Олена Бачинська
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олена Бачинська

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Дело о восстановлении независимости Малороссии» 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) Істор. Документ 2009
«Малоросійські козаки» ХІХ ст.: соціо-демографічна характеристика та територіальне розселення Істор. Стаття 2012
«Один только безсовестный отказывается от призыва в совестный суд» Істор. Стаття 2012
«Стамбульський напрямок» походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця XIX – початку XX ст.) Істор. Стаття 2015
Дунайське козацьке військо. 1828—1868 рр. (До 170-річчя заснування) Істор. Праця 1998
Етносоціальний склад і шляхи міграцій населення Придунайського регіону кінця XVIII — початку ХІХ століть (на прикладі міста-фортеці Ізмаїл) Істор. Стаття 2008
З Історії Дунайського козацтва (1828—1869 рр.) Істор. Стаття 1995
Задунайські запорожці у вирі Російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Істор. Стаття 2005
Задунайські запорожці: козацьке буття в «післякозацьку добу» Істор. Стаття 2012
Запорозька Січ в Османській імперії на межі XVIІІ і ХІХ ст.: трансформація військово-політичного устрою (за матеріалами османської та російської адміністрацій) Істор. Стаття 2017
Запорозькі залоги Нижнього Придунав'я у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. (за біографіями задунайських козаків) Істор. Стаття 2006
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2 Істор. Нарис 2007
Катирлезька Задунайська Січ: поява, статус, організація козацької служби Істор. Стаття 2015
Козацтво в документах товариств української діаспори в Болгарії (1921-1939) Істор. Стаття 2017
Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIIIст. Істор. Стаття 2003
Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: Український шлях до Чорного моря Істор. Праця 2016
Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи Істор. Стаття 2004
Роль чорноморських козаків у формуванні козацьких військ Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст. Істор. Стаття 2007
Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.) Істор. Стаття 2010
Українська складова у польському національному русі: з повідомлень російського консула в Галаці 1863 р. Істор. Стаття 2010
Українське козацтво. Золоті сторінки історії Істор. Праця 2015
Українське населення придунайських земель XVIII — початок XX ст. (Заселення й економічне освоєння) Істор. Праця 2002
Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську Істор. Стаття 2008