Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 372
«Археологічні студії» «Випуск 2»
«Археологічні студії» «Випуск 3»
Абаровський Іван «Недригайлівщина: у дзеркалі історії»
Абаровський Іван «П. І. Калнишевський у пам'яті земляків»
Абашина Наталія «В.П. Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом»
Абашина Наталія «Кераміка пізньозарубинецького поселення Обухів III»
Абашина Наталія «Нові пам'ятки I тисячоліття н.е. в Київському Подніпров'ї»
Аббот Пітер «Українські армії 1914-55»
Абдуллаєва Маріанна «Грецькі громади Криму у 1917–1938 рр. (Етноконфесійний аспект)»
Абдуллаєва Маріанна «Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці XVIII – на початку XX ст.»
Абдуллін Олександр «Відблиск»
Абдуллін Олександр «Заграва»
Абікулова Марина «Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.)»
Абікулова Марина «Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею»
Абікулова Марина «Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки»
Абраменко П. «Розкопи могили у с. Лихолітах, Іркліївського р. на Шевченківщині р. 1928»
Абрамов Іван «З історії та культури селища Вороніж»
Абрамов Іван «Літописний Вороніж на Чернігівщині»
Абрамович Дмитро «Києво-Печерський Патерик»
Абросимова Світлана «Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії»
Абросимова Світлана «Археографія як підмурок сучасної історичної науки в Україні»
Абросимова Світлана «Біднов В.О.»
Абросимова Світлана «Дмитро Яворницький та його родовід»
Абросимова Світлана «Дослідник ранньої історії Русі»
Абросимова Світлана «Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції»
Абросимова Світлана «З історії видання монографії Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»»
Абросимова Світлана «Катеринославська «Просвіта» у культурно-громадському житті Наддніпрянщини (за матеріалами епістолярної спадщини академіка Дмитра Яворницького)»
Абросимова Світлана «Козацька генеалогія в творчій спадщині Д.І. Яворницького (Джерелознавчий аспект)»
Абросимова Світлана «Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею»
Абросимова Світлана «Листи М. Грушевського до Д. Яворницького»
Абросимова Світлана «Нащадки кошового отамана Йосипа Гладкого»
Авдасьов Валерій «Екологічні засади економічного розвитку Хрестовоздвиженського Трудового Братства. Його спадщина і сучасність»
Авдєєва Олена «Етнічна структура населення Північного Приазов'я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року)»
Авдєєва Олена «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)»
Авдєєнко Віктор «Проект «Україна». Київський патерик. 17 непростих питань української історії»
Аверіна-Лугова Діана «Мiсто та «вiльне кохання»: Сiмферополь наприкiнцi ХIХ – на початку ХХ ст.»
Авраменко А.М. «Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2»
Авраменко Никифор «Спомини запорожця»
Авраменко Олеся «Терези долі Віктора Зарецького»
Авхутська Світлана «Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І.С. Мазепи»
Агафонова Надія «Етнікон «половці» у контексті реанімованої парадигми «половці — автохтони»: спроба полідисциплінарного аналізу»
Агафонова Надія «Знак рівності між етимологією етнікону «половці» і подієвим рядом в історії праукраїнських земель ХІ-ХІІ ст.»
Агбунов Михайло «Давньогрецький Ніконін»
Аґстнер Рудольф «Про цісарів, консулів і купців: Австрія і Україна 1785-2010»
Ададуров Вадим ««Хроніка Французької революції» Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи»
Ададуров Вадим «Входило ли в намерения Наполеона ретироваться из Москвы на Украину? Документальная деконструкция одного историографического мифа (рос.)»
Ададуров Вадим «Досвід мікроісторичного аналізу зовнішньої політики Наполеона: «ефект олітературнення» оповіді історика»
Ададуров Вадим «Економічні інтереси на службі великої політики: проєкти та спроби французького проникнення на південні ринки Російської імперії (1800-1812 роки)»
Ададуров Вадим «Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції»
Ададуров Вадим «Конструювання Ільком Борщаком міфологічного образу сприйняття України у Франції у XVIII–XIX ст., або про межі свободи та відповідальності дослідника у інтерпретації історичних джерел»
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 372