Довідка » Школа » Програма з української літератури – 7 клас
додати сторінку до вибраного 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

(7 клас)

 

У 7-му класі на вивчення української літератури повинно виділятися 70 годин.
На тиждень — 2 год.
Позакласне читання — 4 год.
Текстуальне вивчення творів — 58 год.
Резервний час — 8 год.

 

 

Вступ

[1 год.]

 

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

 

 

Розділ І. «Із пісенних скарбів»

[3 год.]

 

Суспільно-побутові пісні [2 год.]

 • «Ой на горі та женці жнуть»
 • «Стоїть явір над водою»
 • «Гомін, гомін по діброві»
 • «Ой у степу криниченька»

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.

 

Коломийки [1 год.]

 • «Дозвілля молоді»
 • «Жартівливі коломийки»

«Перли розсипаного намиста» .Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.  ТЛ: коломийки, пафос твору.

 

 

Розділ ІІ. «Про далекі минулі часи»

[19 год.]

 

Іван Франко [5 год.]

Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету.  ТЛ: історична повість, сюжет.

 

Тарас Шевченко [3 год.]

 • «Мені тринадцятий минало»
 • «Тополя»
 • «Заповіт»

Повторення життєпису поета. Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало»). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). «Заповіт» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.  ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

 

Андрій Чайковський [4 год.]

Коротко про митця. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.  ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

 

Михайло Стельмах [5 год.]

Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.  ТЛ: автобіографічний твір, символ.

 

Григір Тютюнник [5 год.]

Цікавий епізод з дитинства письменника. Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).  ТЛ: художня деталь.

 

 

Розділ ІІІ. «Ти знаєш, що ти – людина?»

[12 год.]

 

Олекса Стороженко [2 год.]

 • «Скарб»

Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.  ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).

 

Богдан Лепкий [2 год.]

 • «Цвіт щастя»
 • «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)»

Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

Ліна Костенко [2 год.]

 • «Чайка на крижині»
 • «Крила»

Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.  ТЛ: диптих.

 

Борис Харчук [3 год.]

Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині.  ТЛ: повість-притча.

 

Євген Гуцало [2 год.]

Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.

 

Любов Пономаренко [1 год.]

 • «Гер Переможний»

Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо).  ТЛ: новела.

 

 

Розділ ІV. «Ми – українці»

[12 год.]

 

Василь Симоненко [4 год.]

 • «Лебеді материнства»
 • «Ти знаєш…»
 • «Гей, нові Колумби й Магеллани»
 • «Перехожий»

В. Симоненко — «лицар на білому коні» в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї. Проблема індивідуальності й натовпу («Перехожий»).  ТЛ: ліричний герой (поглиблено).

 

Андрій Малишко [3 год.]

 • «Пісня про рушник»
 • «Стежина» («Чому, сказати…»)
 • «Вогник»
 • «Приходять предки»

Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. Ліризм поезій А. Малишка.

 

Анатолій Дімаров [4 год.]

 • «Блакитна дитина» (скорочено)

Автобіографічна повість (перша частина тетралогії «На коні й під конем»). Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

 

Василь Голобородько [4 год.]

 • «Наша мова»
 • «Ми йдемо»
 • «З дитинства: Дощ» («Я вплетений...»)
 • «Лелека» (фрагмент)

Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.  ТЛ: вільний вірш.

 

Леонід Кисельов [2 год.]

 • «Стати хоч би на менти лічені…»
 • «Земля така гаряча»
 • «Додому»
 • «Катерина»

Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне значення образу української Мадонни («Катерина»).

 

Література ріднрго краю [2 год.]
Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

 

Урок-підсумок [1 год.]
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.