Леонтій Войтович
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Леонтій Войтович

Історик-медієвіст, фахівець з генеалогії правлячих династій, доктор історичних наук.
нар. 16.05.1951
Україна
(українець)
Власні твори:
«Teraturgema» Афанасія Кальнофойського як джерело з генеалогії князівських родин Істор. Праця 2000
«Баварський географ»: проблеми локалізації слов'янських племен Істор. Стаття 2008
«Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. Істор. Стаття 2009
«Баварський Географ»: Спроба локалізації слов'янських князівств в ІХ столітті Істор. Стаття 2010
«Білі» хорвати чи «карпатські» хорвати? Продовження дискусії Істор. Стаття 2004
«Келійний літописець» Дмитра Туптала та «Слово о полку Ігоревім» Істор. Стаття 2007
Medium Aevum: Середні віки Навч. Підручник 2010
Ruś Halicka a Bizancjum od XI do XIV wieku. Wybrane problemy (пол.) Істор. Стаття 2011
Where did the Soviet tanks disappear in the summer of 1941? (The tank battle on the Market Square in the city of Mykolaiv near the Dniester river on July 1, 1941) (англ.) Наук. Стаття
Бібліографія праць за 1975–2010 рр. Істор. Довідник 2011
Боротьба Любарта-Дмитра Гедиміновича за відновлення Галицько-Волинської держави Істор. Стаття 2009
Видатний дослідник княжої доби Істор. Спогади 2010
Викинги в Центрально-Восточной Европе: загадки Ладоги и Плиснеска (I) (рос.) Істор. Стаття 2011
Викинги в Центрально-Восточной Европе: загадки Ладоги и Плиснеска (II) (рос.) Істор. Стаття 2012
Візантія та Галицьке князівство в Нижньому Подунав ї у XII ст. Істор. Стаття 2009
Війна з монголами на Волині у 1258–1260 роках Істор. Стаття 2009
Військова діяльність князя Костянтина Івановича Острозького Наук. Стаття
Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович Істор. Стаття 2004
Волинська земля князівських часів (Х–ХІІ ст.) Істор. Стаття 1991
Восточное Прикарпатье во второй половине І тыс. н.э. Начальные этапы формирования государственности (рос.) Істор. Стаття 2010
Галицкая земля и Византия в XI – XIV вв. (рос.) Істор. Стаття 2010
Галицька земля і Візантія у ХІ–ХІV ст. Істор. Стаття 2011
Галицьке князівство на Нижньому Дунаї Істор. Стаття 2008
Галицько-болгарські відносини у першій третині XIII століття Істор. Стаття 2010
Галицько-Волинська держава в публікаціях збірників останніх років Істор. Рецензія 2010
Галицько-Волинське князівство і королівство Русі та монголи Істор. Стаття 2019
Галицько-Волинське князівство і монгольські улуси у ХІІІ ст. Істор. Стаття 2010
Галицько-волинські етюди Істор. Праця 2011
Галицько-Волинські зв'язки з німецькими землями: попередні зауваження Істор. Стаття 2012
Галич у політичному житті Європи XI-XIV століть Істор. Праця 2015
Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть Істор. Праця 2017
Генеалогія династії Рюриковичів Істор. Довідник 1990
Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів Істор. Довідник
Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? Істор. Стаття 2015
Готи на території України: результати досліджень на початок XXI століття Істор. Стаття 2008
Границы Галицко-Волынского государства (рос.) Істор. Стаття 2011
Давнє Стільсько: помилка археологів чи нова загадка? Істор. Стаття 2017
Де була столиця Лева Даниловича? (Джерелознавчий аспект проблеми) Істор. Стаття 2004
Дискусія про ранню державу Істор. Стаття 2011
До волинського літописання Істор. Стаття 2004
Документи російських архівів з історії України. Том 1 : Документи до історії запорозького козацтва 1613 -1620 рр. Істор. Документ 1998
Загадки вікінгів: Ладога і Пліснеськ. Продовження дискусії на межі XX-XXI століть Істор. Стаття 2011
Загадки життя і діяльности князя Ігоря Рюриковича Істор. Стаття 2021
Загадковий «Високородовитий шляхетський князь Червоної Русі» Істор. Стаття 2009
Загадкові контури королівського Холма Істор. Стаття 2013
Заключительный этап борьбы за «Королевство Руси» (рос.) Істор. Стаття 2012
Зародження професійного війська Істор. Стаття 2012
Знову про дискусію з приводу автентичності «Слова о полку Ігоревім» та стосовно його авторів Істор. Стаття 2008
Історія Візантії. Вступ до візантиністики Істор. Посібник 2011
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Італійські війни кінця XV – XVI століття – важливий етап еволюції військової справи Істор. Стаття 2018
К дискуссии о подлинности «Слова о полку Игореве» и его авторах (рос.) Істор. Стаття 2011
Казимирівська легенда: подолання стереотипів Істор. Стаття 2017
Карпатские хорваты (рос.) Істор. Стаття 2005
Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього середньовіччя Істор. Стаття 2004
Київський каганат? (До полеміки П. Толочка з О. Пріцаком) Істор. Стаття 2005
Кілька зауваг до нової дискусії навколо «Слова о полку Ігоревім» Істор. Стаття 2009
Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність «Слова о полку Ігоревім» Істор. Стаття 2006
Княжа доба: портрети еліти Істор. Праця 2006
Князі Роман Данилович і Василько Романович – протопласта князів Острозьких Істор. Стаття 2013
Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ-початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль [Автореферат диссертації] Істор. Праця 2001
Князь Іван Берладник: загадкова постать Істор. Стаття 2008
Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець Істор. Стаття 2011
Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець (2014) Істор. Стаття 2014
