Валентина Шандра
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Валентина Шандра

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.
Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Вдячне слово до професора Мацузато, але все-таки – для чого ж створювалися генерал-губернаторства у Російській імперії? Істор. Рецензія 2002
Всемогутність чи слабкість російської влади в Україні XIX ст.: у продовження однієї неординарної статті Істор. Рецензія 1999
Генерал-губернаторства в Україні: XIX - початок XX століття Істор. Праця 2005
Губернатор: його роль і місце у системі влади в Україні імперського її періоду Істор. Стаття 2007
Дворянство "українських ґуберній" Російської імперії у земському самоврядуванні (1860-ті рр. – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2020
До історії Київського генерал-губернаторства. Настанови Д.Г. Бібікова Істор. Стаття 1996
До історії одного адміністративно-територіального проекту кінця 1880-х років Істор. Документ 2006
Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії Істор. Стаття 2013
Донеччина: Адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) Істор. Нарис 2015
Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) Істор. Стаття 2020
Епізод із діяльності новоросійського і бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова Істор. Стаття 2002
Законодавче врегулювання тексту присяги (початок ХVІІІ – середина ХІХ століть): формула присяги Істор. Стаття 2007
Листи П.П. Чубинського з Архангельська до О.І. Кістяківської (1864–1865) Істор. Документ 1999
Малоросійське генерал-губернаторство (1802-1856): структура, штатний розпис, архів Істор. Стаття 1999
Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII ‒ початок ХХ ст.) Істор. Праця 2016
Про ази культури наукового дослідження Істор. Стаття 2000
Рецензія на: Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского; Крыжановский В.К. Дневники Істор. Рецензія 2004
Рецензія на: Коник О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) Істор. Рецензія 2013
Рецензія на: С. Єкельчик. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття Істор. Рецензія 2012
Совісний суд в Україні кінця ХVIII – першої половини ХІХ століття: структура, судові практики та архівні фонди Істор. Стаття 2009
Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. Істор. Стаття 2014
Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 1 Істор. Стаття 2014
У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів Істор. Праця 2016
Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством Істор. Стаття 2010