаття 2002
Тематика козацьких літописів Лівобережжя середини - другої половини XVIII ст. Істор. Стаття 2000
Узагальнюючі праці з українського літописання у вітчизняній історіографії кінця ХІХ — початку ХХ ст. Істор. Стаття 2017
Українське літописання XV-XVIII століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років Істор. Стаття 2012
Українське літописання у науковій спадщині І.Я. Франка Істор. Стаття 2010
Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр. Істор. Стаття 2011
Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр. Істор. Стаття 2015
Українські літописи в науковій спадщині Олександра Лазаревського Істор. Стаття 2009
Українсько-російські взаємини кінця 20-х рр. XVIII ст. на сторінках «Краткого журнала о поездке в Москву гетмана Даниила Апостола» Істор. Стаття 2008