Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459
Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти (Блануца Андрій)
Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти (Ващук Дмитро)
Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти (Гурбик Андрій)
Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти (Черкас Борис)
Україна і Москва і історичних взаєминах (Драгоманов Михайло)
Україна і Німеччина у Другій світовій війні (Косик Володимир)
Україна і польсько-чеські відносини 1918-1920 років (Кірсенко Михайло)
Україна і Польща в світлі інтеґраційних процесів початку ХХІ століття (Котляр Юрій Вадимович)
Україна і Польща: Шляхами міждержавних взаємин: збірник наукових праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин (Збірник статей)
Україна і російська культурна експансія до 1917 року (спроба періодизації) (Яцина Олег)
Україна і російський уряд у середині XVIII віку. З приводу новознайденого журнала про перебування в Київі цар. Лизавети в 1744 р. (Щербина Володимир)
Україна і Росія в другій половині XVII-XVIII ст.: самобутність та інтеграція (Смолій Валерій)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1. Українські проекти в Російській імперії (Верстюк Владислав)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1. Українські проекти в Російській імперії (Горобець Віктор Миколайович)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1. Українські проекти в Російській імперії (Толочко Олексій)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 2: Радянський проект для України (Гриневич Владислав)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 2: Радянський проект для України (Даниленко Віктор)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 2: Радянський проект для України (Кульчицький Станіслав)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 3. Новітній український державотворчий процес (Кульчицький Станіслав)
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 3. Новітній український державотворчий процес (Парахонський Борис)
Україна і Росія: дев'ятий вал чи китайська стіна (Горбулін Володимир)
Україна і Росія. Соціяльно-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960 (Кононенко Костянтин)
Україна і середземноморський простір (Січинський Володимир)
Україна і Схід (Дашкевич Ярослав)
Україна і Центральні держави: прелюдія окупації 1918 року (Пиріг Руслан)
Україна й українці в офіційному та медійному дискурсах сучасної Польщі (перша половина 1990-х років) (Хахула Любомир)
Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія (Збірник статей)
Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) (Кульчицький Станіслав)
Україна між Польщею та Росією (Луняк Євген)
Україна між Сходом і Заходом (Каппелер Андреас)
Україна між Сходом і Заходом: до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку. (І половина XIX ст.) (Іванова Людмила)
Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.) (Збірник статей)
Україна на картах XІV - XV ст. Стан і проблематика досліджень (Дашкевич Ярослав)
Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV—XVIII ст.) (Дашкевич Ярослав)
Україна на межі політичного розриву з Московською державою в 1656 – першій половині 1657 рр. (Борисенко Володимир)
Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) (Литвин Володимир)
Україна на переломі до промислового капіталізму. Том 1 (Бровер Ізраїль)
Україна на переломі до промислового капіталізму. Том 2 (Бровер Ізраїль)
Україна на переломі, 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (вид. 1920) (Липинський В'ячеслав)
Україна на переломі, 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (вид. 1954) (Липинський В'ячеслав)
Україна на сторінках «Слов'янського світу», першого французького слов'янознавчого журналу (Борисюк Зоя)
Україна на цивілізаційному роздоріжжі (Залізняк Леонід)
Україна на шляху до Переяславської ради (Борисенко Володимир)
Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання (Реєнт Олександр)
Україна напередодні російсько-французької війни 1812 р. очима сучасника (Кравченко Володимир)
Україна під большевиками (1919–1939) (Пастернак Євген)
Україна під пануванням Золотої Орди (Ждан Михайло)
Україна під татарами і Литвою (Русина Олена)
Україна під час Другої світової війни 1938-1945 (Косик Володимир)
Україна під час Стародубської війни 1534-1537 років (Черкас Борис)
Сторінки:  1 ... 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459