Олександр Анатолійович Гавриленко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Анатолійович Гавриленко

Сучасний український історик та правознавець.
нар. 27.05.1966
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Античні держави Північного Причорномор'я: біля витоків вітчизняного права Наук. Праця
Бібліографічний довідник наукових та навчально-методичних праць професорсько-викладацького складу кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Навч. Довідник 2023
Більшовицький переворот у Харкові: як це було Істор. Стаття 1994
Біобібліографічний словник-довідник професорсько-викладацького складу кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського університету (1805-2020 рр.) Наук. Довідник 2020
Генеза консульських установ держав Європи у Стародавній час та добу Середньовіччя Наук. Стаття 2018
Ґенеза паспортної системи Російської імперії в Україні (XVIII – початок XX ст.) Істор. Стаття
Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір Істор. Праця
До питання про більшовицьку колонізацію України (очима українських політичних діячів) Істор. Стаття 1994
Еволюція воєнного мистецтва. Частина 1 Істор. Посібник 2017
Еволюція воєнного мистецтва. Частина 2 Істор. Посібник 2017
З досвіду античного законодавства про продовольчу безпеку (Самос, II ст. до н.е.): історико-правове дослідження Істор. Стаття
Зародження права на території України в античну добу Істор. Стаття 2020
Історія держави і права України: стародавня доба Істор. Посібник
Історія держави і права України: хрестоматія-практикум Навч. Посібник 2014
Історія міжнародного права: стародавня доба Навч. Посібник 2021
Історія міжнародного права: хрестоматія-практикум Навч. Посібник 2015
Київська Русь: політико-правовий нарис Істор. Посібник 1999
Корнеліус ван Бяйнкерсхук – видатний представник голландської школи міжнародного права кінця ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. Істор. Стаття 2024
Лапідарні пам'ятки права античних полісів Північного Причорномор'я в історичних та юридичних дослідженнях другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Істор. Стаття 2005
Одне з «вічних» питань історико-правової реальності: організаційно-правові засади протидії корупції (з вітчизняного досвіду) Наук. Стаття 2012
Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради Істор. Стаття 1998
Органи охорони громадського порядку в Україні у період Гетьманату Істор. Стаття 1997
Поняття і норми права власності в античних державах Північного Причорномор'я (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.) Наук. Стаття 2006
Поняття, мета та види покарань в античних державах Північного Причорномор'я: історико-правове дослідження Істор. Стаття
Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу Істор. Стаття 1998
Правове регулювання виготовлення та обігу виробів з дорогоцінних металів в українських губерніях Російської імперії (кінець XIX – поч. XX ст.) Істор. Стаття
Становлення основ кримінального права в середньовічній Кафі та Будві: порівняльно-правове дослідження Наук. Стаття 2022
Становлення судової влади у протодержавну добу: погляд через тисячоліття Істор. Стаття
Суд та юрисдикційний процес у середньовічних колоніях Генуї в Криму Істор. Стаття
Судова влада в Украні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку Наук. Праця
Українська революція у 1917 – на початку 1918 рр. на Харківщині: здобутки та втрати Істор. Стаття 2018
Український філософ та педагог Іван Якович Чаленко (1873-1937): постать на тлі епохи Публ. Стаття 2021
Формування підґрунтя принципу мирного вирішення міжнародних спорів у стародавній час та добу середньовіччя Істор. Стаття
Формування правових основ протидії корупції у державах стародавнього світу Істор. Стаття
Пов'язані твори:
Листування з Ю.В. Шевельовим (авт. Юрій Шевельов) Істор. Спогади