Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 ... 103
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Микола)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Леся)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Юрій Михайло)
Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації (Федорів Уляна)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Свєнціцька Віра)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Сидор Олег)
Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей (Боронь Олександр)
Спадщина у (пост)суспільстві: дисонанс, конфлікт чи пошук згоди? (Чепайтене Раса)
Специфіка функціонування структур української греко-католицької та руської провославної церков у східній Галичині в умовах радянської моделі державно-церковних відносин (1945-1965 рр.) (Лагодич Микола)
Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН (Косик Володимир)
Спис праць С.О. Єфремова [1895-1919] (Єфремов Сергій)
Список друкованих наукових праць акад. В.М. Перетца (Перетц Володимир)
Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу (Якубович Михайло)
Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: історико-філософський дискурс (Долга Ольга)
Співвідношення природно-господарських областей та господарсько-культурних типів (Сапожникова Галина)
Співвідношення природно-господарських областей та господарсько-культурних типів (Сапожников Ігор)
Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі (Руско Надія)
Співпраця Миколи Федюка та Михайла Осінчука з Національним музеєм у Львові (Гах Ірина)
Спільність і своєрідність (Наливайко Дмитро Сергійович)
Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології (Тьоніс Фердинанд)
Сповідні відомості церков: інформаційний потенціал та особливості використання при реконструкції родоводів (Лобко Наталія)
Спогади і роздуми (Жуков Георгій)
Спогади про село, якого нині немає на карті (Азарх Ірина)
Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам'ятаю і шаную (Роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)» (Близняк Микола)
Споруди Євгенія Федоровича Єрмакова у Києво-Печерській лаврі (Сіткарьова Ольга)
Способи відносної (релятивної) сполуки в українській мові (Смеречинський Сергій)
Спочатку був Шумер (Замаровський Войтех)
Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові (Коваль Алла)
Спроба локалізації місця проведення Коломацької ради 1687 р. (Мамалага Віталій)
Спроба проаналізувати твір О.С. Пушкіна «Обвалъ» (Машкін Анатоль)
Спроби монографічного дослідження села (Петров Віктор)
Спрямування англо-американського «комунітаризму» в світлі дискурсивної етики (Апель Карл-Отто)
Стабілізація грошового обігу в Україні (Козій Наталія)
Ставлення колективу Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка до політики десталінізації 1956 року (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сталін проти КПРС: два культи на початку десталінізації (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сталін проти КПРС: формування та крах культів (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Стандарт рівності: посібник пресової практики з гендерної перспективи (Штурхецький Cергій)
Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники (Садівничий Володимир)
Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945–1991 рр.): історіографія проблеми (Принь Олександр)
Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень (Моця Олександр)
Становлення і розвиток кооперативних організацій споживачів у країнах Європи (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) (Легошина Олена)
Становлення історично-романного мислення Пантелеймона Куліша: роман «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» у контексті його ранньої романтичної творчости (Івашків Василь)
Становлення музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в Бахмутському повіті, районі, окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (Принь Марина)
Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.) (Федорів Ірина)
Становлення Національної гвардії України та опрацювання її символіки (Карпов Віктор)
Становлення неофіційного антропонімікону Вінниччини (Павлюк Віта)
Становлення нового іспанського кіно в поставторитарний період (Годлевська Валентина)
Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс" (Левицька Олена)
Становлення символів Руського королівства (друга половина ХІІІ – початок ХІV ст.): версії, міфи й традиція (Ґречило Андрій)
Становлення соціал-демократичної ідеї в українському суспільстві в умовах політичного плюралізму (Глушкова Людмила)
Сторінки:  1 ... 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 ... 103