Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 ... 179
Разведки на Волыни (рос.) (Гупало Віра)
Разведки на Волыни (рос.) (Охріменко Григорій)
Разом, але майже окремо: взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. (Монолатій Іван)
Районні музеї Харківщини у другій половині 1940-х років (на матеріалах Красноградського, Ізюмського, Барвінківського краєзнавчих музеїв та Меморіального музею імені Матюшенко у Дергачах) (Дейнеко Сергій)
Ракетно-ядерний спадок України (Філатов Микола)
Ранкові роздуми (збірка) (Кримський Сергій)
Раннесредневековые гончарные клейма (к дискуссии о назначении) (рос.) (Гупало Віра)
Ранньосередньовічні могильники Звенигорода: проблема періодизації і хронології (Гупало Віра)
Ранньослов’янське поселення поблизу села Хрінники Рівненської області (Козак Денис)
Ранньослов’янське поселення поблизу села Хрінники Рівненської області (Прищепа Богдан)
Рапсодія в кабалістичній прозі (фрагмент) (Гаманн Йоганн Ґеорґ)
Раси Европи і їх історичні взаємини (Олехновіч Владислав)
Распространение влияния Хазарского каганата в Среднем Поднепровье (к вопросу существования «Жидовского города» на территории Древнего Киева) (рос.) (Ієвлев Михайло)
Распространение влияния Хазарского каганата в Среднем Поднепровье (к вопросу существования «Жидовского города» на территории Древнего Киева) (рос.) (Козловський Аркадій)
Распространение влияния Хазарского каганата в Среднем Поднепровье (к вопросу существования «Жидовского города» на территории Древнего Киева) (рос.) (Мінаєва Наталія)
Распутица: возвращение геополитики (рос.) (Ткаченко Василь Миколайович)
Распутица: возвращение геополитики (рос.) (Дорошенко Микола)
Расширение Европы и перспективы «европеизации» украинско-российского пограничья (рос.) (Журженко Тетяна)
Раціоналізм versus романтизм: М. Маркевич як перехідний тип історика (Ясь Олексій)
Раціональне та ірраціональне в науковій творчості Михайла Максимовича (Ясь Олексій)
Раціональний фактор в етнополітичних конфліктах (Горло Наталя)
Реактивация и создание самобытной лексики в современном украинском языке (на примере названий профессий и должностей) (рос.) (Морозюк Володимир)
Реакційна суть ідеології і політики українського буржуазного націоналізму: Бібліографічний покажчик (Вальо Марія)
Реакція колективу Полтавського педінституту на доповіді М.С. Хрущова на ХХ з'їзді КПРС (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Реакція світової громадськості на порушення прав людини в УРСР (1976–1985 рр.) (Сімків Олег)
Реакція української інтелігенції на Голокост: моделі ситуативної поведінки (Гончаренко Олексій)
Реалізація концепції історії княжої Русі-України М. Грушевського у сучасному шкільному підручнику (Романишин Наталя)
Реалізація концепції історії княжої Русі-України М. Грушевського у сучасному шкільному підручнику (Свідерський Юрій)
Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Збірник статей)
Реалії козацького побуту в регіональній і міській геральдиці Гетьманщини (Панченко Володимир Олександрович)
Реальність мас-медіа (Луман Ніклас)
Ревізія московської версії походження «Послання Мисаїла» (Заторський Назар)
Революцiя надії (Фромм Еріх)
Революційна легенда про Шевченка чи дійсність (Филипович Павло)
Революційні постаті в драмах Івана Франка (Рудницький Леонід)
Революція однієї соломинки (Фукуока Масанобу)
Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій (Майстренко Юлія)
Регіональна ідентичність: український контекст (Нагорна Лариса)
Регіональна політика структурної модернізації економіки України в умовах євроінтеграції (Прокопюк Александер)
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне (Збірник статей)
Регіональні партії Іспанії у період консолідації демократії (1982–1996 рр.) (Годлевська Валентина)
Регіони розвитку країнської малярської традиції у XVI столітті (Александрович Володимир)
Регламентація студентського життя в університетах Російської імперії: питання історіографії (Посохов Сергій)
Регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в умовах децентралізації влади в Україні (Тибінка Ірина)
Редагування перекладного тексту як чинник образотворення (147-й і 11-й сонети В. Шекспіра в перекладі В. Дубовки) (Гаврилюк Надія)
Редакції роману Куліша «Чорна рада»: У Києві (на Подолі та у Святій Софії) (Федорук Олесь)
Редько Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник (Редько Євген)
Редько Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник (Нелюба Анатолій)
Реєстр наукових праць професора М. Ф. Сумцова (Сумцов Микола)
Реєстр праць А.В. Ніковського (Ніковський Андрій)
Сторінки:  1 ... 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 ... 179