Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 ... 132
Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори (Дмитрієнко Марія)
Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори (Ясь Олексій)
Оцінка наукової спадщини Миколи Костомарова в українській зарубіжній історіографії (Ясь Олексій)
Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки (Маслій Олександра)
Очерки исторіи украинской литературы XIX столѣтія (Пєтров Ніколай)
Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 года по Ахтырскому уезду Харьковской губернии) (рос.) (Сумцов Микола)
Очерки начальной Руси (рос.) (Толочко Олексій)
П’ять років східного партнерства ЄС: результати та перспективи (Сидорук Тетяна)
Пiзнання й iнтерес (фрагмент) (Габермас Юрґен)
Павлин Свєнціцкий. Публіцистична, наукова та літературна його діяльність (Радзикевич Володимир)
Павло Гай-Нижник: бібліографічний покажчик (Гай-Нижник Павло)
Павло Грабовський (Дещо про його житє і діяльність) (Маковей Осип)
Павло Тичина: спроба критичної аналізи (Юринець Володимир)
Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм (Поліщук Володимир Трофимович)
Падіння Жукова у світогляді педагогів доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Падіння Заходу (фрагменти) (Шпенґлер Освальд)
Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст. (Панашенко Віра)
Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання (Гнатенко Людмила)
Паломницький жанр в історії української літератури (Білоус Петро)
Пам'ятаймо заповіді великого Кобзаря (Дорошенко Світлана)
Пам'яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету (Тарнавський Роман)
Пам'ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVII ст.) (Шинкарук Володимир)
Пам'ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі (Годованюк Олена)
Пам'ятна відзнака «Рушір 1945–2010» (Манзуренко Віталій)
Пам’ятна відзнака «Рейд УПА в Румунію 1949–2009» (Манзуренко Віталій)
Панас Мирний (Кирилюк Євген)
Пантелеймон Куліш і народна творчість. Статті та дослідження (Вертій Олексій)
Пантелеймон Куліш як реформатор українського віршування (Нахлік Євген)
Пантелеймон Куліш: до 170-річчя від дня народження (Нахлік Євген)
Пантелеймон Олександрович Куліш і його оповідання (Чернявський Микола)
Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: життя, ідеологія, творчість. Том 1 (Петров Віктор)
Панько Олелькович Куліш. Огляд його дїяльности (з ЛНВ) (Маковей Осип)
Парабола репертуарних ідентичностей Театру ім. І. Франка (Захаревич Михайло)
Парадигматика ліричного й епічного в «Кантос» Езри Паунда (Гон Олександр)
Парадигматичний аналіз думи «Про Олексія Поповича» (Грица Софія)
Парадокс про актора (Дідро Дені)
Параметри і взаємодія мов (Радчук Віталій)
Парламентаризм і виборче право в теоретичній спадщині Митрополита А. Шептицького (Прокоп Наталія)
Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції (Ясірова Юлія)
Пастирський лист перемиського епископа Максимілїяна Рилла (Кміт Юрій)
Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти українського народу (Огірко Олег)
Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу: проблеми і досвід (Шиприкевич Оксана)
Пацифізм і психологія української миролюбності (Вассиян Юліян)
Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи (Немченко Сергій)
Педагогічний музей Луганського інституту народної освіти (1925–1930 роки) (Принь Марина)
Педагогічні умови підготовки вчителя технологічної освіти до використання мультимедіа у майбутній професійній діяльності (Захаревич Микола)
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів (Залюбівська Оксана)
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів (Діденко Олександр)
Первісна міфологія українського фольклору (Давидюк Віктор)
Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ (Безручко Олександр)
Сторінки:  1 ... 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 ... 132