Ігор Ярославович Скочиляс
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ігор Ярославович Скочиляс

український історик, краєзнавець. Фахівець із домодерної релігійної культури в Україні, еклезіальної традиції східного християнства, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Дар любові»: куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть Істор. Праця 2013
Акти духовних судів українськиї церковних установ XVII-XVIII ст. (За матеріалами виїзних засідань єпископсько-консисторського суду Львівської єпархії 1700-1725 років) Істор. Стаття 1999
Архіви Унійної Церкви на Поділлі XVIII століття: Спроба реконструкції Істор. Стаття 2004
Біобібліографічний покажчик Наук. Довідник 2017
Брацлавський територіальний конфлікт 1747–1754 рр.: правові аргументи, еклезіальні й соціальні практики «впорядкування» географічного простору та історична пам'ять Істор. Стаття 2010
Від давньоруських десятин до намісництв-протопопій: особливості «впорядкування» сакрального простору Галичини в княжий період (до кінця XIV століття) Істор. Стаття 2010
Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси Істор. Праця 2013
Галицька (Львівська) єпархія XII - XVIII ст. Рел. Праця 2010
Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус Істор. Не визначено 2010
Галицька митрополія XIV – першої половини XV століть: особливості еклезіального, правового та суспільного статусу Істор. Стаття 2011
Галич після Галича: Пониззя (русо-влахія) у XII-XIV століттях та утворення молдавського князівства Істор. Стаття 2011
Генеральні візитації в українсько-білоруських єпархіях Київської уніатської митрополії. 1596-1720 роки Істор. Стаття
Дволикий Янус: Шаргородська протопопія на Поділлі в першій третині XVII ст. Істор. Стаття 2002
Документи архіву Кам'янецької уніатської консисторії XVIII ст. у фондах Кам'янець-Подільського музею-заповідника Істор. Стаття 1999
Єпископ львівський, галицький і кам'янецький Єремія (Свистельницький, 1668–1676) Істор. Стаття
Запровадження метричних книг у Київській митрополії (середина XVII – XVIII ст.) Істор. Стаття 2009
Йосиф-Онуфрій Шумлянський (перед 1706 р. - 19.IV.1762), угорницький ігумен та унійний єпископ перемишльський Істор. Стаття 2015
Львівський “помісний” собор 1591 р. в добу першого руського культурно-релігійного оновлення: канонічний статус, типологія та реформаційна програма Істор. Праця 2020
Намісницький поділ Львівсько-Галицько-Кам'янецької православної єпархії на Поділлі в другій половині XVI–XVII ст. Істор. Стаття 2004
Невідомий опис діянь Замойського собору Унійної Церкви 1720 року: “Діарій” василіянського протоархімандрита Антонія (Завадського) Істор. Стаття 2020
Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського Істор. Стаття 2000
Особливості історіописання київського християнства. Радянські реалії, діаспорна інтеграція та українська реабілітація Істор. Стаття 2017
Писемні джерела з історії Галицької (Львівської) єпархії XII–XVIII століть Істор. Стаття 2010
Південна межа Галицької (Львівської) єпархії у XV – XVIII століттях (Історико-географічний аспект) Істор. Стаття 2009
Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій Княжої Доби. Спроба реконструкції за «рукописом Кишки» та сфраґістичними пам'ятками Істор. Стаття 2014
Польське «право патронату» та особливості правового становища Галицької (Львівської) єпархії в XV–XVII століттях Істор. Стаття 2011
Початки християнства у прикарпатському реґіоні та заснування Галицької єпархії в середині XII століття Істор. Стаття 2010
Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніатської митрополії XVIII століття (на прикладі недатованої єпископської ревізії Щирецького намісництва) Істор. Документ
Реєстрація природного руху населення у Львівській єпархії в першій третині XVIII століття Істор. Стаття 1998
Рецепція Берестейської унії у Львівській єпархії в першій половині XVII століття (спростування одного історіографічного міфу) Істор. Стаття 2012
Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII століття (типологія, внутрішня організація та склад учасників) Істор. Стаття 2014
Унівський архимандрит і львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643-1715) Істор. Стаття 2014
Язловецьке намісництво на Західному Поділлі у XVII – першій половині XVIII століть: територіальний «родовід» та парафіяльна мережа: (Історико-географічний аспект) Істор. Стаття 2006
Ярослав Романович Дашкевич (13.ХІІ.1926 – 25.ІІ.2010) Істор. Стаття 2010