Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ... 112
Рефлексії до критики чистого розуму (Кант Іммануїл)
Рефлексія межі та категорія імперативу в філософській культурі Київської Русі (Киричок Олександр)
Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХІХ СТ. – перша половина ХХ ст.) (Рахмайлов Євген)
Реформа системи освіти в умовах консолідації демократичного режиму в Іспанії (Годлевська Валентина)
Реформування правоохоронних органів Іспанії в умовах консолідації демократії (Годлевська Валентина)
Реформування фінансової системи Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр.) (Годлевська Валентина)
Реформы гарнизонных войск Российской империи XVIII в. (на примере Киевского гарнизона) (рос.) (Назаренко Вадим Миколайович)
Рец. на вид.: Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії / Гол. ред. Я. Пеленський. — Київ-Філадельфія: Український письменник, 2015. — Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908–1917) (Ясь Олексій)
Рец. на кн.: Академія пам'яті професора Володимира Антоновича (16–18 березня 1993 р., м. Київ). Доповіді та матеріали. – К., 1994. – 269 с. (Ясь Олексій)
Рец. на кн.: Дашкевич Я. Україна і Схід / упоряд. Г. Сварник, А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: «Коло» (Ясь Олексій)
Рец. на кн.: Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819–1991): Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 320 с. (Ясь Олексій)
Рец. на кн.: Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. (серія «Грушевськіяна», т. 9) (Ясь Олексій)
Рец. на кн.: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) / за ред. В.А. Смолія. – К., 2014. – Ч. 1. – 587 с.; Ч. 2. – 650 с. (Буряк Лариса)
Рец. на: S. Abramowicz. Szkapa. («Die Klatsche»), z oryginału napisanego w żargonie żydowskim przełożył i objaśnieniami opatrzył Klemens Junosza (пол.) (Франко Іван)
Рецензія на книгу: Полонська-Василенко Н. Спогади (Ясь Олексій)
Рецензія на вид.: Архів Івана Крип'якевича: Інвентарний опис (Ясь Олексій)
Рецензія на д-р Смаль-Стоцький. Правописна справа (1926) (Кримський Агатангел)
Рецензія на кн.: Андрєєв В.М. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого. – Дніпропетровськ: Герда, 2012 (Ясь Олексій)
Рецензія на кн.: Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60–ті рр. ХІХ – 20–ті рр. ХХ ст.) (Ясь Олексій)
Рецензія на кн.: Калакура Я.С. Методологія історіографічного дослідження: науково-методичний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 319 с. (Ясь Олексій)
Рецензія на кн.: Ковальський М.П. Етюди з історії Острога: Нариси / Передм. І. Пасічника. – Острог: Острозька Академія, 1998. – 288 с. (Ясь Олексій)
Рецензія на кн.: Ковальський М.П. Етюди з історії Острога: Нариси / Передм. І. Пасічника. – Острог: Острозька Академія, 1998. – 288 с. (Пінчук Юрій)
Рецензія на кн.: Масненко В.В. Історичні концепції М.С. Грушевського та В.К. Липинського: Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років. – Київ-Черкаси, 2000. – 284 с. (Ясь Олексій)
Рецензія на кн.: Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: монографія / за наук. ред. О.О. Салати. – Київ: Київський університет імені Б. Грінченка, 2017. – 288 с. (Ясь Олексій)
Рецензія на книгу Андрія Портнова «Упражнения с историей по-украински» (рос.) (Ґєрасімов Ілья)
Рецензія на книгу Володимира Кулика "Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки" (Мозер Міхаель)
Рецензія на книгу Міхаеля Мозера "Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych (25 February 2010–28 October 2012)" (англ.) (Кулик Володимир)
Рецензія на книгу Річарда Сакви "Frontline Ukraine" (англ.) (Вілсон Ендрю)
Рецензія на книгу: Верба І., Жицька Л. Володимир Іконников – дослідник історії Росії (Ясь Олексій)
Рецензія на книгу: Л.М. Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.) (Гай-Нижник Павло)
Рецензія на книгу: Маґочiй П.-Р. Україна: історія її земель та народів (Ясь Олексій)
Рецензія на: Chauvin V. Bibliographie des ouvrages arabes ourelatifs aux Arabes, publies dans l’Europe chretienne de 1810 à 1885 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Dmitrij Zelenin. Russische (Ostslavische) Volkskunde (Петров Віктор)
Рецензія на: Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy / Архівна спадщина у співпраці Польщі і України (Кот Сергій)
Рецензія на: Le Koran. Traduction nouvelle par M. Kasimirski (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraniči (Ґречило Андрій)
Рецензія на: Tausend und eine Nacht, aus dem arabischen übertragen von Max Henning (Кримський Агатангел)
Рецензія на: А. Ковалівський, Розвиток етичних поглядів Гр. Сковороди в звязку з ного життям, Харків 1924 (Петров Віктор)
Рецензія на: Абу-Казимові капці. Арабська казка. Переробив І. Франко (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941 (Кот Сергій)
Рецензія на: Галицко-русский вестник. 1894, № 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гинцбург Д. Основы арабского стихосложения (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Годлевська В. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982–1996 рр.) (Алексієвець Леся)
Рецензія на: Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гринченко. Народные спектакли. Чернигів, 1900 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Жарко Я., Оповідання. Полтава, 1899; Байки СПб., 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 2-3 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 1 (Кримський Агатангел)
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ... 112