Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 135
Абумуфрех Мурад Махмуд Хасан «Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки»
Аверкина Марина «Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій»
Аврелій Марк «Наодинці з собою»
Аврелій Марк «Роздумування»
Агапова Олена «Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні»
Агеєва Віра «Екзистенційні мотиви у драматургії Миколи Куліша»
Агеєва Віра «Жіночий простір»
Агеєва Віра «Поетичний візіонеризм Лесі Українки»
Агеєва Віра «Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі «Кассандра»»
Агеєва Віра «Формалізм у концепціях київських неокласиків»
Адам Георг «Дещо про румунську літературу»
Адамус Тетяна «Магічні практики на території Гетьманщини та на підросійських землях України у XVIII ст.»
Адамус Тетяна «Роль церкви у справах про чари»
Аджемоглу Дарон «Чому нації занепадають»
Адо П'єр «Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї Природи»
Адо П'єр «Що таке антична філософія?»
Адорно Теодор «Теорія естетики»
Азарх Ірина ««Послухайте, рідні оселі, пісні, які ми складали в чужій стороні»: повертаючись до неопублікованого»
Азарх Ірина «Газета «Українське Полісся» як джерело вивчення процесу дебільшовизації Чернігівщини в 1941–1943 рр.»
Азарх Ірина «Деякі аспекти побутування сільського населення на окупованій німцями території»
Азарх Ірина «Повсякденна діяльність сільських старост і поліцаїв Чернігівської області 1941–1943 рр.»
Азарх Ірина «Повсякденне життя сільського населення Чернігівщини 1941–1943 рр.»
Азарх Ірина «Спогади про село, якого нині немає на карті»
Азарх Ірина «Українці в німецькій неволі»
Азімов Айзек «Людина й комп'ютер»
Азовцева Софія «Євангельські сюжети у бароковому проповідницькому дискурсі (Кирило Транквіліон Ставровецький та Антоній Радивиловський)»
Айдукєвіч Казімєж «Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика»
Айзеншток Ієремія «Студії над текстами І. Котляревського»
Акмен Вікторія «Наукові аспекти формування якості дієтичних добавок, що містять гемове залізо, та кондитерських виробів із їх використанням»
Аксьонов Віктор «Археологічні дослідження пам'яток салтівської культури у 80–90-х роках XX ст. у Харківському історичному музеї»
Аксьонов Віктор «Богатый вещевой комплекс близ Старой Покровки на Харьковщине (рос.)»
Аксьонов Віктор «Дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника»
Аксьонов Віктор «Дослідження ранньосередньовічного катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів»
Аксьонов Віктор «К вопросу о единстве носителей кремационного обряда салтовского времени Подонцовья и Северо-Западного Кавказа (рос.)»
Аксьонов Віктор «К вопросу о повторном проникновении в катакомбные захоронения салтовской культуры Подонцовья (по материалам Верхне-Салтовского могильника) (рос.)»
Аксьонов Віктор «Нові випадкові знахідки комплексів воїнів-вершників салтівського часу на Харківщині»
Аксьонов Віктор «Нові дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника»
Аксьонов Віктор «Новые материалы по вопросу освоения населением Хазарии бассейна Северского Донца (рос.)»
Аксьонов Віктор «Подвески-амулеты в виде коней из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника: типология и хронология (рос.)»
Аксьонов Віктор «Поховання з візантійською пряжкою типу корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури»
Аксьонов Віктор «Пуговицы из раковин моллюсков у аланского населения салтово-маяцкой культуры (по материалам катакомбных могильников бассейна Северского Донца) (рос.)»
Аксьонов Віктор «Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині»
Аксьонов Віктор «Сидяче поховання з аланського катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів»
Аксьонов Віктор «Скляний посуд з алано-болгарських поховань хазарського часу басейну Сіверського Дінця»
Аксьонов Віктор «Скляний посуд з поховань салтівського могильника Червона Гусарівка на Харківщині»
Акчуріна-Муфтієва Нурія «Водні джерела та фонтани Криму в контексті ісламських традицій»
Акчуріна-Муфтієва Нурія «До питання мистецтвознавчого термінологічного словникарства: провідні терміни й поняття ювелірних прикрас кримських татар»
Акчуріна-Муфтієва Нурія «Етнографічні дослідження кримськотатарського житла»
Акчуріна-Муфтієва Нурія «Килимарство й виробництво з вовни у кримських татар»
Акчуріна-Муфтієва Нурія «Ювелірне мистецтво кримських татар»
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 135