Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 261
Абаровський Іван «Недригайлівщина: у дзеркалі історії»
Абашина Н.С. «Кераміка пізньозарубинецького поселення Обухів III»
Абашина Н.С. «Нові пам'ятки I тисячоліття н.е. в Київському Подніпров'ї»
Аббот Пітер «Українські армії 1914-55»
Абдуллаєва Маріанна «Грецькі громади Криму у 1917–1938 рр. (Етноконфесійний аспект)»
Абдуллаєва Маріанна «Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці XVIII – на початку XX ст.»
Абдуллін Олександр «Відблиск»
Абдуллін Олександр «Заграва»
Абікулова Марина «Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.)»
Абікулова Марина «Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею»
Абікулова Марина «Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки»
Абрамов Іван «З історії та культури селища Вороніж»
Абрамович Дмитро «Києво-Печерський Патерик»
Абросимова Світлана «Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії»
Абросимова Світлана «Археографія як підмурок сучасної історичної науки в Україні»
Абросимова Світлана «Біднов В.О.»
Абросимова Світлана «Дмитро Яворницький та його родовід»
Абросимова Світлана «Дослідник ранньої історії Русі»
Абросимова Світлана «Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції»
Абросимова Світлана «З історії видання монографії Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»»
Абросимова Світлана «Катеринославська «Просвіта» у культурно-громадському житті Наддніпрянщини (за матеріалами епістолярної спадщини академіка Дмитра Яворницького)»
Абросимова Світлана «Козацька генеалогія в творчій спадщині Д.І. Яворницького (Джерелознавчий аспект)»
Абросимова Світлана «Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею»
Абросимова Світлана «Нащадки кошового отамана Йосипа Гладкого»
Авдасьов Валерій «Екологічні засади економічного розвитку Хрестовоздвиженського Трудового Братства. Його спадщина і сучасність»
Авдєєва Олена «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)»
Аверіна-Лугова Діана «Мiсто та «вiльне кохання»: Сiмферополь наприкiнцi ХIХ – на початку ХХ ст.»
Авраменко А.М. «Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2»
Авраменко Никифор «Спомини запорожця»
Авраменко Олеся «Терези долі Віктора Зарецького»
Авхутська Світлана «Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І.С. Мазепи»
Агафонова Н. «Знак рівності між етимологією етнікону «половці» і подієвим рядом в історії праукраїнських земель ХІ-ХІІ ст.»
Аґстнер Рудольф «Про цісарів, консулів і купців: Австрія і Україна 1785-2010»
Ададуров Вадим ««Хроніка Французької революції» Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи»
Ададуров Вадим «Досвід мікроісторичного аналізу зовнішньої політики Наполеона: «ефект олітературнення» оповіді історика»
Ададуров Вадим «Економічні інтереси на службі великої політики: проєкти та спроби французького проникнення на південні ринки Російської імперії (1800-1812 роки)»
Ададуров Вадим «Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції»
Ададуров Вадим «Конструювання Ільком Борщаком міфологічного образу сприйняття України у Франції у XVIII–XIX ст., або про межі свободи та відповідальності дослідника у інтерпретації історичних джерел»
Ададуров Вадим «Концепція трьох польських королівств Роландра та її співвідношення із зовнішньополітичною доктриною французького уряду під час війни 1812 р.»
Ададуров Вадим «Між австрійською владою і польськими патріотами: наполеонівський резидент д'Обероні про суспільно-політичну атмосферу Львова під час війни 1812 року»
Ададуров Вадим «Наполеон і Галичина: встановлення французького тимчасового протекторату в 1809 році»
Ададуров Вадим «Наполеон і Галичина: французькі плани обміну польських провінцій Австрії на Сілезію в 1806-1807 рр.»
Ададуров Вадим «Наполеонові «українці»: шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 року»
Ададуров Вадим «Народження одного історичного міту: проблема «Наполеон і Україна» у висвітленні Ілька Борщака»
Ададуров Вадим «Нові «території» історії: проблема синтезу соціальних наук у творчості третього покоління школи «Анналів» (на прикладі еволюції концептуальних поглядів Емманюеля Лє Руа Лядюрі)»
Ададуров Вадим «Призначення Наполеоном I «Імперского комісара-організатора у провінціях Поділля, Волинь та Україна» і діяльність на цій посаді графа Тадеуша Морського»
Ададуров Вадим «Проекти військової диверсії в українських землях Російської імперії в політиці уряду Франції під час війни 1806-1807 рр.»
Ададуров Вадим «Проекти французького командування стосовно південно-західних земель Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної кампанії 1812 року»
Ададуров Вадим «Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника)»
Ададуров Вадим «Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І»
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 261