Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Янчева Марина)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Гринченко Ольга)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Потапов Володимир)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Крайнюк Людмила)
Тимотей Бордуляк (Т. Ветлина) (літературно-критичний нарис) (Маковей Осип)
Типи мовної поведінки київських школярів (Данилевська Оксана)
Типові гносеологічні та логічні помилки у навчальній літературі з філософських дисциплін (Тофтул Михайло)
Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки (Тофтул Михайло)
Типологія етногенезу українців (Конча Сергій)
Типологія жіночих образів у давній українській літературі (Щербак Олена)
Типологія жіночих образів у літературній спадщині Олександра Довженка (Максимчук-Макаренко Світлана)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Сапожников Ігор)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Слюсар Ю.О.)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Шувалов Р.О.)
Том 17 («Київські полоністичні студії»)
Том 24 («Київські полоністичні студії»)
Том V. Серія філологічних наук. Випуск 1 («Наукові записки» (Чернівецький державний університет))
Том XX. Серія філологічних наук. Випуск 3 («Наукові записки» (Чернівецький державний університет))
Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців) (Мінекоресурсів України)
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. (Дмитрієнко Марія)
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. (Ясь Олексій)
Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (Бех Микола)
Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття (Боряк Олена)
Традиційна сільська забудова в Україні (трансформації та іноетнічні впливи) (Гудченко Зоя)
Традиційна техніка бойківської вишивки (Андрейків Христина)
Традиційне будівництво на Малинщині (Гудченко Зоя)
Традиційне вбрання українців Західного Поділля: особливості класифікації (Іваневич Лілія)
Традиційне вбрання українців у повсякденності міста: друга половина ХІХ - початок ХХІ ст. (на матеріалах м. Києва) (Олійник Марина)
Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій (Буйських Юлія)
Традиційні звичаї як система спадкоємної культурної трансмісії (засади та досвід вивчення) (Гаврилюк Наталя)
Традиційні сільські поселення Закарпаття (Федака Павло)
Традиція і модернізація китайського соціуму в умовах ґлобальних трансформацій (Беля Володимир)
Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського (Ясь Олексій)
Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн'ічіро (Кузьменко Юлія Сергіївна)
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії (Рогач Олександр)
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії (Косьміна Валентина)
Трансформации философского образования в Украине в конце ХХ в. (1986-1995 гг.) (рос.) (Мінаков Михайло)
Трансформації у перекладах Григорія Кочура (Пехник Галина)
Трансформаційні процеси у спецслужбах країн колишньої Організації Варшавського Договору: історичні передумови і сучасність (Телеховський Юрій)
Трансформаційні процеси Чину св. Василія Великого: від Добромильської реформи до наших днів (Стоцький Ярослав)
Трансформація інституту політичного лідерства як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні (Воронова Тетяна)
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики (Михальченко Микола)
Трансформація польсько-російських відносин у світлі реалізації Польщею стратегії інтеграції до Європейського Союзу (Чорна Наталія)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Алексієвець Леся)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Алексієвець Микола)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Ільчук Ірина)
Трансформація феномену політичного насилля: чинники, механізми та тенденції (Кравченко Володимир Юрійович)
Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб'єктивності (Гьосле Вітторіо)
Трасування й диференція (Дерріда Жак)
Третя хвиля (фрагменти) (Тоффлер Олвін)
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93