Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ... 101
Словник української мови. Том II. Д–Й (третє видання) (Грінченко Борис)
Словник української мови. Том III. К–Н (третє видання) (Грінченко Борис)
Словниця Української (або Югової-Руської) мови (Піскунов Фортунат)
Словничок української мови і головні правописні правила та замітки до відміни (Кисілевський Кость)
Слово (Гайдеґґер Мартін)
Слово - образ - форма: у пошуках художності (Хороб Степан)
Слово про збуренне пекла по Старунському рукописї XVIII в. (Гординський Ярослав)
Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. (Антологія)
Смерть та її постаті (Рішар Жан-П'єр)
Собор апостолів у Білгороді (Асєєв Юрій)
Собор нашої єдності (Откович Катерина)
Собраніе словъ Малороссійскаго нарѣчія (рос.) (Войцехович Іван)
Современная малорусская этнография (рос.) (Сумцов Микола)
Соляні промисли Донеччини в XVII - XVIII ст. (Історико-економічний нарис і уривки з джерел) (Василь Пірко)
Соляні промисли Донеччини в XVII - XVIII ст. (Історико-економічний нарис і уривки з джерел) (Литвиновська Марина)
СОМА/ХАОМА: рослина, напій, божество (Кульбака Володимир)
Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи (Кульбака Володимир)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Басова Галина)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Качура Олександр)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Кіхно Олександр)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Мусієнко Валентина)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Озерова Ніна)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Олійник Галина)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Романова Неоніла)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Снітко Олена)
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (рос.) (Творонович Ольга)
Сорок тез релігійної еротики (Баадер Франц-Ксавер фон)
Сорокові бальчики (Алтайські топоніми Сумщини) (Тищенко Катерина)
Сотрудничество и конкуренция между организациями гражданского общества, правящими элитами и олигархами после Майдана 2013-2014 гг. (рос.) (Мінаков Михайло)
Софія Русова: з маловідомого і невідомого. Частина 2: «Сеньйорка українського жіноцтва...» (Русова Софія)
Софія Русова: з маловідомого і невідомого. Частина 3: «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка...» (Русова Софія)
Социальные сети на фоне Евромайдана: первые результаты экспертного опроса конца 2013 – начала 2014 гг. (рос.) (Галушко Кирило)
Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми (Капелюшний Валерій)
Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми (Байлема Тетяна)
Соціальна стратифікація населення «Галицької Каліфорнії» у творчій спадщині Івана Франка (Галик Володимир)
Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках (Байлема Тетяна)
Соціальні аспекти статі в дискурсі греко-католицького духовенства Галичини другої половини XIX століття (Заярнюк Андрій)
Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60–70-х років ХХ століття (Ситник Світлана)
Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині XIX cт. (Близняк Микола)
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь (Геєць Валерій)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Удод Олександр)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Юрій Михайло)
Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна (Горенко Олег)
Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в концепції І. Валлерстайна (Усатенко Ігор)
Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект (Будз Володимир)
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань (Нагорна Лариса)
Соціокультурний контекст арабомовної лінгвістичної традиції (Рибалкін Валерій)
Соціокультурний контекст храмових розписів Києва XVIII століття (Демчук Руслана)
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика (збірка) (Вебер Макс)
Соціопсихологічна характеристика Богдана Хмельницького в українській зарубіжній історіографії (Гром Віктор)
Сторінки:  1 ... 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ... 101