Князь Лев Данилович Істор. Праця 2012
Князь Лев Данилович — полководець і політик Істор. Стаття 2007
Князь Лев Юрійович: спроба портрета Істор. Стаття 2006
Князь Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрета Істор. Стаття 2011
Козацька піхота: озброєння, організація, бойові можливості на тлі європейської лінійної піхоти кінця XV – середини XVIІ ст. Істор. Стаття 2012
Коли було зруйновано Успенський собор у Галичі? Істор. Стаття 2018
Королівство Русі: реальність і міфи Істор. Стаття 2003
Король Данило Романович Істор. Праця 2013
Король Данило Романович та історія Галицько-Волинської держави в дослідженнях інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Істор. Стаття 2008
Король Данило Романович: загадки та дискусії Істор. Стаття 2007
Король Данило Романович: політик і полководець Істор. Стаття 2008
Король Данило Романович. Загадки і проблеми Істор. Стаття 2003
Кров Рюриковичів у жилах шотландських королів Істор. Стаття 2007
Лев Данилович и загадки «австрийского узла» (1272 – 1278) (рос.) Істор. Стаття 2011
Лев Данилович: «князь думен и хоробор на рати» чи «безчесний князь»? Істор. Стаття 2013
Лев Данилович: Спроба відтворення справжнього портрету «безчесного князя» Істор. Стаття 2012
Мати короля Данила (зауваження на полях монографії Д. Домбровського) Істор. Стаття 2007
Між верхнім Дністром і Карпатами: домен галицьких князів у ХІІ-ХІІІ Істор. Стаття 2012
Нащадки Чингіз-Хана: вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів Істор. Праця 2004
Нові (невикористані) джерела до історії Галицько-Волинського князівства та біографії князя Лева Даниловича Істор. Стаття 2013
О времени включения Закарпатья в состав Галицко-Волынского государства (рос.) Істор. Стаття 2011
Олег Віщий: історіографічні легенди та реалії Істор. Стаття 2013
Останні роки короля Данила Романовича Істор. Стаття 2011
Перемиське князівство. Джерела державності Істор. Стаття 2003
Перша галицька династія Істор. Стаття 2009
Повертаючись до проблеми південних кордонів володінь галицьких та галицько-волинських князів Істор. Стаття 2014
Повертаючись до хорватів Костянтина Багрянородного Істор. Стаття 2013
Подільське князівство (XIV-початок XV ст.) Істор. Стаття 1996
Польський король Казимир ІІІ і боротьба за спадщину Романовичів Істор. Стаття 2011
Польща. Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів Істор. Стаття 2010
Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок Істор. Стаття 2013
Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н. е.: найдавніші князівства Істор. Стаття 2010
Проблеми галицько-болгарських стосунків у першій третині ХІІІ ст. Істор. Стаття 2012
Проблеми утворення Тмутараканського князівства у світлі русько-хазарських стосунків X ст. Істор. Стаття 2007
Проблеми участі українського козацтва у Тридцятилітній війні Істор. Стаття 2020
Рец. на: Stanisław А. Sroka. Genealogie Andegawenów węgierskich // Towarzystwo naukove «Societas Vistulana».— Kraków, 1999. — 94 s. Істор. Рецензія 2000
Рец. на: Коган В.М., Домбровский-Шалагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. Санкт-Петербург: Паритет, 2004. 686 с. Істор. Рецензія 2006
Рец. на: М.Б.Петров. Місто Кам'янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку: Міське і замкове управління Істор. Рецензія 2012
Рец.: Історія одного регіону Істор. Рецензія 2010
Рец.: Основа української геральдики княжої доби Істор. Рецензія 2010
Родина князiв Острозьких Істор. Стаття 1996
Розділ: столиця «Української Швейцарії» на Дністрі Істор. Стаття 2005
Русь: поморські слов'яни чи варяги? Істор. Стаття 2011
Рюрик и происхождение династии Рюриковичей: новые дополнения к старым спорам (рос.) Істор. Стаття 2013
Самовидець Руїни Істор. Стаття 2003
Сармати на землях нинішньої України: проблеми локалізації племен Істор. Стаття 2010
Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації Істор. Стаття 2003
Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів Істор. Стаття 2008
Союз галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у XIII ст. Істор. Стаття 2007
Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії Істор. Стаття 2014
Тевтонский орден в политике Галицко-Волынского княжества (рос.) Істор. Стаття 2010
Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства Істор. Стаття 2010
Угорщина і Польща в боротьбі за спадщину Романовичів: витоки, події, наслідки Істор. Стаття 2019
Угро-слов’янські взаємини у другій половині ІХ ст. Істор. Стаття 2009
Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII-XVI ст. історико-генеалогічне дослідження Істор. Праця 1996
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 Істор. Праця 2008
Феодалізм в українських землях: проблеми існування і періодизації Істор. Стаття 2004
Феодалізм в українських землях: проблеми існування та періодизації Істор. Стаття 2008
Формування кримськотатарського народу Наук. Праця 2009
Фортеця «Миколаїв» у системі оборони Галичини у 1850–1914 рр. Наук. Стаття
Чи був галицьким князем Шварн Данилович? Істор. Стаття 2011
Чи були мечі харалужні? Істор. Стаття 2007
Штрихи до портрета князя Лева Даниловича Істор. Стаття 2005
Ще раз про права князя Любарта-Дмитра Гедиміновича на спадщину Романовичів Істор. Стаття 2019
Юрій Львович і його політика Істор. Стаття 2001
Пов'язані твори:
Леонтій Войтович: вірний лицар музи кліо (авт. Микола Литвин) Істор. Стаття 2011