Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 336
Абаровський Іван «Недригайлівщина: у дзеркалі історії»
Абашина Наталія «В.П. Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом»
Абашина Наталія «Кераміка пізньозарубинецького поселення Обухів III»
Абашина Наталія «Нові пам'ятки I тисячоліття н.е. в Київському Подніпров'ї»
Аббот Пітер «Українські армії 1914-55»
Абдуллаєва Маріанна «Грецькі громади Криму у 1917–1938 рр. (Етноконфесійний аспект)»
Абдуллаєва Маріанна «Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці XVIII – на початку XX ст.»
Абдуллін Олександр «Відблиск»
Абдуллін Олександр «Заграва»
Абікулова Марина «Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.)»
Абікулова Марина «Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею»
Абікулова Марина «Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки»
Абраменко П. «Розкопи могили у с. Лихолітах, Іркліївського р. на Шевченківщині р. 1928»
Абрамов Іван «З історії та культури селища Вороніж»
Абрамов Іван «Літописний Вороніж на Чернігівщині»
Абрамович Дмитро «Києво-Печерський Патерик»
Абросимова Світлана «Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії»
Абросимова Світлана «Археографія як підмурок сучасної історичної науки в Україні»
Абросимова Світлана «Біднов В.О.»
Абросимова Світлана «Дмитро Яворницький та його родовід»
Абросимова Світлана «Дослідник ранньої історії Русі»
Абросимова Світлана «Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції»
Абросимова Світлана «З історії видання монографії Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»»
Абросимова Світлана «Катеринославська «Просвіта» у культурно-громадському житті Наддніпрянщини (за матеріалами епістолярної спадщини академіка Дмитра Яворницького)»
Абросимова Світлана «Козацька генеалогія в творчій спадщині Д.І. Яворницького (Джерелознавчий аспект)»
Абросимова Світлана «Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею»
Абросимова Світлана «Листи М. Грушевського до Д. Яворницького»
Абросимова Світлана «Нащадки кошового отамана Йосипа Гладкого»
Авдасьов Валерій «Екологічні засади економічного розвитку Хрестовоздвиженського Трудового Братства. Його спадщина і сучасність»
Авдєєва Олена «Етнічна структура населення Північного Приазов'я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року)»
Авдєєва Олена «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)»
Авдєєнко Віктор «Проект «Україна». Київський патерик. 17 непростих питань української історії»
Аверіна-Лугова Діана «Мiсто та «вiльне кохання»: Сiмферополь наприкiнцi ХIХ – на початку ХХ ст.»
Авраменко А.М. «Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2»
Авраменко Никифор «Спомини запорожця»
Авраменко Олеся «Терези долі Віктора Зарецького»
Авхутська Світлана «Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І.С. Мазепи»
Агафонова Надія «Знак рівності між етимологією етнікону «половці» і подієвим рядом в історії праукраїнських земель ХІ-ХІІ ст.»
Аґстнер Рудольф «Про цісарів, консулів і купців: Австрія і Україна 1785-2010»
Ададуров Вадим ««Хроніка Французької революції» Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи»
Ададуров Вадим «Досвід мікроісторичного аналізу зовнішньої політики Наполеона: «ефект олітературнення» оповіді історика»
Ададуров Вадим «Економічні інтереси на службі великої політики: проєкти та спроби французького проникнення на південні ринки Російської імперії (1800-1812 роки)»
Ададуров Вадим «Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції»
Ададуров Вадим «Конструювання Ільком Борщаком міфологічного образу сприйняття України у Франції у XVIII–XIX ст., або про межі свободи та відповідальності дослідника у інтерпретації історичних джерел»
Ададуров Вадим «Концепція трьох польських королівств Роландра та її співвідношення із зовнішньополітичною доктриною французького уряду під час війни 1812 р.»
Ададуров Вадим «Між австрійською владою і польськими патріотами: наполеонівський резидент д'Обероні про суспільно-політичну атмосферу Львова під час війни 1812 року»
Ададуров Вадим «Наполеон і Галичина: встановлення французького тимчасового протекторату в 1809 році»
Ададуров Вадим «Наполеон і Галичина: французькі плани обміну польських провінцій Австрії на Сілезію в 1806-1807 рр.»
Ададуров Вадим «Наполеонові «українці»: шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 року»
Ададуров Вадим «Народження одного історичного міту: проблема «Наполеон і Україна» у висвітленні Ілька Борщака»
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 336