Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 ... 490
Топонімія Українських Карпат як джерело дослідження процесів заселення (Дністрянський Мирослав)
Торгiвля на Чернiгiвщинi в першiй половинi ХIХ ст. (Любич Олександр)
Торгівля деревом у стародавній Греції (V—IV ст. до н. е.) (Люстгавс Д.)
Торгівля на Україні, XIV — середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина (Кравченко Володимир)
Торгівля на Україні, XIV — середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина (Яковенко Наталія)
Торгівля Ольвії з грецькими містами в елліністичний час (Бондар Микола)
Торгівля сіллю на Чернігівщині у другій половині XVІІ століття (Пиріг Петро)
Торгівля стародавнього Єгипту (Ореховський Вадим)
Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода (Бібіков Дмитро)
Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода (Івакін Всеволод)
Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода (Оленич Андрій)
Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода (Баранов В’ячеслав)
Торгівля та промисловість міста Одеси в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: єврейський вимір (Коваль Геннадій)
Торгівля та ремесла у Дашт-і Кипчак (Пилипчук Ярослав)
Торгівля у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939–1941 рр. (Мосорко Мар'яна)
Торговельний баланс України на початку ХХ ст. (Реєнт Олександр)
Торговельний баланс України на початку ХХ ст. (Сердюк Олександр)
Торговельні зв'язки українських земель із Росією в другій половині XVIII ст. Спроба узагальнення (Балабушевич Тетяна)
Торговельно-грошові операції в економічній діяльності цeркви у другій половині XVI - на початку XVII ст. (Головата Наталія)
Торговельно-економічна лексика української мови XIV – XVIII ст. (Гула Леся)
Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст (Коваленко Роман)
Торговицький археологічний комплекс та проблема локалізації Синьоводської битви 1362 року (Козир Ірина)
Торговицький скарб (Нікольченко Юзеф)
Торговиця (Іваничук Роман)
Торгові зносини Ольвії з містами Причорномор'я в елліністичний час (Бондар Микола)
Торгові лавки Острога кінця XVIII – середини XIX ст. (Близняк Микола)
Торгові пломби Турне з Галича та надходження західноєвропейських тканин до Східної Європи в XIV–XV ст. (Мусін Олександр)
Торгові пломби Турне з Галича та надходження західноєвропейських тканин до Східної Європи в XIV–XV ст. (Миронюк Іван)
Торгово-военные пути скифского времени и «татарские дороги» на южном прикордонье Правобережной Лесостепи (рос.) (Бессонова С.С.)
Торгово-военные пути скифского времени и «татарские дороги» на южном прикордонье Правобережной Лесостепи (рос.) (Полтавець Василь)
Торгово-економічна діяльність церкви на Правобережній Україні в другій половині XVIII ст. (Левицький Віталій)
Торгово-економічні відносини Золотої Орди та італійських морських республік (спроба системного аналізу) (Господаренко Оксана)
Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) (Циганенко Лілія)
Торки в історії причорноморських степів (ІХ-ХII ст.) (Головко Олександр)
Торкнутись історії (Шаповал Юрій Іванович)
Тортури. Автобіографія за большевицьких часів (вид. 1963) (Туркало Кость)
Торфовища-болота та яке значення вони мають для археології (Дмитров Л.Д.)
Точильні знаряддя скіфської доби (Шрамко Борис)
Трагедія 3-ої дивізії армії УНР (Вишнівський Олександр)
Трагедія в лубенському Мгарському монастирі 1919 року (Ульяновський Василь)
Трагедія в Нивицях (Прус Василь)
Трагедія волинських сіл 1943-1944 рр.: Українські і польські жертви збройного протистояння (Царук Ярослав)
Трагедія гетьмана Мазепи (Чемерис Валентин)
Трагедія отамана Волинця (Коваль Роман)
Трагедія отамана Волинця (Завальнюк Кость)
Трагедія першого травня. Спогади з громадянської війни на Україні. Частина 1 (вид. 1928) (Ірчан Мирослав)
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Володимир-Волинський район (Пущук Іван)
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Горохівський район. (Пущук Іван)
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Іваничівський і Локачинський райони (Пущук Іван)
Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Камінь-Каширський, Любешівський, Ратнівський і Старовижівський райони (Пущук Іван)
Сторінки:  1 ... 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 ... 490