Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ... 124
Періодизація впливу аграрних реформ доби «відлиги» на повсякдення педінститутів УРСР (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Періодизація впливу освітніх реформ на освітянське повсякдення доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Періодизація розвитку мовного питання у вищій педагогічній школі часів «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві – 50-ті роки ХІХ століття (Старков Валерій)
Періодика України 1917–1940 рр. як історичне джерело (Рудий Григорій)
Періодика часів Української Держави про національне мистецтво (Рудий Григорій)
Персонажі вертепу: Запорожець (Федас Йосип)
Персональна бібліографія істориків діаспори (Ясь Олексій)
Персональна бібліографія істориків України (Матеріали до бібліографії бібліографій) (Ясь Олексій)
Перспектива (Бубер Мартін)
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ (Збірник статей)
Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії сухопутних військ (Збірник статей)
Перспективи розвитку та удосконалення державного устрою України: унітаризм чи федералізм? (Міщук Володимир)
Перунове полум'я: Міфологія та обрядовість слов'янських гончарів (Рахно Костянтин)
Перша документація української економічної літератури (Биковський Лев)
Перша світова війна в сучасній німецькомовній історіографії: теми й концептуальні ідеї досліджень (Мартинов Андрій)
Перший вищий навчальний заклад архівного профілю в Україні (Матяш Ірина)
Перший словник українського молодіжного сленгу (Пиркало Світлана)
Перші видання «Енеїди» Котляревського (Грушевський Михайло)
Перші монети правління короля-нумізмата (монети Королівства Італії 1901–1918 рр.) (Десятніков Олександр)
Перші споживчі товариства в Правобережній Україні (II пол. XIX ст.) (Магась-Демидас Юлія)
Першооснови теології (фрагменти) (Прокл Діадох)
Петро Могила у національно-духовному житті України: історіографія проблеми (Погорецький Василь)
Писемність Київської Русі як політичний феномен (історико-філософський аналіз) (Киричок Олександр)
Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (Киричок Олександр)
Письмо та відмінність (збірка) (Дерріда Жак)
Питання багатокультурності та збереження національної ідентичності канадських українців у дослідженнях Ярослава Рудницького (Сіромський Руслан)
Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (Деревінський Василь)
Питання істоти новелі (Сулима-Блохин Олександра)
Питання національних меншин в етнонаціональній концепції ОУН (Деревінський Василь)
Питання походження української мови (Булаховський Леонід)
Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики «початків Русі» (Конча Сергій)
Питання українських етнічних теріторій у працях Володимира Кубійовича (Власюк Олег)
Південна Україна середини XVIII ст. у працях Шарля де Пейсонеля (Сапожников Ігор)
Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра (Шило Гаврило)
Підводна парадигма українського козацтво (Калініченко Олександр)
Підприємство як мікроцивилізація (Благодєтєлєва‐Вовк Світлана)
Підручник з історії: проблеми толерантності (Полянський Павло)
Підручник з історії: проблеми толерантності (Касьянов Георгій)
Підручник з історії: проблеми толерантності (Гирич Ігор)
Підсумки роботи ХХ з’їзду КПРС: реакція членів парторганізації Полтавського педінституту (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Пізнай в собі людину (збірка) (Сковорода Григорій)
Пізнання вірою. Мартін Бубер і Лев Шестов (Салій Анатолій)
Пізній палеоліт Київського Правобережжя (Шидловський Павло)
Пізній палеоліт Київського Правобережжя (Прядко Денис)
Пізній палеоліт степів Південного Заходу України: хронологія, періодизація і господарство (автореферат) (Сапожников Ігор)
Пізньотрипільське населення Київського Подніпров'я в контексті культур Східної Європи (Кириленко Олександр)
Піонерське землеробство українців Бразилії на початкових імміграційних етапах (Гримич Марина)
Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесности (Гнатюк Володимир)
Пісня про Дорошенка й Сагайдачного (Грінченко Борис)
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ... 124